Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Dato: 19. mars 2020

Vi får tilbakemeldinger fra flere av medlemsbedriftene om at hjulene fortsatt ruller. Mange er i gjennomføringsfasen i prosjekter og har mannskaper på byggeplass. Byggenæringens Landsforenings (BNL) har utarbeidet anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern. Vi stiller oss gjerne bak disse og har BNLs tillatelse til å bringe dem videre til GFs medlemsbedrifter.

Anvisningene er utarbeidet på norsk, engelsk og polsk og du finner dem her.

Vennlig hilsen
GF Admin Teamet

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

Mob.:  + 47 958 54 259
Epost: hansen@gffn.no
www.glassportal.no