AKTUELT

Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen i Oslo. Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter AS

Windowmaster regulerer Klimahuset

Klimahuset er et nytt utstillingsbygg i Naturhistorisk museum i Botanisk hage på Tøyen i Oslo. WindowMaster BSI AS står for regulering av hybrid ventilasjon inkludert varmestyring. Ved å la samme leverandør stå for flere systemer lettes byggeprosessen og driften.

Klimahuset er et nytt utstillingsbygg i Naturhistorisk museum i Botanisk hage på Tøyen i Oslo. WindowMaster BSI AS står for regulering av hybrid ventilasjon inkludert varmestyring. Ved å la samme leverandør stå for flere systemer lettes byggeprosessen og driften.

Klimahuset i Oslo er på 650 kvadratmeter, og ble innviet i 2019. Huset skal formidle kunnskap om klima, og engasjere de besøkende og samfunnet til endring i bærekraftig retning. Dessuten skal Klimahuset vise vei til fremtidens byggeløsninger gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi, og med en stor andel treverk.

Som et av de viktigste klimatiltak i huset nevnes etablering av automatisk kontrollert naturlig ventilasjon i utstillingslokale og amfi/flerbruksrom, dvs. i hovedparten av bygningen. Den naturlige ventilasjon er gjort ved å montere intelligente vindusmotorer på fasadevinduer. De intelligente motorene er montert for å sikre riktig ventilasjon av rommene basert på temperatur og CO2 målinger samt lokale værdata, skriver Windowmaster i en melding til glassportal.no/nyhetsrommet.

I kombinasjon med den naturlige ventilasjonen er det etablert balansert mekanisk ventilasjon, som likeledes er behovsstyrt. Ventilasjonen i rommene vil dermed betegnes som hybrid ventilasjon, og det kan veksles mellom systemene avhengig av bruk og målte værdata. Det sikrer en ventilasjonsløsning med lavt energiforbruk.

Bygningen er delt inn i to ventilasjons- og varmesoner hhv. utstillingslokale og amfi/flerbruksrom samt en varmesone bestående av garderobe, toaletter, gang mm. Hver av de tre soner er kontrollert individuelt.

Til prosjektet har WindowMaster BSI as levert 10 stk. WMX 814-1-400 vindusmotorer til fasadene samt MotorControllere, NVE dongler, CO2-/temperatursensorer og værstasjon, som tilsammen utgjør en komplett ventilasjonsløsning.

WindowMasters intelligente inneklimastyring NV Embedded® er brukt på prosjektet, og sikrer nøyaktig regulering av hvert enkelt vindu for naturlig ventilasjon.

Byggherre: Universitetet i Oslo v/ Eiendomsavdelingen
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS | Atelier Oslo
Kunde: Energima AS

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.