TRANSPARENT

Alle krisers mor

Vi kan redusere energibruken og nå målsettingen innen 2030 ved å doble utskiftingstakten på vinduer og glass. Stat og kommuner bør går foran og kartlegge hvilke av deres egne bygg som snarest mulig må rehabiliteres. Offentlige initiativ og insitamenter vil bidra til at private bygg- og boligeiere gjør det samme.

  • Bjørn Glenn Hansen, Direktør, Glass og Fasadeforeningen

Koronaviruset har snudd opp ned på det meste, flyttet oppmerksomhet og prioritet, og satt mye på vent etter å ha gjort seg til global okkupasjonsmakt. Krise!

I lang tid nå, helt inntil for ikke mange uker siden, forsynte klimakrisen mediene med våpen og ammunisjon. Og fanget vår oppmerksomhet. Alle oss, som i larmen av informasjon for ofte stopper etter overskriftene og lar være med resten av innholdet. Nå er det nærmest ingenting å se av overskrifter, eller lese og høre om klimakrisen. Noen kunne jo finne på å tro at det ikke lenger er noen klimakrise. Men joda, den er der. Den ble bare konkurrert ut.

Om noen uker skal vi tilbake til hverdagen. Om enn ikke den samme som den vi forlot på vei inn i koronakrisen, så like fullt en hverdag. Full av kriser. Skal det på ny vinnes oppmerksomhet og selges nyhetsstoff, er det vel nærliggende å vekke til live klimakrisen igjen? Isen har like urovekkende fortsatt å smelte i både Arktis og Antarktis i disse ukene og månedene må vi tro.

I lang tid, faktisk i årevis, og helt frem til mathallen i Wuhan la om åpningstidene for noen uker siden, og en annen krise stjal fokuset fra klimautfordringene, har vår bransje pekt på de effektive, økonomiske og varige løsningene vi har for å nå reduksjonsmålene de fleste i verden er enige om må nås. Tiltakene og løsningene som skal forhindre at vi innen overskuelig fremtid enten blåser bort, drukner i oversvømmelse, eller svetter i hjel.

Humankind’s Most Important Material. Glass has changed the world like no other substance, but people usually overlook it.

Magasinet The Atlantic har fremhevet glass som menneskehetens viktigste materiale! Vi har aldri vært i tvil om dette i vår bransje.

Man tenker sjelden eller aldri på at det samme produktet finnes i mer enn 350 000 forskjellige kombinasjoner som gjør så mye, mye mer enn bare å skille ute fra inne.

I årevis har vi gjort vår beste for å fortelle alle om det, fordi de færreste forbinder glass med annet enn det vi ser ut eller inn gjennom.

Det bare er der. I byggene vi lever og arbeider i. I transportmidlene som frakter oss hit og dit og overalt. Som bærer for teknologier innenfor kommunikasjon vi ikke lenger kan klare oss uten. I fornybar solenergi; energien fra den mest pålitelige og rikelige energikilden menneskeheten rår over. I teleskoper som ser tretten milliarder lysår utover i universet. For å ta oss med tilbake til begynnelsen, like etter det store smellet. I mikroskoper, som blant annet gjør at det kan forskes på koronaviruset og andre livsfarlige eller livsnødvendige kryp som ikke er større enn er noen milliarddels meter store. Og som resulterer i tiltakene som kommer til å bekjempe eller utnytte dem. Utenkelig uten glass!

Så til det vi har vent oss til å ta for gitt, og som vi omgis av i det daglige; glasset i dørene og vinduene våre i byggene vi bor og arbeider i.

Byggene som står for 40 prosent av energibruken globalt. Og hvor andelen er den samme i Norge.

Flertallet av byggene vi kommer til å bo og arbeide i både i år 2030 og 2050 er allerede bygget. Norge har blant de strengeste energikravene til nybygg i verden.

Energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse blir avgjørende for å nå de langsiktige klimamålene.

Energieffektive bygg, selvforsynt med fornybar energi.

I en studie initiert av Glass for Europe og gjennomført av det uavhengige forskningsinstituttet TNO The Netherlands Organisation for applied scientific research simuleres effekten utskifting av glass vil utgjøre med henblikk på energibesparelse og reduserte CO2-utslipp i EU.

Her fremkommer det at nesten halvparten av EUs (og dermed vårt) mål om reduksjonen i energibruk innen 2030 kan nås ved å doble utskiftingstakten på vinduer og glass til produkter som balanserer isolasjon og solvarmerefleksjon tilpasset hvert lands klimatiske forutsetninger. Hyllevarer hos medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen.

Selv med økt innslag av fornybar energi i energimiksen de neste årene så oppnås en reduksjon i CO2-utslippene på nærmere 40%.

Rapporten Glazing potential: energy savings and CO2 emission reduction kan du laste ned her.

Det er ikke måte på innhold i krisepakkene som nå settes inn fra alle lands politiske styrer. Det er gjennomgående og tverrpolitisk enighet både om behov og virkemiddelbruk. Og penger finnes det åpenbart, og heldigvis. Titusenvis av milliarder for å få oss og resten av kloden gjennom disse månedenes prøvelser og på beina igjen etter det.

Vit at det ikke trengs titusenvis av milliarder for å nå målene om reduksjon i energiforbruk og CO2-utslipp. Vi kommer både langt og raskere til målene enn anslått med mye mindre. I Norge må stat og kommuner gå foran og kartlegge hvilke av deres egne bygg som snarest mulig må rehabiliteres opp til minimum dagens forskriftsnivå, og helst lengere enn som så.

Byggeforskriftene beskriver minstestandarden for hva som skal forventes av byggverk. Det er fullt ut lovlig og sterkt å anbefale å gjøre mer.

Med utskifting til vinduer og glass ingen trenger å vente på. De kan bestilles, leveres og monteres nå.

Med god rådgivning og veiledning fra Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter. Effektive, sikre, trygge, økonomiske og varige løsninger.

Gi i tillegg private bygg- og boligeiere insitamenter til å gjøre det samme. Tilby statlig støtte som kan måles mot pengeverdien av redusert energiforbruk og CO2-utslipp. Det er jo allerede innført en ordning bilkjøpere begjærlig har tatt til sine bryst. For biler! Som står for en lavere andel av utslippene i Norge enn bygg.

Koronakrisen skal sikkert høyt opp på listen over alle krisers mor etter at vi har nedkjempet fienden. Men bak hjørnet lurer det alltid en ny overraskelse. Tenk om den skulle være at vi måttet leve våre liv uten glass? Da ville dødstallene etter koronapandemien blitt for ingenting å regne. Det er ikke tull! Jeg mener det!

Den overraskelsen skal vi likevel slippe å forberede oss på. I stedet inviterer vi myndighetene til å snakke med oss om verdien og effekten av eksemplets makt, og om insitamenter som gjør det enkelt å bytte til riktige vinduer og glass. Det trengs ikke titusenvis av milliarder til det. Bare en brøkdel. Og det kommer garantert til å virke. For å ta knekken på den andre reelle utfordreren til tittelen Alle krisers mor: klimakrisen.

Samtidig gis medlemmene i Glass og Fasadeforeningen mulighetene til å videreutvikle sine virksomheter. Og både sikre og skape arbeidsplasser.

Og tar dere ikke invitasjonen og gjør dere til eksemplets makt blir vi også nødt til å utrope: How dare you?

Transparent:

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.