AKTUELT

Klatrer Øysten Halbrend monterer glass til det nye Munchmuseet. Foto: Terje Aamodt

Industriklatrere tror GF-medlemsskap kan gi gode synergier

Kunnskap og erfaring fra fjellet har skapt grunnlaget for Høyden, en bedrift i sterk vekst. Gründer Erlend Siem ser store fordeler med medlemskap i Glass og Fasadeforeningen. – Vi får mer kunnskap, og kan samtidig være et friskt pust inn med kompetanse foreningen kan dra nytte av.

– Vi er nysgjerrige på hele bransjen, og vil lære mer om hvordan den fungerer. Vi ser flere synergier ved å bli en del av miljøet, sier forretningsutvikler og salgsansvarlig Erlend Siem i Høyden.

Arbeid på fasader er i ferd med å bli en stadig større del av bedriftens virksomhet. Både når det gjelder vedlikehold, samt montering i forbindelse med oppføring av nye bygg.

– Ved å komme tidlig inn i planlegging- og prosjekteringsfasen, kan vi lage skreddersøm for fremtidig vedlikehold.

Siem og to kamerater etablerte Høyden i Oslo i 2010. Han har bakgrunn som industriklatrer i Nordsjøen, Eirik Røhmesmo og Ola Agledahl er økonomer. Det er fremdeles de tre gründerne som driver selskapet i dag.

– Utviklingen har vært enorm. I fjor hadde vi i underkant av 60 mann på lønningslista. Det tilsvarte mellom 30 og 35 årsverk, forteller Siem.

Sikkerhet

Til å begynne med utførte bedriften enkle serviceoppdrag for eiendomsselskaper. Etter hvert så Siem behov for bredere samarbeid med flere aktører i byggebransjen, både innen glass, fasade og mur.

– I dag samarbeider vi med store og mellomstore entreprenører, og arbeider mye på byggeplasser.

Bedriften har spisskompetanse i tilkomstteknikk og taubaserte adkomstløsninger, og har flere forretningsområder, som vedlikehold, løft, montasje, rådgivning for arbeid i høyden og detaljprosjektering av adkomst- og fallsikringssystemer for tak og fasader. Alle bedriftens klatrere er kurset og sertifisert for arbeid i høyden etter gjeldende standarder.

– Hele vår eksistens er tuftet på sikkerhet, understreker han.

Hver klatrer er alltid festet i to tausett, med to uavhengige forankringspunkter, og de er alltid minst to mann som arbeider sammen. Verktøyet er høydesikret og området under sperres av.

– Alle blir drillet i kameratredning og følger et rigid resertifiseringssystem etter norsk standard. Siden oppstarten av denne arbeidsmetoden på slutten av åttitallet, har det aldri vært alvorlige ulykker i Norge.

Utvikler nye systemer

I 2015 tok LPO Arkitekter og Estudio Herreros kontakt med Høyden, og bestilte en mulighetsstudie for hvordan det nye Munchmuseet kunne vedlikeholdes inn- og utvendig med taubaserte systemer. Det resulterte i en rekke leveranser for Høyden, og ledet til etableringen av forretningsområdet for adkomstsystemer i selskapet.

Siden den gang har Høyden levert fasadevasksystemer på bygg som The Hub, Skihallen Snø, Juridisk Fakultet og Telegrafbygningen i kvadraturen, i tillegg til Munchmuseet.

– Vi håper medlemskap i Glass og Fasadeforeningen kan føre til at bransjen spiller inn våre veldlikeholdsystemer i oppføring av nye bygg. Det er en utrolig spennende utvikling, og vi har flere og flere fasaderelaterte oppdrag, forteller Siem.

Innovasjon Norge har nylig gitt bedriften støtte til utvikling av nye adkomstsystemer i samarbeid med Entra. På sikt er tanken lansering utenfor Norge.

– Vi ønsker også å utvikle 3-D filer av alle komponentene våre slik at arkitekten kan laste de inn i bygningsmodellen. Samhandling med arkitekt vil gi de beste løsningene for adkomstsystemer og fremtidige vedlikehold, sier gründeren.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
Foto av mann som sitter i en bil©Glass og Fasadeforeningen
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.