AKTUELT

Nyansatte Christer Krogsæter, produksjonsmedarbeider Oddbjørn Almås, fagarbeider Uldis Karklins, produksjonssjef Dawid Bednarczyk og daglig leder Asbjørn Lunde satser på kompetansebygging i Pilkington Norge AS. Foto: Pilkington

Satser på kompetansebygging

Pilkington Norge AS satser målrettet på kompetansebygging internt i bedriften. – Våre medarbeidere skal være stolte av sitt fag og sin arbeidsplass. Som arbeidsgiver forplikter vi oss til å iverksette stimulerende kompetansehevende tiltak. Kurs om glassets funksjoner var opprinnelig planlagt for 12 deltakere. 29 deltok, sier daglig leder Asbjørn Lunde.

29 av medarbeiderne på selskapets fabrikk på Elverum er i praksis alle. Samtlige deltok på et grunnleggende kurs om bygningsglass, isolerruter og dets funksjoner og egenskaper.

– Kurset er ment som en introduksjon for medarbeidere som kan tenke seg å ta fagbrev som praksiskandidat og samtidig en oppfriskning av kunnskap for de som allerede har fagbrev, forklarer Asbjørn Lunde.

– Deltakerne var engasjerte og viste stor interesse for hvilke muligheter man har med glass som byggemateriale, sier kursholderne Per Henning Graff og Hans Olav Meen Nilssen i Glass og Fasadeforeningen.

§ 3.5 kandidater

Pilkington Norges strategiske mål er å dyrke frem gode fagarbeidere med fagbrev. Enten det handler om å rekruttere ungdommen som lærlinger, eller å motivere erfarne medarbeidere til å gjennomføre § 3.5 utdanning.

Med minst 5 års praksis fra glassfaget, kan du gå opp til fagprøven for å få fagbrev i glassfaget. Kandidater må kunne dokumentere allsidig praksis, med god kjennskap til hele fagets bredde.

– Vi ønsker å bygge våre egne fagarbeidere med best mulig kompetanse. Lærlingekandidater står alltid på ønskelisten og vi er åpne for å ta inn lærlinger. Likevel opplever vi at det er enklere å rekruttere § 3.5-kandidater enn å jakte ensidig på ungdommen, sier Lunde.

LES OGSÅ: Vellykket kurs for praksiskandidater

Tilpasset kurs

Glass og Fasadeforeningen har utviklet et bransjetilpasset kursopplegg som kan arrangeres over hele landet. Det seneste kurset ble arrangert i Stavanger, og der deltok 17 kandidater. Seks av disse kom fra Pilkington Norges avdeling i Stavanger og Elverum.

– Vårt mål er at kandidatene er så faglig oppdaterte at de skal komme greit gjennom eksamen. Alle de som deltok på kurset i Stavanger besto den teoretiske eksamen. Da er grunnlaget for å levere en god fagprøve lagt, mener Lunde.

Nytt kurs i Oslo

Glass og Fasadeforeningen har skrudd sammen en god faglig kurspakke for voksenkandidatene. 150 praksiskandidater har til nå skaffet seg fagbrev gjennom å delta på kursene, hvor Geir Bakken og Arne S. Hansen er kurs- og foredragsholdere.

– Blant kursdeltagerne på Elverum er det flere som nå er i tenkeboksen for å starte med etterutdanning for å få fagbrev. Denne muligheten får disse, og kandidater fra andre bedrifter i bransjen, allerede 28.-30. august 2019. Første av to samlinger i neste kursserie er satt opp i Oslo, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Her kan du se GF Kurs- og arrangementskalender

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.