AKTUELT

Direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen, og byarkitekt i Askim, Therese Øijord Rustad.

Glassarkitektur presentert på materialseminar

Askim kommune skal lage en estetikkveileder for byen. Byarkitekt Therese Øijord Rustad inviterte derfor til materialtreff for å få inspirasjon til hvordan god materialbruk kan bidra til å gi sentrum av byen et arkitektonisk særpreg. – Vi er glade for at vi fikk anledning til å tegne et mulighetsbilde av hva glass og aluminium kan bidra med i både rehabilitering og nybygg, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Strenge krav til funksjonalitet og sikkerhet i bygg har frembragt glass-, fasade- og solskjermingsprodukter med et høyteknologisk nivå. Bruksområder og prosjektering krever inngående kunnskap om materialenes egenskaper.

– Glass og Fasadeforeningen sitter med denne kunnskapen, og vi har som formål å formidle produkt- og materialkunnskap ut i fagmiljøer på alle nivå. Vi er glade for at Askim kommune, gjennom sitt materialtreff, skapte en faglig arena der vi som produktnøytral aktør kunne fortelle at glass og aluminium kan fylle de aller fleste funksjoner som kreves i moderne bygg. Samtidig ble andre byggematerialer trukket frem og arkitekturens betydning fikk oppmerksomhet. Tidligere har vi erfaring med materialseminarer i regi av blant andre Statsbygg. Vi vil gi honnør til byarkitekt Rustad og Askim kommune som med dette arrangementet gir andre kommuner og fylker inspirasjon til å gjøre noe av det samme. Vi ønsker oss i hvert fall flere slike tiltak fra det offentlige, sier Bjørn Glenn Hansen.

Vil ha egen stedsidentitet

Hjørnestensbedriften Viking Dekk AS ble nedlagt ved inngangen til 1992. Fabrikken lå midt i byen og fasadene ut mot sentrum besto av tegl med vinduer innspent i stålrammer. Eksisterende omkringliggende og nyoppførte forretningslokaler har mye av det samme arkitektoniske uttrykket. Følgelig har byen ivaretatt et særtrekk.

– Arkitekturen i Askim er preget av tegl, og har mange kvaliteter i dag. Men stedsindentiteten er blitt til mye på grunn av historien og tilgang til materialet tegl. Samtidig har Askim opplevd en betydelig og rask vekst, og kravene til fortetting må innfris. Mange andre kommuner opplever det samme, og steder kan dermed få en for stor likhet og manglende stedsindentitet. Politikerne ser dette og har bestilt en estetikkveileder som skal beskrive kvaliteter i fasadematerialer og gi anbefalinger om variasjon i materialbruk. For å gi oss, eiendomsutbyggere og -utviklere, arkitekter og andre aktører innspill og inspirasjon, inviterte vi til dette treffet, sier byarkitekt Therese Øijord Rustad i Askim.

Foredragsvirksomhet

I tillegg til å drive utstrakt kurs- og kompetansevirksomhet i egne rekker har foreningen utvidet satsningen på ekstern foredragsvirksomhet. Ved to anledninger har administrasjonen forelest om glass og aluminium ved Bergen Arkitekthøgskole, og sist uke foreleste foreningen for masterstudentene ved Arkitektur & designhøgskolen i Oslo.

– Vår bransje representerer innovativ teknologi som åpner for å skape dristig arkitektur kombinert med multifunksjonelle fasadeløsninger. Våre materialer imøtekommer byggeforskriftenes krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Aluminium og glass er bærekraftige alternativer i fremtidens bygg. Vi tror at alle fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner ønsker å høre mer om våre produkter og tjenester. Derfor vil vi ut å møte flere kunnskapstørste mennesker som skal forme omgivelsene i vår fremtid, sier Hansen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.