• Foto av glassbygning.

GF søker etter administrativ koordinator

Arbeidsgiver: GF Norge AS
Stillingstittel: Administrativ koordinator
Sted: Oslo
Søknadsfrist: 01.06.2019

Administrativ koordinator i GF får ansvaret for praktisk tilrettelegging og oppfølging innenfor foreningens virksomhetsområder.

Stillingen innebærer et stort ansvarsområde og er sentral i foreningens virksomhet.

Personlige egenskaper

Kandidaten vi søker:

 • er utadvendt, kontaktskapende og initiativrik
 • liker og tar utfordringer
 • er strukturert, nøyaktig og selvstendig
 • har gode skriftlige og muntlige ferdigheter
 • trives med å jobbe selvstendig like mye som i team
 • har evne til overblikk og til å håndtere mange oppgaver samtidig

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere daglig drift og administrative prosesser
 • Støtte for ledelsen
 • Delta i forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av foreningens kurs, arrangementer og møter
 • Innhenting, bearbeiding og kvalitetssikring av statistisk materiale, økonomiske data og -måltall
 • Kvalitativ oppfølging av alle typer henvendelser til foreningen

Ønskede kvalifikasjoner

Kandidaten vi søker:

 • har relevant utdanning og arbeidserfaring
 • har erfaring fra lederstøttefunksjon og administrativt arbeid
 • har god regnskaps-, økonomi- og innkjøpsforståelse
 • behersker engelsk skriftlig og muntlig
 • har god kjennskap til og erfaring fra bruk av digitale verktøy
 • har kunnskap om og erfaring fra drift og vedlikehold av CRM systemer, fortrinnsvis Super Office
 • har erfaring fra bransjerettet kommunikasjon og saksbehandling
 • har erfaring fra prosjektarbeid som metode
 • har evne til å takle fleksibel arbeidsdag og høyt arbeidstempo

Vi kan tilby deg:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for personlig utvikling
 • Innflytelse
 • Godt arbeidsmiljø
 • En selvstendig stilling med frihet til å utvikle egen arbeidshverdag
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser for rett kandidat

Henvendelser og søknad

Sky rekruttering assisterer GF i denne rekrutteringsprosessen.

Alle henvendelser rundt stillingen og søknader rettes til Ole Jørgen Ølstad, telefon +47 934 03 059 eller epost oj@skyrekruttering.no

Logo Glass og Fasadeforeningen

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Foreningen ivaretar medlemsbedriftenes interesser innenfor markedsføring av bransjens produkter og tjenester, arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold.

Den er bransjens talerør overfor offentlige myndigheter og medvirker aktivt ved utforming av forskrifter, regler og normer som påvirker bransjens arbeidsbetingelser og det tekniske nivået på tilbudet av produkter og tjenester.

GF arbeider etter gjeldende lover og regler, strenge etiske retningslinjer, for like konkurransevilkår, og for at medlemsbedriftene oppnår utviklingsmuligheter som styrker deres konkurransekraft og lønnsomhet.