Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Dato: 16. mars 2020

Et bredt flertall på Stortinget ble tidligere i dag enige om del én av den økonomiske krisepakken.

Målet er å unngå unødige konkurser og oppsigelser, og sikre inntekten til de som mister den.

De nye forslagene vil styrke ordningene for arbeidstakere som blir permittert, selvstendige næringsdrivende, frilansere, lærlinger, lavtlønnede og foreldre med barn. Det blir også gitt nye tiltak for bedrifter og bransjer.

Vedlagt følger en oppsummering av tiltakene.

Vi viser i tillegg til våre henvendelser til daglig leder i medlemsbedriftene 06.03., 09.03. og 13.03., og tar med et eksempel i forbindelse med eventuelle permitteringer etter dagens enighet:

  • Permitteringsvarsel utleveres ansatte på mandag. Med to dagers varslingsfrist trer permitteringen i kraft på torsdag. Deretter har arbeidsgiver ansvar for å betale lønn på torsdag og fredag (lønnsplikten) før NAV overtar ansvaret fra og med lørdag.

For enkelte vil det oppleves som at dette ikke er tilstrekkelig. Fra myndighetshold understrekes det at situasjonen endrer seg hele tiden og at ytterligere tiltak vil bli innført. Ikke minst får vi stole på statsministeren når hun gjentar at «Vi er villig til å gjøre alt som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi og bistå næringslivet».

Krisepakken skal være med på å avhjelpe en kritisk situasjon i bedriftene hvor likviditet blir en tidlig utfordrer. I tillegg til tiltakspakken fra myndighetene peker vi gjerne på betydningen av:

  • Tett kontakt med banken for å avklare hva de kan bidra med. Ta kontakt med banken før det er kritisk slik at man får tid til å skaffe til veie dokumentasjon som banken trenger for å vurdere en søknad.
  • Fokus på kundefordringer. Følg opp kundene tett og orienter deg om kundens situasjon. Det vil garantert være mange bedrifter som må skyve på betalinger fremover.
  • Ta kontakt med leverandører for å undersøke muligheten for forlenget betalingsfrist
  • Vær oppmerksom på tiltak fra myndighetene slik at alle muligheter som åpner seg blir benyttet.
  • Vurdere aktiviteten i virksomheten og sørge for at alle kostnader som kan utsettes blir utsatt. En grundig gjennomgang av kostnadsbildet vil være fornuftig.

Det oppstår hele tiden spørsmål som ikke nødvendigvis besvares i hva vi sender til dere. Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Har vi ikke svaret selv så har vi gode samarbeidspartnere som står klare til å bistå oss.

Vedlegg: Enighet om økonomisk krisepakke på Stortinget.pdf

Beste hilsener fra
Bjørn Glenn

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

Mob.:  + 47 958 54 259
Epost: hansen@gffn.no
www.glassportal.no