AKTUELT
Foto av Glass og Fasadeforeningens logo

GF leverer fortsatt tjenester

Glass og Fasadeforeningen har i anledning smittefare og spredning av koronavirus fortløpende vurdert opprettholdelsen av driften i foreningen. – Våre medlemsbedrifter er i en vanskelig situasjon, og vi gjør alt vi kan for å opprettholde tjenestetilbudet, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Det er blitt innført omfattende tiltak som skal begrense smitte av koronavirus.

Glass og Fasadeforeningen tilstreber seg på å gjøre sitt beste for sine medlemsbedrifter, og legger til rette for at mest mulig av tjenestetilbudet opprettholdes.

– Foreningen følger henstillingen om å begrense kurs- og møtevirksomhet og drift av kontor. Som kjent ble våre arrangementer i Bergen avlyst sist uke. Samlingen for våre lærlinger på GF Lærlingskole 23. – 26. mars er også avlyst. Vi jobber nå med tiltak for å opprettholde kontinuiteten i undervisningen.

–MEN de aller fleste av våre tjenester kan heldigvis utføres per telefon, mail eller Microsoft Teams. Derfor er vi i stand til å være tilstede. Ser vi bort i fra den direkte utadrettede delen av virksomheten vil vi opprettholde tilbudet til våre kjære medlemsbedrifter. Fredag 13. mars sendte vi et eget brev direkte til daglig ledere i medlemsbedriftene med utdypende informasjon, slik at den enkelte skal være bedre rustet til å møte den tøffe hverdagen de kommende ukene, sier Hansen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Glass og Fasadeforeningen
Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298