Nytt opptak av mesterstudenter

Sammen med bransjeforeningene i BNL tilbyr Glass og Fasadeforeningen et utdanningsopplegg for glassfagarbeidere som ønsker å ta mesterbrev. Nå er det klart for et nytt opptak av studenter.

BLIMESTER er en skole som ble etablert av Glass og Fasadeforeningen og 9 andre landsomfattende bransjeforeninger tilknyttet Byggenæringens Landsforening (BNL) i 2016. Etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbyr BLIMESTER mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfagene over hele landet.

Hvert kull skal gjennom tre semester før avsluttende eksamen. Til sammen har skolen hatt to kull gjennom hele utdanningen. Tredje kull avslutter med eksamen nå 16. desember. Men nytt kull har oppstart lørdag 02. og søndag 03. februar 2019.

– Glass og Fasadeforeningen er glade for at vi ble med på denne ordningen. Nå kan vi tilby vår bransje en tydelig og målrettet mesterbrevutdanning. Mesterbrevnemda bestemmer innholdet i Mesterbrevutdanningen og følgelig har ikke utdanningen først og fremst fokus på de individuelle håndverksfagene. Mesterbrevet skal først og fremst være et synlig bevis på at man har den nødvendige kompetansen for å etablere og drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser hos en glassmesterbedrift, eller for å lede en faglig avdeling hos en fasadeentreprenør, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

GFD 2019: Fremtidens fag

De to første kullene hos BLIMESTER ble uteksaminert henholdsvis våren og sommeren 2018, og av de totalt 48 som så langt har fullført mesterutdanning i regi av BLIMESTER har 44 bestått eksamen.

– Vårt mål er at de studentene som går opp til eksamen skal unngå å stryke, og de foreløpige eksamensresultatene våre er en god pekepinn på at vi har gjort noen riktige valg på veien mot dette målet, sier daglig Jørgen Ofstad i BLIMESTER.

Jørgen Ofstad trekker fram organiseringen av den nye mesterutdanningen som en av hovedgrunnene til at strykprosenten er lav.

Modellen er delt i tre over tre semestre:

1. Faglig ledelse, som handler om utvikling og rammebetingelser for bransjen og mesterfaget, og om viktige oppgaver og roller som skal ivaretas, med vekt på hele byggeprosessen og -prosjektet

2. Faglig fordypning, som handler om hvordan ulike leveranser i byggeprosjekter gjøres med god kvalitet og innenfor tekniske og økonomiske krav, med vekt på det enkelte håndverksfaget.

3. Bedriftsledelse – ledelse, markedsføring og økonomi – som knytter sammen alle emnene i mesterutdanningen og fokuserer på hvordan man kan drive en håndverksbedrift med utgangspunkt i kompetansen fra de to første semestrene.

– Hvert semester avsluttes med eksamen i form av en prosjektoppgave som er relevant for innholdet i det enkelte semesteret, forklarer Ofstad.

Sensorene er høyst kvalifisert fagfolk som kommer fra både ledende posisjoner i ulike håndverksbedrifter i byggenæringen og fra bransjeforeningene som står bak BLIMESTER. Dette sikrer at eksamensvurderingen blir solid forankret og i tråd byggenæringens rammer, krav og metoder!

Her kan du søke om opptak 

BLIMESTER

Blimester.com er en flerfaglig, uavhengig, ideell non-profit utdanningsinstitusjon, med oppgave å bidra til utdanning av mestere innenfor byggenæringen.

Bransjeforeningene som står bak Blimester.com med både fag-, bransjekunnskaper og undervisningsressurser er: Glass og Fasadeforeningen, Byggmesterforbundet, Norske Murmestres Landsforening, Takentreprenørenes Forening, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører, Rørentreprenørene Norge, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og Norske Trevarer.