PRESSEMELDING
Foto av testfelt i Grieghallen

Grieghallen skal få nye glass og ny isolasjon. Resultatene vil kunne vekke oppsikt. Et testfelt gjør det mulig å fysisk kjenne resultatet allerede nå. Foto: Otto won Münchow

Grieghallen oppgraderes

12. mars inviterer Glass og Fasadeforeningen og Bergens Glassmesterlaug til et halvdags fagseminar om rehabilitering av eldre bygg. Et av prosjektene som presenteres er Grieghallen, der et testfelt nå skal dokumentere at fasaden kan få en teoretisk u-verdiforbedring fra 2,6 til 0,62.  Det andre er Ticon-bygget i som er rehabilitert med en ny high-tech fasade.

I tillegg til å være utgangspunkt for det faglige programmet er også Grieghallen arena for fagseminaret om rehabiliteringsprosjekter i det moderne Norge. Målgruppen er offentlige og private byggherrer, rådgivende ingeniører, entreprenører, byggmestere og arkitekter.
Svært mange av fremtidens bygninger er allerede bygget. Det vil dermed være økende behov for kompetanse om hvordan man rehabiliterer eksisterende bygg med krav til bærekraft. Samtidig øker krav til sikring av mennesker og verdier. Seminaret gir deg nyttig informasjon om muligheter med verdens beste materiale!

Kjenn forskjellen på gammel og ny
Glassfasaden i ærverdige Grieghallen i Bergen skal altså etter planen oppgraderes. Ved å kombinere nye og bedre glass med en helt ny måte å isolere stål på, vil varmetapet reduseres betydelig. Beregninger viser at Grieghallen kan spare opp i mot en million kilowatt timer årlig. Et montert testfelt skal dokumentere en teoretisk u-verdiforbedring fra 2.6 til 0,62. Deltar du på seminaret kan du selv fysiske kjenne temperaturforskjellen mellom de gamle og nye materialene. Etter en rehabilitering vil det være nærmere 100 tonn med glassavfall. Vi viser også hvordan dette kan gjenvinnes 100%?

Moderne teknolog i bevaringsverdig fasade
Ticon-bygget i Drammen er rehabilitert med en ny high-tech fasade. Den gir store energi- og miljøgevinster samtidig som det opprinnelige arkitektoniske uttrykket er bevart. Atle Geving er arkitekt med spesialfelt innenfor fasader. Han vil fortelle om rehabiliteringsprosjektet, og hvilke muligheter du får med å optimalisere glasset.
Avslutningsvis kan deltakerne få med seg siste nytt om hvordan vi kan sikre mennesker og verdier med å bruke riktige sikkerhetsglass

Seminaret 12. mars innleder Bergens Glassmesterlaugs 110 års jubileum og Glass og Fasadedagene 2020. 13. mars er det bransjedag og generalforsamling i Glass og Fasadeforeningen. Arrangementet avsluttes med festmiddag i Grieghallen lørsdag 14. mars.

Her kan du lese mer om arrangementet.

Kontaktpersoner

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver/redaktør

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Foto av Per Henning Graff

Per Henning Graff
Prosjektleder glass

e-post: graff@gffn.no
tlf: +47 915 64 455

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298