Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Kompensasjonsordningen. Hvordan få til en god søknadsprosess?

Erfaringene så langt er at det er ingen snarveier til en god og kvalitetsmessig søknad. Det er omfattende krav til opplysninger og tilhørende dokumentasjon som må foreligge før søknaden kan sendes. Dette gjelder både for omsetning i de ulike periodene man skal oppgi i søknaden og ikke minst for de faste uunngåelige kostnadene.

Dato: 15. mai 2020

Kravet i forskriften er at det skal foreligge en oppstilling som underbygger tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden.

I tillegg skal det fra denne oppstillingen henvises til relevant regnskapsmateriale. Dette betyr at det eksempelvis for kostnader som tas må henvises til bilag, kontrakter mv.

I tillegg en beskrivelse av hvordan kostnadene er periodisert.

Det er mulig å engasjere virksomhetens revisor eller regnskapsfører til å søke på vegne av virksomheten.

Kan kreve bekreftelse

I og med at alle som har søkt om kompensasjon på forespørsel kan bli bedt om å fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører for skattemyndighetene, bør revisor eventuelt autorisert regnskapsfører være involvert i søknadsprosessen for å sikre at det vil være mulig å avgi en slik bekreftelse på kort varsel.

Erfaringen har også vist at ved søknad om større beløp, ber skattemyndighetene om en slik bekreftelse før de utbetaler tilskuddet.

Uansett må alle tilskuddsmottakere legge frem en slik bekreftelse senest ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. (Innen utgangen av juni 2020).

Revisor bør involveres

Dersom man engasjerer virksomhetens regnskapsfører til å søke og/eller bekrefte opplysningene i søknaden, er det fortsatt viktig å involvere revisor.

Dette fordi tilskuddsbeløpet vil kunne være en vesentlig post i regnskapet som uansett må revideres i forbindelse med revisjonen av 2020-regnskapet.

Avdekkes det vesentlige feil i søknaden i forbindelse med revisjonen, vil regnskapet måtte rettes og det må eventuelt sendes inn korrigert søknad som i verste fall kan medføre plikt til å betale tilbake hele eller deler av tilskuddsbeløpet.

Viktig med god dokumentasjon

Anbefalingen er å utarbeide en fullstendig og godt dokumentert søknad med en gang.

Det tar litt lenger tid ved innsending av den første søknaden, men da har du et godt grunnlag for de neste søknadene og sannsynligheten for å få avslag eller bli plukket ut for manuell kontroll er minimal.

Ved automatisert behandling av søknaden får du svar i løpet av minutter og du har pengene på konto i løpe av 2-3 dager.

Et godt råd for å få til en god og effektiv søknadsprosess, er å ta kontakt med din revisor for å diskutere og planlegge gjennomføringen.