Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Dato: 16. april 2020

Blant regjeringens tiltakspakker innføres en kompensasjonsordning for foretak med minst 30% omsetningsfall.

– Det er viktig at denne ordningen treffer godt og favner bredt. Derfor vil alle foretak som er skattepliktig registrert i Norge, og som blir hardt rammet av koronaviruset, ha mulighet til å søke om kompensasjon. Likevel har vi lagt vekt på at de som er pålagt å stenge av staten, vil være aller hardest rammet, og de vil derfor få høyest kompensasjon, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av:

  • hvor mye omsetningen har falt,
  • størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og
  • hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

www.kompensasjonsordning.no finner du informasjon om og søknad om kompensasjon til bedrifter som er hardt rammet økonomisk av virus-utbruddet. På www.regjeringen.no finner du pressemeldingen fra 02.04. i sakens anledning.

Søknadsskjema vil bli tilgjengelig tidligst 17. april.

Vennlig hilsen
GF Admin Teamet

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

Mob.:  + 47 958 54 259
Epost: hansen@gffn.no
www.glassportal.no