• Glassbygning. Foto: Pixabay

Business Controller / Økonomisjef søkes

Arbeidsgiver: Vikeså Glassindustri AS
Stillingstittel: Økonomisjef
Frist: Snarest
Varighet: Fast
Nettside: www.vgi.no

Vikeså Glassindustri A/S er i sterk vekst og søker en offensiv og topp engasjert, kombinert økonomi ansvarlig og business controller som skal bistå bedriften med ulike typer økonomiske oppgaver, beslutningsstøtte, oppfølging og rapportering.

Vikeså Glassindustri A/S er en produksjons bedrift som betjener det profesjonelle bygge marked med hovedsakelig isolerglass. Som Business Controller vil du ha ansvar for selskapets administrative systemer.

Dette er jobben for deg som ønsker stor påvirkningsgrad og ikke ønsker et 8 til 16 jobb. Du skal bli med på en spennende reise for en bedrift som har et stort ønske om å fastholde utviklingen til å bli den mest profesjonelle samarbeidspartner i markedet.

Arbeidsoppgaver:

Jobbet inneholder alle oppgaver fra A-Å når det gjelder regnskap, økonomi, lønn og rapportering.

Aktuell hovedoppgaver:

.

Budsjett

 • Budsjettutarbeidelse
 • Budsjettoppfølging
 • Utarbeidelse av forecasts

Analyser

 • Utarbeidelse av inntekts – og kostnadsanalyser
 • Utarbeidelse av lønnsomhets – og avviksanalyser
 • Utarbeidelse av business cases – og investeringsavkast

Inntektssikring

 • Prising i tilbud – sikring av kalkyle grunnlag
 • ordre / Kontraktsoppfølging – sikre inntektene
 • Timeoppfølging
 • Følge opp faktureringsprosessen tett
 • Følge opp kreditor forsikring

Kostnadskontroll

 • Etablering og oppfølging av leverandøravtaler
 • Kontroller og stille spørsmål til førte kostnader

Regnskap

 • Ansvar for regnskap og gjennomgang med revisor
 • Sikre arts konti stemmer
 • Kontering av innkomne fakturaer

Rapportering

 • Økonomirapportering internt og eksternt

Systemansvar

 • Sørge for optimalt system støtte slik at minst mulig ressurser kreves til rutineoppgaver og at selskapet får den beslutningsstøtten som trenges når det trengs på en enkel og kostnadseffektiv måte
 • Ansvar for at systemene samvirker
 • Ansvar for forvaltning og videreutvikling av økonomimodell
 • Bistå andre avdelingers opprettelse av målinger og analyser

Lønn

 • Ansvarlig for lønnskjøring

Betalinger

 • Sørge for at betalinger til leverandører blir gjort rett tidig
 • Kvalitetssikre at betalinger er iht. leveranser og avtaler

Produksjon

 • Måling og opprettelse av KPI’er til produksjonen
 • Verdi skapning pr. produksjons time

Kvalifikasjoner:

Vi ser gjerne at du har utdanning innenfor økonomi på masternivå, relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet.

Aktuell erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver tillegges vekt, men om du er relativt nyutdannet og har riktig holdning er du også aktuell for stillingen.

Personlige egenskaper:

Av personlige egenskaper er måleffektivitet viktig; det å se helhet og prioritere riktig i forhold til hva som gir mest verdi på kort og lang sikt.

Du har høy arbeidskapasitet, er fleksibel og tar ting raskt; ingen oppgave for stor og ingen oppgave for liten.

Søknad:

For spørsmål om stillingen ta kontakt med Kim Rasmussen, daglig leder

Mobil: + 47 48199145

Logo Vikesaa Glass

Vikeså Glassindustri AS har røtter tilbake til 1979 og er en av Bjerkreim sine hjørnesteinsbedrifter med over 20 erfarne, kompetente medarbeidere. Omsetningen vil i 2019 være rekordstor og med betydelig resultatforbedring. Selskapet har hovedkontor og produksjonsfasiliteter på Røysland industrifelt rett sør for Vikeså, i tillegg til en engrosavdeling med enkel produksjon i Bergen.

Vikeså Glassindustrier er en komplett glassleverandør som leverer høy kvalitet til riktig tid og til konkurransedyktige priser. Våre kunder er i hovedsak fasadeentreprenører, interiørarkitekter, vindusprodusenter og glassmestere.

Vikeså er produsenten nær deg!