AKTUELT
Skjermdump teams

Benjamin Hjortland, Per Henning Graff og Arne S. Hansen diskuterer glasset egenskaper. De øvrige 11 elevene følger med.

Covid 19 stopper ikke lærlingene

Glass og Fasadeforeningen åpnet GF Lærlingskole med første samling i januar og andre samling i februar. Samling nummer tre var planlagt rett før påske. – Naturlig nok kunne vi ikke samle lærlingene nå, men vi har tatt i bruke digitale hjelpemidler for å sikre at lærlingene fortsatt får faglig oppfølging, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Sammen med Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold (OKH Vestfold) og Opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk Rogaland AS (Byggopp Rogaland) etablerte Glass og Fasadeforeningen GF Lærlingskole i desember 2019.  Opplæringskontorene skal rekruttere lærlinger til GF Lærlingskole.

Foreningen på sin side har det faglige ansvaret for både teoretisk og praktisk undervisning. Per Henning Graff er fagansvarlig og prosjektleder. Arne S. Hansen er engasjert som faglærer. Beate Solem sørger for den administrative og tekniske tilretteleggingen.

– Pandemien tvang oss til å handle raskt. Jeg er glad for at vi har innovative samarbeidspartnere og ansvarlige lærlinger. Grunnlaget for å lage en nettskole lå dermed klart. Ved hjelp av Microsoft Teams er nå starten på den teoretiske delen av andre samling avholdt. Den praktiske undervisningen ble gjennomført ved at lærlingene fikk tilsendt en praktisk oppgave, som tok utgangspunkt i «oppmåling og skjæring av glass» i fra Fagbok i glassfaget.

– Lærebedriftenes rolle skal ikke undervurderes. Vi mistet dyrebar verkstedtid, dermed må lærlingene få enda bedre tid til å løse oppgavene, og ikke minst få hjelp og støtte i bedriften, sier Graff.

Opprinnelig var det planlagt å gjennomføre tre samlinger før sommerferien. Slik det ser ut nå holder vi den planen. Neste samling blir sannsynligvis lagt til Sem/Tønsberg i uke 20, i god tid etter at videregående skoler igjen er åpnet.

LES OGSÅ: Fra NTNU til lærling i glassfaget

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.