Kjære daglige ledere i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Dato: 13. mars 2020

Det ble i dag innført omfattende tiltak som skal begrense smitte av corona virus. Glass og Fasadeforeningen vil med dette uttrykke vår støtte til dere som på hvert deres vis blir rammet. Vi skal være på plass for dere alle!

Vi følger henstillingen om å begrense personlig tilstedeværelse ved møtevirksomhet og drift av kontor. MEN de aller fleste av våre tjenester kan heldigvis utføres per telefon, e-post eller Teams.

Dog er det noen unntak:

  • I samråd med styret i Glass og Fasadeforeningen besluttet administrasjonen onsdag at arrangementene i Grieghallen 12. – 14. mars ble avlyst
  • Samling for våre lærlinger på GF Lærlingskole 23. – 26. mars er avlyst. Vi jobber nå med tiltak for å opprettholde kontinuiteten i undervisningen.
  • Vi vil generelt ikke delta på befaringer eller tilsyn. Er det spesielle situasjoner som oppstår ber vi deg likevel ta kontakt med oss
  • Generalforsamlingen 13.03. kunne heller ikke avholdes. Styret trer inn som generalforsamlingen i henhold til foreningens vedtekter 6 Styret. Det sittende styret vil være det fungerende til det er mulig å få gjennomført et ordinært valg på utsatt generalforsamling.
  • Styret har planlagt et Teams-møte kommende uke for videre å diskutere situasjonen.

Ut over dette skal alt gå «som normalt».

Hva stiller så myndigheten opp med?

Vi ber dere merker dere at antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering er redusert fra 15 til 2 dager og ventedagene for dagpenger for de som permitteres oppheves. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent. Regjeringens krisepakke er omfattende, og vil bli utvidet fortløpende i forhold til situasjonen og behov.

Følg uansett med på Regjeringens egne sider for å holde deg oppdatert.

Vi viser også til e-post sendt dere 6. mars.

Husk at dere kan få juridisk hjelp. Vår samarbeidsavtale med Virke gir hovedmedlemmer i GF tilgang til juridisk assistanse. Blir det behov for det kontakter du Virke:

NB! Det er viktig å ha ditt id-nummer for hånden før man tar kontakt. Har du ikke det tilgjengelig så ta kontakt Beate på e-post solem@gffn.no eller på telefon 922 96 785.

Her finner du ytterligere nyttig informasjon om tilbudet til Virke.

Hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, finner du mer informasjon.

Vi henstiller om at denne informasjonen deles med ansatte, eiere, styre og nøkkelpersoner knyttet til bedriften, der daglig leder mener det er riktig.

Til slutt ønsker vi alle lykke til og ikke minst minner vi om at vi alle bidrar til å begrense risikoen for spredning av corona viruset, slik at vi snarest mulig kan komme tilbake til en normalsituasjon.

I alle sammenhenger hvor medlemsbedriftene i GF samles er vi gode på å vise hverandre hva samhold og kraften i et felleskap betyr. Nå har vi en situasjon hvor dette er viktigere enn noensinne! Og så får vi ta igjen samværet så snart anledningen byr seg.

Mvh

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

e-post: hansen@gffn.no
tlf: + 47 958 54 259

Per Henning Graff
Prosjektleder glass

e-post: graff@gffn.no
tlf: +47 915 64 455

Beate Solem
Administrativ koordinator

e-post: solem@gffn.no
tlf: + 47 922 96 785

Hans Olav M. Nilssen

Prosjektleder fasade og solskjerming

e-post: nilssen@gffn.no
tlf: + 47 982 20 770

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver/redaktør

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298