AKTUELT
Foto av utskiftning av vinduer i Grieghallen

Med nytt glass og ny isolasjon vil Grieghallen få en u-verdiforbedring fra 2.6 til 0,62 og dermed spare opp i mot en million kilowattimer i året! Foto: Otto von Münchow.

Sprekt fagprogram og stor fagutstilling

Glass og Fasadeforeningen har som mantra at et godt bransjetreff handler om å gi deltakerne både et godt faglig program, en god utstilling og ikke minst gode sosiale møteplasser.  GFD 2020 og Bergens Glassmesterlaugs 110 års jubileumsfeiring 12. – 14. mars er intet unntak. 15 utstillere er nå klare for å ta imot et bredt utvalg av gjester. Siste nytt er at Høyden AS kommer for å fortelle skoleelevene om hvordan det er å montere glass i fasader 40 meter over bakken.

Programmet for arrangementet har vært klart en god stund. Torsdag 12. mars blir det to fagseminar for to utvalgte målgrupper. På formiddagen tar vi imot blant annet arkitekter, offentlige og private byggherrer, entreprenører og prosjekterende til fagseminaret «Rehabiliteringsprosjekter i det moderne Norge».

Her får de besøkende presentert de unike resultatene fra rehabiliteringsprosjektene Grieghallen og Ticon-bygget i Drammen. Man får ikke minst muligheten til å oppleve den nesten litt uvirkelige temperaturforskjellen på nytt og gammelt glass og stål i fasaden. Dessuten har vi med modellen av elementfasaden, med solcellepaneler, elektrokrome glass og 4-lags isolerglass, på Ticon-bygget i Drammen.

På ettermiddagen skal «Glassfaget – helt i spissen» presenteres for rådgivere, faglærer og elever på ungdoms- og videregående skole.

Et av de spennende innslagene står Høyden AS for.

Glassfaget – helt på høyden

Høyden AS utfører glass-installasjoner på et nivå litt over det våre «normale» glassfagarbeidere utfører sitt virke. På Bergens Glassmesterlaugs fagseminar 12. mars kommer «klatrerne» som for å fortelle mer om sine spennende arbeidsdager.

13. mars er det tradisjonelle GFD 2020 med et bredt spekter av faglige temaer. Deriblant «Uten glass dør vi», «Hvorfor valgte jeg Glassfaget?», «Energiglass reduserer CO2-avtrykket», «Ungdom og rekruttering», «Innleie av arbeidskraft – regelverket» og mye annet spennende.

Se programmet

Stor fagutstilling begge dager
– Det er gledelig at så mange utstillere ser verdien av vårt arrangement. Våre leverandørutstillere, Bergens Glassmesterlaug og Glass og Fasadeforeningen skal gjennom utstillingen vise bransjens produkter, tjenester og demonstrerer vår kunnskap både i mot «eksterne» målgrupper og våre trofaste bransjegjester.

Bergens Glassmesterlaug trommer sammen en stand som viser glassfagets bredde, praktisk blyglassarbeid, uv-liming av glass, lås og beslag og mye mer.

Utstillingen vil være sentralt plassert i tilknytning til konferansesalen og selv om vi inviterer i storslagne Grieghallen, skal vi lage et kompakt arrangement med korte avstander mellom de ulike programpostene.

Dette er firmaene som viser seg frem på GFD 2020 og Bergens Glassmesterlaug fagseminarer:

Pilkington, Sika, Schüco, Sapa, Wicona, Stålprofil, Assa Abloy, Q-railing, Svalson, Sørbø Industribeslag, Veranda, Høyden AS, Göthes Industribeslag og Riis Bilglass

Mer om GFD 2020

Tiltak relatert til Corona virus

Glass og Fasadeforeningen vil i anledning våre arrangement i Bergen følge anbefalinger og pålegg fra myndighetene. Bergen kommune har per 9. mars valgt å stenge arrangement med mer enn 1.000 deltakere. Utover dette er det foreløpig ingen restriksjoner eller advarsler fra myndighetene som begrenser vårt arrangement. Vårt arrangement går dermed som planlagt, men vi følger utviklingen.

Glass og Fasadeforeningen oppfordrer likevel alle til å følge enkle forholdsregler for å forebygge mulig smitte under arrangementet.

Vaner som forebygger smitte:

 • For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer.
 • Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.
 • God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Vår samarbeidspartner, Grieghallen, innfører også en del ekstra tiltak for å hindre smittespredning.

 1. Inngang publikum
  Det settes ut dispensere innenfor registreringspunkt pluss informasjon på TV skjerm som oppfordrer til hygienetiltak (se nedenfor). Antall dispensere vurderes av prosjektleder.
 2. Inngang artist/ansatte/leietagere
  Det skal settes en dispenser ved kontrollpunkt i resepsjonen sammen med skilt som oppfordrer til hygienetiltak.
 3. I foaje og saler
  Det settes dispensere i foaje og ved inngangene til de rom som er i bruk. Nøyaktig plassering avgjøres av prosjektleder i forhold til type arrangement og personlogistikken. Dette kombineres med informasjon på TV skjermer.
 4. Ved buffeter og kaffestasjoner
  Det skal stå dispensere og informasjon i tilknytning til buffeter og kaffestasjoner.
 5. Ekstra renhold/desinfisering av dørhåndtak etc.
  På konferanser og messer skal rengjøringspersonalet desinfisere dørhåndtak og rekkverk regelmessig i løpet av arrangementet.
 6. Ekstra tiltak for bevertningspersonell
  Det innføres ekstra rutine for kokker og servitører, se egen beskrivelse fra De Bergenske. Det skal plasseres dispenser(e) mellom foaje og anretning som serveringspersonale skal benytte.
 7. Back stage
  Det settes en dispenser back stage med skilt som informerer om hygienetiltak.

Informasjon hentet fra Folkehelseinstituttets hjemmeside:

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus.

Luftveisinfeksjoner omfatter flere ulike sykdomstilstander, hvorav forkjølelse og influensa er mest utbredt i befolkningen. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus.

Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk når du hoster og nyser. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ.

Den enkelte deltaker må selv vurdere sin deltakelse, men vi viser til våre vilkår for avbestilling.

Hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, finner du mer informasjon.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298