AKTUELT
Foto av rekkverk som er blåst ned

Anne Holmen opplevde at rekkverk på hennes takterrasse blåste ned. Foto: Privat

Glassrekkverk blåste ned

Anne Holmen har et fire år gammelt hus i Drøbak i Viken Fylke. I februar herjet stormene, og en natt dro vinden med seg hennes flotte glassrekkverk. – Her er det åpenbart manglende prosjektering og dårlig utført arbeid som er årsaken til ulykken. Heldigvis var det kun materielle skader, sier Hans Olav Meen Nilssen i Glass og Fasadeforeningen. SINTEF Communitys forskningsprosjekt «Sikre glassrekkverk» vil følge opp saken.

Holmen har et funkishus plassert på en høyde med utsikt over Drøbaksundet. Rekkverket som blåste ned hadde glass innfestet i en bunnmontert baseprofil, skrudd fast på en flislagt gesims. Glassene var herdet laminert 17,52 millimeter.

– Glassrekkverk er populært. Dessverre ser vi innimellom både feil bruk og manglende, eller feil prosjektering. I enkelte tilfeller kan det altså virke som om rekkverket ikke er en del av husets planlagt konstruksjon. Dermed må leverandør/montør finne løsningen underveis i byggeprosjektet. Ofte går det galt. I dette tilfellet er ikke toppskinnen skrudd fast i selve byggkonstruksjonen. Dermed ble de store glassene et lett bytte for vinden, sier Nilssen.

Vitalbygg AS  var totalentreprenør for huset til Anne Holmen.

– For vår kunde har dette vært en ubehagelig opplevelse. Vi har naturlig nok påtatt oss ansvaret. Vår underleverandør er bedt om å fjerne restene av rekkverket og monterer nytt.. Nå er det om å gjøre å sikre kunden et nytt rekkverk, montert i henhold til forskriftene, sier Geir Halvorsen i Vitalbygg.

Innfrir ikke krav

– Vi kan slå fast at rekkverket, inkludert glass, sikkert har rett dimensjoner. Problemet er som sagt innfesting og monteringen. På sine hjemmesider henviser montøren Fas-Tec til standard som heter NS 3232. I punkt 6 står det; Ferdig montert rekkverk, inklusive festeanordninger, skal tåle horisontale laster i henhold til krav angitt i NS 3479, punkt 3.2.3.

(Standard NS 3232 ble tilbaketrukket i 2017, red anm.).

– Det er på det rene at festeanordningene ikke innfrir disse kravene. Rekkverk skal dimensjoneres og monteres henhold til NS 3510 – Sikkerhetsruter i byggverk. Krav til prosjektering og klasser i ulike bruksområder.

Hvis man ikke ønsker å følge den, så må det dokumenteres ved beregninger, tester eller andre pre aksepterte løsninger, at rekkverket oppfyller krav i byggereglene, sier Nilssen i foreningen.

– Vi vil først si at dette er en kjedelig sak for alle parter. Vi har fulgt monteringsanvisningen når vi har montert rekkverket. Vi har brukt godkjente betongskruer som skulle tåle uttrekk og skjær. Skruene var ikke festet kun i fliser, men går gjennom flisene og ned i betongen. Og det er da summen av klemlengde-uttrekk og skjær på disse skruer som er beregnet for å tåle lastene som er påkrevd. Vil også informere om at det var sterk storm i kastene og ekstrem vind over flere dager som førte til at deler av rekkverk blåste ned, sier Geir Unhjem i Fas-Tec AS.

LES OGSÅ: Forskningsprosjekt skal gi bedre glassrekkverk

På bordet hos SINTEF Community

For dimensjonering og montering av rekkverk er det §12-15 Utforming av rekkverk (ekstern lenke) i Byggteknisk forskrift som gjelder. Paragrafen henviser til NS-EN 13200-3 Del 3 Tilskueranlegg, gjerder og bølgebrytere. (NB: Eksternt innhold med betalt innhold)

Beskrivelsene i forskrift og standard definerer ikke hvilke krav som gjelder ved montering i ulike materialer rekkverk blir festet til. Derfor tok SINTEF Community i fjor initiativ til å opprette forskningsprosjektet «Sikre glassrekkverk». Prosjektet har Glass og Fasadeforeningen og 15 bransjeaktører som deltakere.

– Prosjektet har blant annet til hensikt å utvikle kravspesifikasjoner og anbefalinger for glassrekkverk og innfesting/forankring av glassrekkverk. Resultatet skal bli en veileder som beskriver både krav til glassrekkverk, gjeldende regelverk, ansvarsforhold og detaljer om hvordan rekkverk skal festes i ulike materialer samt bestandighet. Dette vil være til stor nytte for produsenter, leverandører, myndigheter, prosjekterende, utførende og forbrukeren, sier Jan-Fredrik Aasheim, rådgiver ved SINTEF-laboratoriene i Oslo.

Etter at rekkverket blåste ned tok boligeier Anne Holmen kontakt med SINTEF Community for å spørre om instituttet ser på enkelthendelser i sine forskningsprosjekter.

– Ut ifra bilder og detaljert informasjon fra beboer, er det liten tvil om at det her er innfestingen som har sviktet. Prosjektering og utførelse har ikke vært bra nok. Det bekrefter viktigheten av arbeidet vi nå gjør i forskningsprosjektet. Hendelsen i Drøbak illustrere utfordringene på en god måte, og vi tar med oss dette i det videre arbeidet, svarer Jan-Fredrik Aasheim.

– Hvor langt er dere kommet i forskningsprosjektet og når kan vi forvente å se veilederen klar til bruk?

– Vi har gjennomført en del laboratorieprøvinger i vinter med spesielt fokus på innfesting i treverk. Treverk som feste for glassrekkverk er spesielt utfordrende,  påpeker prosjektpartnerne. Prøvingene er ikke ferdig. Vi ser foreløpig at det kreves kraftigere trekonstruksjoner og festemidler for å tilfredsstille krav til styrke og stivhet, enn det som ofte brukes i praksis.

Selv om vi holder laboratoriene i gang om dagen, er vi heller ikke uberørt av korona-situasjonen. Vår planlagte samling av partnerne i mars er utsatt, og arbeidet har blitt litt forsinket. Vi sikter nå på å ha prosjektrapporten ferdig i august, sier Aasheim.

LES OGSÅ: – Lavpriskjeder villeder om glassrekkverk

Partnere som deltar i forskningsprosjektet

SINTEF, Glass og Fasadeforeningen, DiBk, Sagstuen AS, PKS Industri, OnLevel, Fana Glass AS , Arnøy Engros, Brødrene Midthaug, BeslagGrossisten AS, Sørbø Industribeslag AS, Backe Entreprenør Holding, Q-railing Norway, Glassløsninger AS, O. M. Rakvåg, Profilco og GBS Produkter.

LES OGSÅ: Bekymret over feilleveranser av glassrekkverk

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.