AKTUELT
Foto av Sverre Valde

– Det er verksatt dokumenttilsyn mot 27 virksomheter så langt, sier Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur.

Miljødirektoratet med tilsyn mot kjøpere av vinduer

For hvert vindu som sendes ut på det norske markedet skal det betales et miljøvederlag til Ruteretur. Vederlaget skal sikre at eldre vinduer med miljøgiften PCB blir samlet inn og behandlet. Miljødirektoratet gjennomfører nå en tilsynsaksjon for å avdekke aktører som ikke ivaretar kravet.

De fleste isolerglass og isolerglassprodukter kommer fra utenlandske aktører og importeres ofte direkte til bygge- og rehabiliteringsprosjekter. Noen av disse importørene mangler rutiner som sikrer at det lovpålagte vederlaget betales. Vederlaget er for tiden kroner ni per isolerglassenhet.

Aktører som ikke betaler vederlaget, skaper en uheldig konkurransesituasjon og vi er derfor svært glade for at myndighetene nå aksjonerer. Så langt i år er det iverksatt dokumenttilsyn mot 27 virksomheter sier Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur, i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Aktører som ikke kan redegjøre overfor Miljødirektoratet at de følger de krav som avfallsforskriften stiller til importører og kjøpere av isolerglass, blir varslet om tvangsmulkt.

– Ruteretur følger godt med og det er viktig å få frem at det blir betalt vederlag for majoriteten av vinduene, men dessverre så syndes det både hos små og store aktører. Importører som ikke betaler vederlag bes kontakte Ruteretur. – Vi hjelper aktørene mer enn gjerne med å ivareta sine miljøforpliktelser slik at de kommer myndighetene i forkjøpet, avslutter Sverre Valde.

Om kravet til kjøpere av isolerglass og Ruteretur

Alle som produserer og importerer vinduer, og andre enheter med isolerglass, er pliktig til å være deltaker i et godkjent retursystem for innsamling av PCB-ruter (isolerglassruter fra 60- og 70-tallet som er farlig avfall på grunn av PCB). Ruteretur er det eneste godkjente returselskapet for PCB-ruter og selskapet finansieres ved at deltakerne betaler et vederlag for hver ny isolerglassenhet som sendes ut på det norske markedet. Ruteretur samlet inn og behandlet nærmere 38 000 PCB-ruter i 2018.

Ruteretur er et non-profit-selskap som eies av Glass og Fasadeforeningen, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norsk Trevare.

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.