Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

7. april 2020

Regjeringen og Stortinget har i ukene etter at koronakrisen rammet, fremmet og vedtatt en rekke ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Noen av tiltakene gjelder allerede, andre vil bli vedtatt og tre i kraft på et senere tidspunkt. Regjeringen har nå lagt frem et forslag til kostnadskompensasjonsordning for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av koronakrisen. I et nyhetsbrev vi har mottatt fra foreningens nye revisor, K-Team, omtales Regjeringens forslag til kontantstøtte for næringslivet nærmere. Søknadsportalen for kontantstøtte til næringslivet skal etter planen åpnes 17. april. Allerede nå er det en del ting du bør gjøre for å være best mulig forberedt. Har du et betydelig fall i omsetning som følge av koronakrisen (minimum 20% i mars), kan du ha rett på tilskudd for å dekke en del av dine faste kostnader. Når du skal søke om tilskudd for dekning av kostnader for mars, må du ha en klar oversikt både over kostnadene du skal ha kompensert og omsetningen for mars måned. Du bør sørge for å:

  • være à jour med bokføringen pr. mars måned inklusive at alle kostnader er ført på riktig konto
  • ha periodisert kostnader og inntekter på riktig måned/periode (eventuelt også kostnader hvor faktura ennå ikke er mottatt)
  • sikre deg at du har en fullstendig oversikt over dine samlede «uunngåelige» faste kostnader i mars
  • ta stilling til hvilket omsetningsgrunnlag som du mener skal legges til grunn for din virksomhet ved beregning av omsetningsnedgangen – mars 2019, alternativt gjennomsnittet for januar og februar 2020
  • ha fullstendig oversikt over omsetningen virksomheten har hatt i mars måned, og beregne omsetningsnedgangen i prosent for å kunne vurdere om dere omfattes av ordningen

Vi håper dette kan være til hjelp. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller trenger bistand fra oss.

Med vennlig hilsen

GF Admin Teamet

Bjørn Glenn Hansen

Direktør Glass og Fasadeforeningen

Fridtjof Nansens vei 19 0369 Oslo Mob.: +47 958 54 259