AKTUELT

Hans Olav Meen Nilssen, Bjørn Glenn Hansen og Per Henning Graff utgjør fagredaksjonen i «Fagbok i glassfaget». Foto: Harald Aase

Fagbok i glassfaget er klar til bruk

20. oktober 2017 fikk Glass og Fasadeforeningen tilsagn om 2 millioner kroner til å revidere og digitalisere «Fagbok i glassfaget». – Nå er fagboken ferdig og klar til bruk for lærlingene som starter på Glassfagsenteret i januar. Vi har all grunn til å være stolte av resultatet, som vil gi hele vårt fagmiljø og bransje et løft, sier ansvarlig redaktør og direktør Bjørn Glenn Hansen.

Siste utgave av «Lærebok i glassfaget» ble utgitt i 1997 og sist revidert i 2002. Moderniseringen og digitaliseringen som nå er gjennomført inkluderer nytt navn på læremiddelet og en betydelig revisjon av det faglige innholdet.

– «Fagbok i glassfaget» er i praksis blitt en helt ny digital bok. Innholdstruktur er samtidig tilpasset alle fagområder i glassfaget og hele vår faglige bredde er godt ivaretatt, sier Bjørn Glenn Hansen.

LES OGSÅ: Får 2 millioner kroner til lærebok

En annen sentral beslutning har vært at læreboken kun skal være tilgjengelig digitalt. Det vil si at det ikke vil foreligge trykte eksemplarer.

– Det digitale formatet har gitt oss et fantastisk responsivt læremiddel for alle plattformer. Brukerne kan logge seg inn fra alle enheter og skulle man av en eller annen grunn miste nettilgang vil man kunne få offline tilgang via en mobilapp for IOS og Android. Denne lanseres over nyttår. Funksjonalitet i boken gir i praksis brukerne mulighet til å lage sin egen personlige lærebok hvor man kan legge inn egne notater og laste inn bilder. Skulle det være behov for å skrive ut deler av innholdet vil det selvsagt også være mulig. Da med egne notater inkludert, sier Hansen.

Innholdet er lest inn

For at fagboken skal være best mulig tilgjengelig er boken ut gitt på både bokmål og nynorsk, og boken er universelt utformet. Hvert eneste avsnitt i begge utgavene kan for eksempel spilles av med lyd.

– I testperioden fikk vi spesielt gode tilbakemeldinger fra fremtidige og dyktige håndverkere med lese- og skrivevansker. For disse brukerne fikk det faglige innholdet en helt annen og ny verdi. For oss som jobber med fagutdanning er det viktig å forstå hvilke utfordringer dysleksi kan gi og hvordan man kan tilrettelegge både undervisning og materiell. Det kommer vi aktivt til å ta med oss videre, sier Per Henning Graff.

GFD 2019: Glassfaget – fremtidens fag

Brukertilgang og rekruttering

Lærlinger i glassfaget og §3.5 kandidater, som kan ta fagbrev etter flere års praksis, var primært målgruppen for «Fagbok i glassfaget». Etter å ha tatt i bruk boken internt og testet funksjonalitet og innhold mot ulike fagmiljøer i bransjen, er konklusjonen at bruksområdene utvides.

– Vi kommer til å bruke «Fagbok i glassfaget» til å markedsføre vårt fag overfor både faglærere i VG1 Bygg- og anleggssteknikk, skolerådgivere og andre som jobber med fagutdanning for yrkesfag. Vi ser det som viktig at denne gruppen får brukertilgang til boken. Dermed kan vi for eksempel gi faglærerne nyttig faglig stoff som enkelt kan videreformidles til dem som skal velge yrkesfaglig retning. Et viktig formål for oss er nemlig å sikre lærlinger til glassfaget. «Fagbok i glassfaget» blir et unikt verktøy i vårt rekrutteringsarbeid, sier Hansen.

– Er det andre aktuelle brukere?

– Vi tror at alle som jobber innenfor fagområdene til Glass og Fasadeforeningen, vil kunne dra nytte av «Fagbok i glassfaget». Lærlingene som starter på Glassfagsenteret i januar er allerede sikret tilgang. Våre trofaste medlemsbedrifter, som har indirekte bidratt med penger og faglige råd, får selvsagt tilgang. Vi merker allerede stor etterspørsel. Derfor arbeider vi nå med en utvidet beskrivelse av retningslinjer for tilgang, og over nyttår vi være klare med dette arbeidet, sier Hansen.

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.