AKTUELT
Foto av Vegard Austevoll

Vegard Austevoll er en dyktig lærling. På den avsluttende eksamen fikk han karakteren «6» i alle fag.

Toppkarakterer i glassfaget

Historiens siste kull ved Glassfagsenteret på Kongsberg Videregående skole har avsluttet skoleåret med eksamen. Vegard Austevoll (21) satte et verdig punktum med karakteren «6» i alle fag. – Opplegget har vært helt suverent og jeg håper nye lærlinger til Glassfaget får glede av bransjens videre utdanningstilbud, sier Austevoll.

Første lærlingekull ble uteksaminert fra Kongsberg i 1988 og helt siden kunnskapsløftet ble innført har lærer Geir Bakken loset alle lærlinger som har fullført utdannelsen gjennom eksamen. Etter over 31 år med lærlinger på Glassfagsenteret ble avtalen mellom Kongsberg Videregående skole og Glass og Fasadeforeningen avsluttet denne sommeren.

Siste kull har nå gjennomført avsluttende eksamen og tradisjonen tro er det gode resultater.

Denne gangen var Vegard Austevoll beste lærling med fem seksere av fem mulige.

– Jeg er godt fornøyd med karakterene og vil trekke frem det gode faglige samholdet og lærer Geir Bakken som viktige bidrag for mine resultater, sier Austevoll.

Fagene Vegar fikk topp score i er helhetskompetanse, bransjelære, lover og forskrifter, materialteknikk og produksjon/montering.

Vil ha to jobber

Vegard Austevoll ble rekruttert inn i glassfaget gjennom sin far Helges glassmesterbedrift i Bergen. Lærlingekontrakten ble inngått i april 2018. Selv om Vegard er en del av familiebedriften, var det ikke gitt at han skulle arbeide i bransjen.

– Planen var opprinnelig å bli brannmann og ett av kravene for dette yrket er at man må ha fagbrev i et byggfag. Jeg startet derfor videregående med treårig idrettsfag og generell studiekompetanse. Dermed fikk jeg med meg alle fellesfagene til bygg- og anleggsteknikk. Etter et år i militæret, kunne jeg inngå lærlingekontrakt med Glassmester Helge Austevoll AS og starte på Kongsberg. Når jeg etter hvert får fagbrev ønsker jeg å jobbe både som brannmann og glassfagarbeider hos min far. Turnusarbeid i brannvesenet gjør dette mulig. Det endelige målet er å få mesterbrev og deretter overta familiebedriften, forklarer Vegard Austevoll.

LES OGSÅ: 100% bestått

Modellen videreføres?

Glass og Fasadeforeningen jobber med å utrede fremtidens modell for fagutdanning i glassfaget.

– Jeg er veldig godt fornøyd med dagens modell, der lærlingene kombinerer arbeid ute i bedriftene med samlinger og teoriutdanning på Glassfagsenteret. Faglærer Geir Bakken har vært flink og lærer oss teknikker for å utføre arbeidsoppgavene både smart og effektivt. Han er også en god motivator. Samtidig har elevene mange gode diskusjoner om hvordan man jobber i den enkelte bedrift. Dette er både inspirerende og nyttig. Personlig anbefaler jeg at denne modellene videreføres for glassfaget, sier Vegard.

Direktør i Glass og Fasadeforeningen kan langt på vei bekrefte at Austevolls anbefaling vil følges.

– Ser vi konkret på tilbudet til lærlinger, kan jeg bekrefte at vi tidlig kom frem til samme konklusjon som Vegard. Dagens modell, med flere moderniseringsgrep, vil videreføres.

I det kortsiktige perspektivet er vi langt på vei i mål med en god løsning for lærlingene i 2020. Vi regner med å lande alle avtaler med henblikk både på sted og gjennomføring for dette i august.

– Foreningen ser i tillegg på dette i et større bilde. Vi har en arbeidskomite, bestående av oss med fagansvar i administrasjonen og nestleder i GFs styre, Jan Remy Taaje, som utreder alternativer for den fremtidige utdanningen i Glassfaget. Her inngår blant annet etablering av et utdanningssenter for alle våre fagområder og kursvirksomhet, inkludert fremtidige lokaler for foreningen. På generalforsamlingen i Bergen 13. mars neste år vil vi legge fram et beslutningsgrunnlag for medlemsbedriftene, sier Bjørn Glenn Hansen.

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.