AKTUELT

Nytt opptak av glassmesterstudenter

Siden 2016 har Glass og Fasadeforeningen og bransjeforeningene i BNL tilbudt et utdanningsløp for fagarbeidere som ønsker å ta mesterbrev. Nå inviteres glassfagarbeidere igjen til mesterbrevutdanning som starter opp i august.

BLIMESTER er en skole som ble etablert av Glass og Fasadeforeningen og 8 andre landsomfattende bransjeforeninger tilknyttet Byggenæringens Landsforening (BNL) i 2016. Etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbyr BLIMESTER mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfag over hele landet.

BLIMESTER inviterer normalt til oppstart i august og januar/februar hvert år. Studiene går over til sammen tre semester og hvert av disse inneholder tre helgesamlinger og to til tre webinarer. Utdanningen er oppgavedrevet og studentene får tilgang til digitale læremidler på egen læringsplattform. Eksamen består av en prosjektoppgave og en muntlig høring som avslutter studiene.

– Vårt opplegg er godt tilrettelagt for at studentene skal kunne kombinere utdanningen med fulltidsjobb. Eksamensresultatene dokumenterer også dette. Det siste kullet hos BLIMESTER blir uteksaminert nå i juni 2019. Av de totalt 175 som så langt har fullført mesterutdanning i regi av BLIMESTER er det 75 % som består eksamen. Vi håper og tror at vi kan få med 60 studenter til neste oppstart 24. august, sier Atle Engholm, daglig leder i BLIMESTER.

Her kan du lese mer om utdanningen

Tydelig utdanning

– Vår strategi er at vi skal tilby vår bransje en tydelig, målrettet og resultatorientert mesterbrevutdanning. Glass og Fasadeforeningen er glade for at vi først ble med på etableringen av ordningen og nå ser at den utvikler seg i riktig retning. Mesterbrevnemda bestemmer innholdet i Mesterbrevutdanningen og følgelig har ikke utdanningen først og fremst fokus på de individuelle håndverksfagene. Mesterbrevet skal først og fremst være et synlig bevis på at man har den nødvendige kompetansen for å etablere og drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser hos en glassmesterbedrift, eller for å lede en faglig avdeling hos en fasadeentreprenør, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

Her kan du søke om opptak

BLIMESTER

Blimester.com er en flerfaglig, uavhengig, ideell non-profit utdanningsinstitusjon, med oppgave å bidra til utdanning av mestere innenfor byggenæringen.

Bransjeforeningene som står bak Blimester.com med både fag-, bransjekunnskaper og undervisningsressurser er: Glass og Fasadeforeningen, Byggmesterforbundet, Norske Murmestres Landsforening, Takentreprenørenes Forening, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører, Rørentreprenørene Norge, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og Norske Trevarer.

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.