AKTUELT
Foto av Erik Bork, Joachim Notö, Jeff Bork og Vidar Eikeset

Erik Bork, Joachim Notö, Jeff Bork og Vidar Eikeset representere eierne i Glassolutions Norge og Sverige.

Glassolutions investerer for 50 millioner kroner

Vidar Eikeset og det svenske investeringsselskapet Mimir Invest AB har satt fart på Glassolutions Norge og Sverige. Fremtidig lokalisering i Oslo er bestemt og selskapet har vedtatt en investeringsplan som inkluderer oppgraderinger i Fredrikstad, Sauda og Emmaboda.

Saint-Gobain solgte Glassolutions Norge og Sverige til det svenske investeringsselskapet Mimir Invest AB og Vidar Eikeset i januar. En franchiseavtale med Saint-Gobain sikrer at selskapet skal representere merkevaren Glassolutions og samtidig ha en lokal tilstedeværelse i de to landene. Nå har det vært styre- og ledermøte i bedriften, og flere sentrale beslutninger er fattet.

– Vårt styre ønsker å komme raskt videre, og sammen med vår nye ledergruppe har vi nå tatt flere strategiske beslutninger. Investeringsplanen er viktig for å etablere bedre leveringskvalitet fra fabrikk, og det nye servicesenteret vil gi kundene raskere tilgang til varene. Proffbutikken som åpner 1. oktober skal bli både et showroom, men også et kunnskapssenter for kvalitetsprodukter i glass, sier Eikeset.

50 millioner fordeles jevnt

Som følge blant annet av endrede krav til glass i bygg i NS3510* har markedet for herdet laminert glass er hatt en betydelig vekst de siste årene. Glassolutions vil ta flere biter av denne kaken. Nedfelt i investeringsplan er nytt Bottero skjærebord og ny slipemaskin til servicesenteret i Fredrikstad, med mulighet til å behandle 10.10.2. Fabrikkene i Sauda og Emmaboda blir begge utstyrt med nye herdeovner og hver sin kantsliper og hullborer. Den svenske fabrikken skal samtidig få en helt ny lamineringslinje.

– Det jobbes med valg av leverandører og spekk på de nye maskinene, og vi venter å kunne ta endelig valg på dette tidlig i mars.

Selskapets isolerglasslinje i Emmaboda fikk en oppgradering i fjor høst. Så langt skal det ikke investeres ytterligere i isolerglassproduksjon.

– Med disse investeringene får vi en doblet kapasitet på herdede og laminerte produkter. Vi øker også kapasiteten på isolerglasslinjen i Emmaboda ved å innføre to skift i produksjonen. Samlet skal dette styrke oss som en totalleverandør, sier Eikeset.

Flere leverandører samles på Bryn i Oslo

I januar var det ikke tatt formell beslutning om å endre driften med proffbutikk, lager og administrasjon i Oslo. Prinsippet ligger fast, men lokasjon endres, og butikken får nytt innhold.

– I Østensjøveien på Bryn skal vi lage er salgs- og kompetansesenter som en pilot, som vi etter hvert ønsker å kopiere til Stockholm, Karlstad, Gøteborg og Malmø. Senteret får tradisjonelt lager og butikk, men i tillegg lokaler for kurs og seminarer. Vårt showroom derimot blir et helt nytt konsept. Gjennom samarbeidet og franchiseavtalen med Saint-Gobain får Glassolutions nå Sage Glass, Vetrotech og Logli Massimo i tillegg til Saint-Gobains egne produkter, som deltakere i kompetansesenteret og utstillere. Screenline vil også ha utstilling i senteret. I tillegg vil vårt eget Emmaboda Interiør- og Eksteriør-konsept få plass på Bryn. Dette vil bli en unik arena som viser frem hele bredden i vårt produktspekter, både for proff og privat. Vi får her mange muligheter til å arrangere temakvelder for både entreprenører, arkitekter og beskrivende ledd, men også ha inspirasjonskvelder for sluttbrukere, mener Eikeset.

Nye medarbeidere og nye stillinger

Som følge av endringene får Glassolutions Norge ny salg- og markedssjef fra 1. april. Terje Gjøsæter kommer fra stillingen som salgsdirektør i Celsa Steel og tidligere Gyproc, og kjenner således byggevarebransjen godt. Per Steinar Graarud er tilsatt som strategisk innkjøper for Norge og Sverige. Han starter opp 1. mai. I tillegg har Erik Jordansen fått ansvaret for driften på servicesenteret i Fredrikstad og Kjetil Gulbrandsen vil få det daglige ansvaret for Butikk- og kompetanse senteret i Østensjøveien.

Servicesenteret på Øra i Fredrikstad står klart 2. mai 2019.

LES OGSÅ: Saint-Gobain har solgt Glassolutions Norge og Sverige

Vil få ut potensiale

Mimir Invest AB er globalt investeringsselskap som har eierinteresser i en lang rekke selskaper innenfor tradisjonell industri, farmasøytisk industri, medisinsk utstyr, programvare og maskinvare, og papir og papirmasse. Investorene har som strategi å gå inn i selskaper som sitter med et uforløst potensial, gjerne fastlåst i et globalt konsern.

– Vi kan vise til det finske selskapet Puumerkki, som blant annet produserer trevinduer. Puumerkki var tidligere eiet av verden nest største skogindustrikonsern, Stora Enso. Selskapet fant ikke sin plass i konsernet, og tapte stadig penger. Vi kjøpte det ut og i dag har Puumerkki utviklet sine produkter, satt fokus på nye type kunder og de tjener penger. Glassolutions i Norge og Sverige skal gjennom en tilsvarende prosess, sier Jeff Bork, partner i Mimir Invest AB.

Teamet til Vidar Eikeset oser av erfaring og rutine, men har de siste ti årene vært gjennom nærmest en kontinuerlig endringsprosess.

– Hvor lang tid får Vidar Eikeset og medarbeiderne på seg til å vise resultater?

– Vi har sett en veldig engasjert ledelse og stab i denne prosessen. Vi har tro på at de klarer å levere positive resultater allerede i 2020, sier Bork.

– Hvilke andre planer har dere innenfor byggevarer og glass fremover?

– Glass som byggemateriale er spennende, og vi er interessert i bransjen. Vi har som sagt tro på hva vi gjør i Norge og Sverige. Vi har tilsvarende planer for Finland. Men dette må vi komme tilbake til. Nå handler det først og fremst og glassprodukter i Norge og Sverige, sier Jeff Bork.

Vidar Eikeset kommer GFD 2019: Glassfaget – fremtidens fag for å fortelle mer om Glassolutions fremtidsplaner i Norge.

*NS 3510 angir krav til personsikkerhetsruter i ulike bruksområder i byggverk, og inneholder tabeller for dimensjonering av glass i rekkverk og veggkonstruksjoner.

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.