AKTUELT
Glass monteres i fasade

– Vi skal gradvis opp igjen og tilbake til normalen, sier Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen.

Arbeidsgiveravgiften ned 4 prosentpoeng. Og så videre …

Arbeidsgiveravgiften er en betydelig kostnad og en reduksjon på fire prosentpoeng vil hjelpe alle våre medlemsbedrifter. Det samme gjelder for og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt, sier Bjørn Glenn Hansen.

Norske arbeidsgivere betaler normalt 14,1 prosent i arbeidsgiveravgift per år. Tiltaket gir nær 28 prosent lavere avgift i to måneder.

– For GF som arbeidsgiverorganisasjon er det viktig å påvirke rammebetingelser. I en normalsituasjon retter vi blikket mot bransjeutvikling, rekruttering, opplæring og utdanning, konkurransevilkår, arbeidslivskriminalitet og byggelovgivning. I situasjonen vi nå opplever gjelder det meste å bidra til å skape trygghet for virksomhetene og arbeidsplassene.

– Vi ser at tiltakene myndighetene innfører treffer. Men ettersom det er høyst usikkert når noen kan si at vi har det verste bak oss vil det bli behov for at regjering og Storting fortsetter å ta grep og forsterker dem, sier Hansen.

Partiene på Stortinget ble før helgen enige om en ny krisepakke for å håndtere koronakrisen. Enigheten om å midlertidig kutte arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng i to måneder, samt tidligere vedtatt utsatt frist for innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt, er viktige bidrag, sier Hansen.

– Fra medlemsbedriftene får vi meldinger om forskjellige utslag i aktivitet. Det har sammenheng blant annet med kundeporteføljer, hvor man står i prosjektleveranser, etterspørsel og geografisk beliggenhet. Innenfor handlingsrommet helsemyndighetene gir oss skal vi fortsatt tilby, produsere og levere våre produkter og tjenester. Fortsatt handlekraft fra myndighetenes side, sammen med god dialog og solidarisk ansvar i bedriftene, skal være med på å ta oss gjennom dette.

– Deretter kommer perioden hvor vi gradvis skal opp igjen og tilbake til normalen. Skal vi tro statsministeren så skal myndighetene stå ved sitt troskapsløfte om ikke bare å stå sammen med norsk næringsliv i disse vonde dagene, men også i de gode vi skal tilbake til, sier Hansen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Ny mann i Sika

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298