Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Dato: 9. mars 2020

Med henvisning til henvendelse til daglig leder i medlemsbedriftene i GF 06.03. om Koronaviruset har vi mottatt en nyttig tilbakemelding fra et av våre gode medlemmer med råd om kanskje også å gjøre oppmerksom på konsekvenser for leveringskontrakter, og hvorvidt man er beskyttet av force majeure.

Vi har i denne forbindelse fanget opp en artikkel fra Bygg.no som du kan lese her , og som vi mener gir god informasjon om hvilke kontraktsmekanismer som kan gjøre seg gjeldende i denne situasjonen.

Og så minner vi igjen om vår medlemsfordel gjennom samarbeidsavtalen med Virke hvor din bedrift har tilgang til juridisk rådgivning på meget gode betingelser. Bedre føre var enn etter snar!

Med vennlig hilsen
Bjørn Glenn Hansen
Direktør

Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

Mob.:  + 47 958 54 259
Epost: hansen@gffn.no
www.glassportal.no