AKTUELT
Foto av hjemmekontor

Bruk av på hjemmekontor betyr at du må sikre din digitale hverdag. Foto: NorSIS

Nettsikkerhet og hjemmekontor

Hele fire av ti nordmenn over 18 år har hjemmekontor, eller studerer hjemme i disse dager. Nå lanserer Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) sammen med Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) en ny nettside med de beste uavhengige tipsene for å få et tryggere hjemmekontor og digital hverdag.

En representativ undersøkelse NorSIS har fått utført denne uken viser at hele 35 prosent av de spurte oppgir at de har hjemmekontor i dag. Ytterligere seks prosent sier de skal ha det i løpet av de nærmeste ukene.

– Den helt ekstraordinære situasjonen som koronaviruset har skapt gjør at svært mange nå må forholde seg til utfordringer som de vanligvis ikke har på jobben, når de jobber fra hjemmekontor. Dette øker helt åpenbart risikoen for cyberangrep. Vi ønsker nå å redusere denne risikoen ved å gi faglige, uavhengige råd og tips, sier prosjektleder og cybersikkerhetsekspert i NorSIS, Ivar Kjærem.

Her er nettsiden for trygt hjemmekontor og en sikker digital hverdag

På nettsiden finner man informasjon om alt fra de største digitale truslene akkurat nå og hvordan du beskytter deg mot dem. Du finner også informasjon om pågående koronasvindelkampanjer og råd for sikker digital kommunikasjon med kollegaer på hjemmekontor.

Kan få store konsekvenser for både samfunnet og næringslivet

– Det er viktig at vi i tider som disse klarer å stå sammen. Vi står ovenfor utfordringer som går på tvers av sektorer, og som kan få store konsekvenser for både samfunnet og næringslivet. Dersom næringslivet blir berørt kan det også gå ut over nasjonal sikkerhet. Vi i NSR ønsker derfor å ta en del av det vi kaller allemanns-ansvaret og utvider samarbeidet med NorSIS som sitter på unik kompetanse innenfor digital sikkerhet. Vårt felles mål er å øke kunnskapen både i næringslivet og blant folk flest slik at de blir tryggere i sin digitale hverdag, sier direktør i NSR, Odin Johannessen.

Tvunget hjemmekontor er bra for digitaliseringen, men krever økt digital kunnskap

Ifølge undersøkelsen mener nesten to av tre spurte (64 prosent) som nå har hjemmekontor at de i stor eller svært stor grad er trygge på IKT-sikkerheten på hjemmearbeidsplassen.  Det er i utgangspunktet positivt, mener NorSIS-eksperten.

– Stadig flere blir komfortable med å jobbe mer selvstendig med digitale verktøy. Det gjør oss bedre rustet for den videre digitalisering, og kan på sikt bidra til å endre måten vi jobber på. Samtidig er det en fare for at kunnskapsnivået ikke er høyt nok hos mange med hjemmekonto. De ser ikke den høyst reelle økte risikoen som dette innebærer, sier Kjærem.

Mange er trygge inntil de opplever et angrep

Undersøkelsen viser også at de fleste med hjemmekontor opplever at de har fått tilstrekkelig informasjon fra sin arbeidsgiver til at de kan utføre arbeidet sitt hjemmefra på en trygg måte (54 prosent).

– Det er flott at så mange opplever det slik. Samtidig har flere undersøkelser vist oss at mange føler seg trygge på nett inntil det på et eller annet tidspunkt går galt. Det er først når de har opplevd et angrep at de innser risikoen, og tar de nødvendige grep. Vi håper denne nettsiden skal ha en forebyggende effekt, og unngå at norske virksomheter må tape noe før de sikrer seg, sier direktøren i NSR, Odin Johannessen.

Koronavirussvindler sprer seg over hele verden

– Ofte krever det kun enkle grep fra den enkelte arbeidstaker å bli langt tryggere på nett. Det handler om alt fra å kunne gjennomskue en svindelkampanje, til å avsløre, og derfor ikke bidra til videredeling, av falske nyheter. Nettsiden vil også gi innblikk i det internasjonale cyberkriminalitetsbilde knyttet til koronaviruset for at alle som trenger det skal få relevant informasjon, forsikrer cybersikkerhetsekspert hos NorSIS, Ivar Kjærem.

Flere aktører i sikkerhetsmiljøet peker på de stadig nye og pågående kampanjer som utnytter frykt og ønsket om informasjon om koronaviruset til å få mottagerne til å slippe skadevare inn på maskinene sine. Slipper du inn slik programvare kan du bli utsatt for økonomisk svindel.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298