PRESSEMELDING FRA GLASS OG FASADEFORENINGEN

Foto: Otto von Münchow/Glass & Fasade

Ny veileder om bruk av glass i heis

For heiser gjelder spesielle krav, blant annet til leverandøransvar, bruk og merking av glass. For å tydeliggjøre dette har Glass og Fasadeforeningen utarbeidet en ny GF Veileder. Veilederen «Glass i heis» er i tråd med de nye standardene som trådte i kraft i 2019.

Både det tekniske og det faglige grensesnittet og ansvaret ved leveranser og utskiftninger glass i heis er annerledes enn generelt for bygningsglass.

Våre medlemsbedrifter kan eksempelvis prosjektere, dokumentere og levere glasssjakten, mens det er heisleverandøren som leverer og dokumenterer glass i heisstolen og dørene inn i heisstolen. Senere utskifting av glass i disse dørene kan imidlertid utføres av andre enn heisleverandøren, men da i henhold til preaksepterte ytelser beskrevet i veilederen.

Glass og Fasadeforeningen vil med denne veilederen beskrive metoder og prinsipper for bruk av glass i heis. Dette inkluderer valg av glass i heissjaktens vegger, heisstolens vegger og sjaktveggene basert på krav i byggeforskrifter, standarder og arbeidstilsynets forskrifter. Herunder også utskiftning av glass.

Dette omfattes i veilederen

  • Bruksområder for glass i heis
  • Regler og krav
  • Henvisning til Norsk Standarder
  • Valg av glasstyper og dimensjoner
  • Krav til testing
  • Spesifikke krav til bruddmønster for både speil og andre glassflater
  • Utskifting av glass
  • Krav til merking av glass

Her kan du laste ned veilederen

Kontaktperson i Glass og Fasadeforeningen:

Foto av Hans Olav M. Nilssen

Hans Olav M. Nilssen
Prosjektleder fasade og solskjerming

e-post: nilssen@gffn.no
tlf: + 47 982 20 770

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.