AKTUELT
Foto av Bjørn Glenn Hansen og Anne Charlotte Braastad

Anne-Charlotte Braastad (til h.) hadde med seg Bjørn Glenn Hansen på Glassfagkjedens årsmøte.

Riktig tolkning av produktansvarsloven

Glassfagkjeden har avholdt sitt årsmøte. Som en del av programmet var Glass og Fasadeforeningens direktør, Bjørn Glenn Hansen, invitert for å snakke om hvordan bransjen best kan forholde seg til produktansvarsloven.

Glassfagkjedens årsmøte samlet 30 deltakere. Årets samling startet på Flesland, og endte opp med sosial sammenkomst på Voss.

Det faglige programmet var bredt sammensatt. Bjørn Glenn Hansen var en av foredragsholderne. Hans «Ansvar og aktsomhet» tok utgangspunkt i produktansvarsloven.

I Norge står forbrukervernet sterkt og forbrukernes rettigheter blir godt ivaretatt i norsk lovgivning. Produktansvarsloven lovfester et objektivt ansvar for produsenter for produkters skadevoldende egenskaper.

Produktansvaret dekker enhver skade et produkt gjør på person, eller på objekter som er ment for privat bruk eller forbruk, og som ble brukt av skadelidte for private formål.

– Vi er godt kjent med lovteksten.  Glass og Fasadeforeningen ønsker å spre god kunnskap om hva loven omhandler, og ikke minst hvordan man kan skal forstå ansvarsbeskrivelsen. Samtidig bidrar foreningen med en rekke verktøy i form av kvalitetssikringssystem og veiledere. På denne måten kan vi sikre trygge og varige leveranser gjennom alle ledd frem til forbruker, sier Hansen.

Som følge av Hansens innlegg fikk deltakerne se hvilke muligheter kvalitetssikringssystemet GF KS Online gir.

– I tillegg fikk Glassfagkjedens medlemmer opplæring i verktøyene «Spektrum» og ble oppdatert på Pilkingtons nye produkter. Eksterne bidragsytere presenterte Sapa Selection og appen «Mobile Worker», sier Anne-Charlotte Braastad.

Ny organisasjon i Glassfagkjeden:
Anne-Charlotte Braastad – leder for Glassfagkjeden
På salg:
Anita Bryn, Key Account Manager Pilkington Norge as
Ole Martin Røsten, Key Account Manager Pilkington Norge as
Kristen Kåsin, Sales Manager/Key Account Manager Pilkington Norge as

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298