Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Dato: 27. mars 2020

Medlemsundersøkelse i tiden med pandemi

Glass og Fasadeforeningen har i disse dager naturlig nok rettet innsatsen inn mot å hjelpe sine medlemsbedrifter i en krevende situasjon. For å kartlegge deres utfordringer og behov gjennomfører vi en kort undersøkelse. Vi henstiller alle om å svare på undersøkelsen. Resultatet ønsker vi å sende tilbake til våre medlemsbedrifter. Vi håper du kan ta deg fem minutter og svare på spørsmålene som du finner her.

Sjekkliste ved utførelse av håndverksoppdrag

I en situasjon hvor hele Norge er sterkt preget av koronavirus og frykt for smittespredning må alle bidra. Mange håndverksoppdrag kan fortsatt utføres, men det er viktig å følge myndighetenes anbefalinger og gjøre tiltak som forebygger smitte. Det er laget en sjekkliste med risikovurdering som skal ivareta sikkerheten både for håndverker og kunde. Se vedlegg, og bruk den!

Nye tiltak fra regjeringen

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Les mer om regjeringens kompensasjonsordning.

Vennlig hilsen
GF Admin Teamet

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

Mob.:  + 47 958 54 259
Epost: hansen@gffn.no
www.glassportal.no