Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Dato: 5. mai 2020

Glass og Fasadeforeningen gjennomfører hvert år mange kurs og møteplasser for sine medlemmer. I tiden med Koronaviruset er det vanskelig å gjennomføre alle arrangementene som planlagt. Her er informasjon om status for de enkelte kurs og møteplasser vi så langt har planlagt for 2020/2021:

GF Lærlingskole

Vi fortsetter GF Lærlingskole for våre 11 lærlinger. 3. samling blir flyttet fra mars til juni.

Oppgraderingskurs GF Autorisert glass- og fasaderådgiver

Første samling for Oppgraderingskurs for GF Autorisert rådgiver blir i løpet av høsten 2020 i Oslo. Vi kommer tilbake med ny informasjon om dato for kurset innen 1. juni. Vi har allerede 12 påmeldte. Er du innkalt til oppgraderingskurs, og ennå ikke har meldt deg på, da kan du melde deg på her.

§3,5 kurs for praksiskandidater

Kurs for praksiskandidater blir i september og desember 2020. Første del av kurset blir holdt i Ski, mens andre del blir i Tønsberg. Vi kommer tilbake med ny informasjon om dato innen 1. juni.

Glassrådgiver oppstart i desember 2020.

Første samling av GF Autorisert Glassrådgiver blir i desember 2020. Vi kommer tilbake med ny informasjon om dato og sted innen 30. juni.

Mer informasjon og påmelding til kurset legger vi ut på glassportal i neste uke.

GF avlyser tur til Glasstec

I samarbeid med Expert Reiser/Messereiser inviterte Glass og Fasadeforeningen interesserte til Glasstec i oktober 2020. Pr i dag melder Glasstec at det fortsatt blir messe. GF ser at flere av utstillerne melder seg av messen. Vi har derfor valgt å avlyse turen til Glasstec i oktober 2020.

GFD 2021 i Bergen, 11.-14. mars 2021.

GFD 2020 i Bergen ble dessverre avlyst pga. Koronaviruset. Vi mener fortsatt at Bergen vil gi oss gode rammer for Glass og Fasadedagene 2021. GFD 2021 blir arrangert i Bergen fra 11.-14. mars. Rammene for arrangementet blir noe endret fra det som var planlagt i år.

Fagdag/Bygg Reis deg, oktober 2021.

Planene om å arrangere Fagdagen 2021 i forbindelse med Bygg Reis Deg på Lillestrøm ligger fast. Dette inkluderer tradisjonell Fagdag, samt en felles bransjestand på Bygg Reis Deg 20. – 23. oktober. Foreningen har fått utsatt fristen for å bekrefte at vi skal ha 600 m2, til 24 firmastander og fellesarealer.

Før pandemien traff oss var 12 av våre 24 standplasser forhåndsreservert. Vi tar en ny runde med bedriftene som har reservert og øvrige interesserte i tiden som kommer. I løpet av mai vil det bli laget en innstilling for prosjektet, som legges frem for beslutning i styret i foreningen.

Vi publiserer dato og sted for kurs og møteplasser på glassportal.no.

Vi følger helsemyndighetenes restriksjoner om arrangement i tiden med Korona.

Vennlig hilsen

Beate Solem
Administrativ koordinator

Glass og Fasadeforeningen

Mobil: + 47 922 96 785

www.glassportal.no