AKTUELT
Foto av hagestue

Vi er mange som drømmer om å kunne være mer ute og i kontakt med omgivelsene. En vinterhage gjør drømmen virkelig. Foto: Veranda

Slik velger du rett hagestue eller vinterhage

Interessen for hagestuer og vinterhager har eksplodert. Valg av produkt forankres i bruksområde, funksjoner, pris og vedlikeholdsbehov. – Følger man våre tips om utførelse og valg av komponenter i glass og aluminium, kan drømmen om en hagestue ende med et vedlikeholdsfritt uterom for bruk hele året, sier Per Henning Graff i Glass og Fasadeforeningen.

– For å starte med det første, begrepene hagestue og vinterhage brukes om hverandre. Hva er den praktiske forskjellen?

– Vi vil si at en hagestue har enkeltglass, er uisolert, kan monteres på terrassegulv eller annet underlag, og er for sommerbruk. Det vil kunne komme inn noe vann og fuktighet under ugunstige værforhold. Tilleggskomponenter og -funksjoner kan være solskjerming, skyvedører og for eksempel støydemping.

– En vinterhage vil ha isolerte aluminiumsprofiler, 2- eller 3-lags isolerglass. Den vil ha de samme muligheter for å velge funksjonsglass, som for eksempel soldempende glass og flere nivåer av isolasjonsgrad. Forbruker må også merke seg at man har isolert gulv i en vinterhage, forklarer Graff.

– Hvorfor er aluminium er godt alternativ som bære- og innfestingssystem?

– Aluminium er i praksis helt vedlikeholdsfritt og kan fås i alle tenkelige farger. Velger man aluminiumprofiler anbefaler vi kun renhold med hageslange eller lignende, og det er naturlig at man fjerner løv og skitt i takrenner, drenshull og terskler. Andre materialer krever gjerne mer arbeid, spesielt på overflater.

– Aluminiumsprofiler tåler dessuten vekten av snø, og man kan bruke slankere profiler enn om man velger for eksempel plast eller tre. Med aluminium får vinterhagen, eller hagestuen, et mer moderne uttrykk. Glassflatene blir optimalt store og man får mer lysinnslipp og enda bedre utsikt.

Solvarmedempende glass

Solen kan utgjøre en uønsket varmekilde i hagestuer og vinterhager. Problemet kan elimineres med riktig bruk av solvarmedempende glass. G-faktoren forteller hvor mye solvarme som kommer gjennom glasset. Glass med lav g-faktor vil være mørkere enn glass med høy g-faktor. Har man glass i både vegger og tak, så kan gjerne takglasset ha en lavere g-faktor enn veggen. Vårt råd er derfor å snakke med en fagmann når det gjelder valget av glass i hagestuen eller vinterhagen.

Sikkerhet først

Sikkerhet er også et svært viktig tema når vi snakker om glass i vegger og tak. Kravene i byggereglene (TEK) er klare. Glasset skal ha et sikkert bruddmønster der hvor brystningen er lavere enn 80 centimeter. Er det isolerglass, så skal begge glasslagene ha personsikkerhetsglass. I praksis vil det si herdet glass eller laminerte glass. Når det gjelder dører og sidefelt vil GF anbefale personsikkerhetsglass uavhengig av brystningshøyde.

Glass i tak skal alltid ha laminert glass for å forhindre at glass kan falle ned og skade personer.

Her kan du lese mer om glass og glasstyper

Gjøre det selv eller…

Norge er blitt et samfunn av opp-pussere med ulik grad av håndverksferdigheter og materialkunnskap.

Rimelige hagestuer vil ofte kunne bli levert helt ubehandlet, og sjelden som ferdige byggesett.

Materialene må kappes, bearbeides og males før monteringen starter. Deretter kan vindusfeltene settes inn.

Enten man velger å gjøre jobben selv, eller setter bort oppdraget, vil man måtte legge til ekstra kostnader som må tas med i sluttregnskapet.

Dersom du ikke ønsker å utføre jobben selv, bør du prioritere leverandører som leverer alt ferdig kappet, bearbeidet og klart til montering.

Ønsker du deg en hagestue eller en vinterhage?

Da gjelder det å tenke godt gjennom hva du faktisk skal bruke den til, for når den først er montert kan det bli både tungvint og dyrt å ombestemme seg. Det er mange begreper og forvirringen kan ofte være stor. Her har vi, som en anbefaling, definert tre kategorier. 

Enkel hagestue

Leveres gjerne med uisolerte aluminiumsprofiler og enkeltglass, og polykarbonatplater med U-verdi på om lag 2,0 i taket. Skyvedørene leveres med innvendig låsetapp uten nøkkel.

Til «8 måneders bruk» holder det vanligvis med en uisolert konstruksjon. Man skal imidlertid være oppmerksom på utfordringene med mulige kondensproblemer og fuktighet som kan oppstå under regn og vind. Det kan fort bli fordyrende å varme opp uisolerte rom i vinterhalvåret, da de normalt sett ikke regnes som vanlige innerom.

Isolert hagestue

Oppgraderingen her handler først og fremst om valg av glass. Hagestuen leveres gjerne med uisolerte aluminiumsprofiler, 2 lags glass og polykarbonatplater med U-verdi på om lag 2,0 i taket. Skyvedørene leveres med innvendig låsetapp uten nøkkel.

Isolerglasset vil forlenge bruksmulighetene noe, til nær 10 måneder. Men også for denne varianten vil det kunne være utfordringer med mulige kondensproblemer.

Vinterhage

Vinterhager har gjerne 2 eller 3 lags energiglass med U-verdi med mot 1,0 og isolerglass eller polykarbonatplater med U-verdi på 1,1 i taket. Oppgradering til andre glasskvaliteter er selvsagt også mulig.

Skyvedørene bør kunne leveres med trepunkts lås og gjennomgående nøkkellås som standard. Aluminiumprofilene er normalt ca. 50 mm dype og har brutt kuldebro. Dette betyr i praksis at overgangen mellom utsiden og innsiden er bundet sammen av en isolator. Dette forbedrer isolasjonsevnen ytterligere.

Oppgraderte hagestuer og vinterhager har normalt integrerte takrenner og nedløp.

LES OGSÅ: – Lavpriskjeder villeder om glassrekkverk

Våre faglige tips

Bruk nok tid på planleggingen av ditt nye uterom og studer tilbudene nøye. Lav U-verdi  (god isolasjon) på glasset betyr ikke nødvendigvis at resten av konstruksjonen er godt isolert og egnet til helårsbruk. Skal du ha en løsning til helårsbruk bør du forvisse deg om at det er minimum 2-lags isolerglass, glass som demper solvarmen, og at hele konstruksjonen har brutt kuldebro. Til sommerbruk er jo gjerne ikke isolasjon det man legger mest vekt på, men erfaringsmessig er det mange som ønsker å benytte sitt nye, lyse og trivelige uterom langt mer enn man først hadde forutsett.

Vær også oppmerksom på at en glassrute som oftest har høyere (dårligere) U-verdi enn en vanlig vegg eller tak. En vinterhage med ustrakt bruk av glass vil derfor kreve mer energi til oppvarming i den mørke årstid enn et vanlig rom. På den annen side vil få tilført varme gjennom glassflatene når solen titter fram. I mange tilfeller kan det også være nødvendig med varmekabler i renner og nedløp for å sikre snøsmelting og hindre isdannelser som kan skape lekkasjer.

De som forhører seg om priser på hagestuer og vinterhager vil oppleve store prisforskjeller.

Prisforskjellene gjenspeiler seg ofte i kvalitetene på materialene som benyttes. Mange aktører importerer sine produkter ferdig produsert fra utlandet. I slike tilfeller må man være oppmerksom på at man kan oppleve problemer av ulike slag i ettertid fordi produktet i utgangspunktet er beregnet for helt andre markeder enn Norge med sitt barske klima.

Tenk derfor over følgende:

Skal vi bygge en hagestue, et uterom, en vinterhage eller kanskje en innglassing?

  • Skal vi bygge den isolert eller uisolert?
  • Skal vi bruke enkeltglass eller isolerglass, 2 lags glass eller 3 lags glass, energiglass, eller super energiglass?
  • Skal vi bruke solvarmedempende glass?
  • Trenger du solskjerming i tillegg?
  • Skal glasset være herdet eller laminert?

Her kan du lese mer om glass og glasstyper

Til slutt: Spør alltid en fagmann før du gjør din endelige bestilling, og sørg for en kontrakt hvor leveransen og utførelsen er godt beskrevet. Overgangen mellom hagestuen eller vinterhagen, og eksisterende hus, må beskrives og defineres.

Kilder: Veranda AS, glassportal.no

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.