AKTUELT

Glass og Fasadeforeningen avlyser GFD 2020 i Bergen

Glass og Fasadeforeningen har i anledning smittefare og spredning av koronavirus fortløpende vurdert gjennomføring av våre arrangementer 12.-14. mars i Bergen. I samråd med styret i Glass og Fasadeforeningen har administrasjonen i dag besluttet å avlyse arrangementet, sier Bjørn Glenn Hansen.

Det bakenforliggende for beslutningen er:

  • Folkehelseinstituttets seneste anbefaling om kontaktreduserende tiltak så som økt bruk av hjemmekontor og fleksitid der dette er mulig, og å avlyse store arrangementer der mange samles tett
  • henvendelser fra bekymrede deltakere
  • avbestillinger
  • at vi ikke selv kan ta ansvaret for at våre nærmere 300 påmeldte deltakere til enhver tid bevisst eller uforvarende havner i en situasjon i strid med restriksjonene
  • at vi uavhengig av våre egne deltakere kan havne i en situasjon hvor stedene vi har tilhold blir erklært karantenesoner
  • og dermed begrenser deltakernes bevegelsesfrihet og operative evne i forhold til arbeid og forretningsdrift, og
  • at vi generelt at vi naturligvis ønsker å ta ansvar og være solidariske med personer i høyrisikogrupper

Det er med sterk beklagelse vi nå avlyser. Gjennom mange uker og måneder har det vært gjort forberedelser til hva som ville blitt fantastiske arrangementer og hyggelig samvær.

Ikke minst overfor våre utstillere er vi veldig lei oss for at vi har kommet til denne beslutningen.

Vi ber om forståelse for vedtaket som nå er fattet, og har tiltro til at hver av våre foredragsholdere, deltakere og utstillere stiller seg bak dette.

Vi kommer tilbake med informasjon om praktiske anliggender i forbindelse med avlysningen snarest.

Ikke nøl med å ta kontakt om det er noe du lurer på.

Dersom du allerede er på vei eller ankommet Bergen, ta kontakt med Beate, Jannicke eller Harald. Vi er på plass for dere.

Rommene dere har bestilt fra onsdag til torsdag er fortsatt reservert.

Per Henning Graff
Prosjektleder
e-post: graff@gffn.no
tlf: +47 915 64 455

Beate Solem
Administrativ koordinator
e-post: solem@gffn.no
tlf: + 47 922 96 785

Bjørn Glenn Hansen
Direktør
e-post: hansen@gffn.no
tlf: + 47 958 54 259

Hans Olav M. Nilssen
e-post: nilssen@gffn.no
tlf: + 47 982 20 770

Jannicke Isaksen
Utstilling
e-post: isaksen@gffn.no
tlf: + 47 414 14 440

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver/redaktør
e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av roboter i glassproduksjonGlass og Fasadeforeningen
Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298