Isolerglassprodusent med ny leder og nye produkter

Verdens nordligste isolerglassprodusent, Nicopan Nord AS, har ansatt ny daglig leder. Etter en måned i jobben har Fredrik Mathiassen (33) planer for hvordan bedriften skal befeste sin posisjon i nord og samtidig ta noen steg mot sydligere markeder.

Selskapet startet under navnet Nicopan AS i 1990, og fortsatte under navnet Nicopan Nord AS i 2016. Bedriften gjenoppsto med Jan Fredrik Jenssen og Frank Amundøy som eiere. Selskapet har i dag seks ansatte på fabrikken i Silsand på Senja. Fredrik Mathiassen er tromsøværing og skal delvis jobbe ut ifra sitt hjemmekontor i Tromsdalen, noe på fabrikken i Silsand, men ikke minst være ute hos kunder.

– Fabrikken på Silsand går mer eller mindre av seg selv. Våre medarbeidere har lang erfaring og trenger ikke meg som arbeidsleder. Vårt gode tillitsforhold gjør meg i stand til å følge opp kundene på en god måte. Vi har en god portefølje både i Nordland og Troms med faste leveranser av isolerglass. Nisjeproduktet er isolerglass med integrerte persienner. Selv om vi leverer et stadig høyere volum og har en god ordrereserve, er det et uforløst potensiale i dette produktet. Jeg har bakgrunn blant annet som distriktssjef for Cembrit, som leverer fasadekledning. Den erfaringen, kombinert med de ansatte rådgivingskompetanse, vil bli nyttig når Nicopan Nord AS skal arbeide strategisk for å få våre solskjermingsprodukter med i arkitekters beskrivelser, sier Mathiassen.

– Historisk er dere en leverandør av isolerglass, med ulike typer tilleggsfunksjoner. Glassmarkedet i Nord-Norge har behov for flere typer glassprodukter. Hvordan kan dere i større grad ble en totalleverandør til deres kunder?

– Vi er nærmest en totalleverandør i dag. Gode samarbeidsavtaler med glassprodusenter og -bearbeidere i Sør-Norge gjør oss i stand til å levere alle typer bygningsglass. Men det er litt vanskeligere å være konkurransedyktige uten egen produksjon. Derfor har selskapet investert i en Bottero slipelinje for laminert glass. Den ble montert i høst og har gitt avkastning fra dag én. Nå kan vi skjære og bearbeide laminerte jumboplater til ønskede formater. Som følge av denne investeringen har vi blant annet fått en stor ordre på glass, riktignok kun som fyllelement, i rekkverk til et stort boligprosjekt i Tromsø. Dette er et typisk eksempel på hva vi og våre eiere ønsker å gjør mer av, sier Mathiassen.

– Herdet laminert glass gir dere et langt større mulighetsrom for å kunne levere glass til rekkverk. Er det flere investeringer på gang?

– Ikke foreløpig. Vi har hatt blå tall de siste to årene. Men vi skal bygge bedriften sten for sten og vi må ha en solid økonomisk drift før vi tar nye grep. Basis for dette er å bli en ende bedre leverandør for våre etablerte kunder. Vekst og nye kundeforhold skal komme som et resultat dette, sier Mathiassen.

Sydover

Det er feil å si at Nicopan Nord AS bare har kunder i Nord-Norge. Selskapet har levert isolerglass, med og uten integrerte persienner, til prosjektmarkedet over hele landet. Fredrik Mathiassen har bakgrunn fra flere typer næringer i Tromsø og omegn og hans ser betydningen av å utvikle lokalt og regionalt næringsliv.

– En mer nasjonal satsing utelukker ikke offensiv drift regionalt, eller omvendt. Snarere tvert i mot. For oss handler det om å være en tilstedeværende og kompetent leverandør til glassmestere og fasadebygger i nord. Klarer vi samtidig å utvide vårt nedslagsfelt helt ned til Trøndelag, kan dette gis oss flere bein å stå på. Det er ikke veldig mange norske produsenter igjen i Norge og importandelen for isolerglass er fortsatt svært høy*. På den annen side øker produksjon og omsetning av andre type glass nasjonalt. Derfor tror jeg det fortsatt er plass til alle. Men vi må bli sterkere hver for oss og sammen håper jeg bransjen kan ta et tak slik at vi som et minimum greier å forhindre en ytterligere økning av importen, sier Mathiassen.

Fakta

Nicopan Nord AS

Daglig leder: Fredrik Mathiassen

Styreleder: Anders Folkman

Ansatte: 7

Adresse: Solliveien 20, 9303 Silsand

Omsetning 2017: 14, 7 millioner kroner

Resultat før skatt: 338 000,-

* I 2017 ble det sendt ut 1,964 millioner isolerglassruter på det norske markedet. Siste tall fra Ruteretur AS sier at importandelen i 2017 var på 86,3% samme år.