Fagbok i glassfaget er klar til bruk

Vikinginspirert langhus

Inspirert av vikingene ruver et nesten 19 meter langt og kun 4,20 meter bredt langhus over husmannsplassen Nystykket i Lånke noen kilometer utenfor Stjørdal sentrum. – Visuelt er det vakkert også ettersom det er nullavslutning i forhold til ute og inne, sier byggherre og arkitekt Torbjørn Sletvold.

Å skape et bygg som både skal passe inn i den lett skrånede naturen og være arkitektonisk tiltalende og anvendelig som en feriebolig, er krevende. Her kombineres glass og rustikke materialer i en vakker symbiose på et sted hvor arkitekt og eier Torbjørn Sletvold mener har røtter helt tilbake til vikingetiden.

– Tankegangen bak bygget er et strandhugg av båter som ligger ved en fjellkant. I vikingetiden gikk havet helt opp til eiendommen, og det er funnet tennstål her som sannsynligvis stammer fra vikingetiden. Det har vi fått vite på Stiklestad, sier han.

Sletvold driver selv et arkitektfirma i Oslo, men har aner fra Trøndelag. Far er fra Stjørdal, mens mor kommer ni mil lengre nord, fra Steinkjer, i det som inntil nylig het Nord-Trøndelag fylke.

Sletvold tok over eiendommen i 1962, og har sakte men sikkert utviklet husmannsplassen til noe helt særegent hvor blant annet et stabbur fra nabobygda i dag blir benyttet som kjøkken.  

Midt i et elgtråkk

Det nesten 19 meter lange langhuset har en detaljrikdom på linje med en skattkiste. Huset står på søyler, og inne er det satt inn fem velvoksne trestammer med forgreninger.

– Posisjonene for sideavstiving er asymmetriske, for å illustrere at det går greiner fra trestammene og ut i huset. Siste sommer hadde jeg et oldebarn på besøk, og hun mente jeg hadde juletrær inne i langhuset, sier Sletvold, med et smil

På langveggene er det soner med glass på begge sider.

– Akkurat der hvor dørene står i langhuset ligger et elgtråkk og en sti. Vi kan stå utenfor på den ene siden og se gjennom huset på en elg som står på andre siden. Eller elgen kan titte på hva vi holder på med fra den andre siden av bygget.

Langhuset skal inneholde veveri med en svært så kortreist vev, som kona Aud Lunde skal bruke. Veven har tidligere blitt brukt på Nystykket.

Ved siden av er det et rom til arkitekten Sletvold, hvor han kan få inspirasjon til å tegne nye bygg i fremtiden. Et bad skal også på plass, og også i oppholdsrommet er det glass på begge sider av langveggene samt i heldekkende glass i gavlveggen. Det gir perspektiver.

– Man kan sitte inne og se terrenget vokse helt opp til vinduskanten i flere retninger. Visuelt er det vakkert også ettersom det er nullavslutning i forhold til ute og inne. Ekstra spennende er det når elg og rådyr står rett utenfor, sier Sletvold.

Snart ferdig

I 7-8 har Torbjørn Sletvold og kona Aud Lunde jobbet med prosjektet, og nå nærmer det seg slutten.

– Vi skal ordne med belysning, både fra gulv oppover trestammene samt LED-lys i forgreiningene i taket. Dessuten skal det males litt på veggene, og ordnes med gulvvarme og støype betonggulv på badet. Vi nærmer oss slutten, men jeg finner sikkert et nytt prosjekt å starte med, sier 78-åringen.

Selv om ekteparet bor i Oslo, ligger Nystykket sentralt til drøyt fem minutters kjøring fra Trondheim Lufthavn Værnes.

– Eiendommen er en feriebolig, og vi bruker det mye. Totalt er vi sikkert her seks-syv uker hvert eneste år, men meningen er at vi skal oppholde oss mer her etter hvert som jeg får avsluttet noe av arbeidet ved mitt arkitektfirma, sier han.

Utfordrende jobb

For Riis Glass og Metall i Stjørdal ble ordren om å spesialprodusere glass til et langhus på 18,80 meter mottatt med et ønske om å gjøre det aller beste ut av det. Likevel er det ikke til å underslå at å produsere så mye spesialtilpasset glass og ikke minst få det på plass ble en krevende prosess.

– Jeg synes det er moro å gå løs på et slikt prosjekt. For oss i en liten avdeling ble det en stor jobb, og det lå litt prestisje i å få til et godt resultat. Oppdraget utfordret oss på en annen måte, og bestillingen er langt unna en vanlig 1,20 meter x 1,20 meter vindusbestilling. Overskuddet blir ikke det største ettersom det går med mye mer tid enn vi først antok, men er gøy å gjøre slike oppdrag fra tid til annen, sier Erik Knudsen, avdelingsleder hos Riis Glass og Metall i Stjørdal.

Structural glazing

Langhuset fikk spesialtilpassete glass over hele bygget, og noen av dem var av det kraftige slaget.

– Det var krav om at det skulle være mye glass i bygget, og at det skulle være silikonlimt (structual glasing) og minst mulig profiler. I en del av bygget går glasset sammenhengende fra gulv over tak og ned til gulvet på andre siden. Sletvold ønsket så rene glassflater som mulig, sier Knudsen.

Tøff frakteprosess

Når nærmere 30 sammenlimte glass med fire-fem centimeters tykkelse skulle fraktes fra Tangen like utenfor Stjørdal sentrum opp til husmannsplassen i Lånke, ble det utfordrende. Fra veien og opp til eiendommen er det så bratt at vanlige tohjulsdrevne biler må ta ekstra fart for å komme opp.

– Et par av glassene var 4,67 meter lange. Selv om de ikke var brede, var de tunge og vanskelig å håndtere. Hos oss har vi aldri produsert så lange glass, og da vi skulle frakte dem stengte glasset inn sjåførdøren på bilen. Vi måtte gå inn fra andre siden, sier Knudsen, med et smil.

Å frakte glassene ble også en nervepirrende prosess.

– Blant annet måtte vi frakte ett og ett glass opp til huset, og de siste hundre meterne opp til husmannsplassen måtte vi benytte beltekran. Hvert glass kostet skjorta, og vi var redde for at glassene skulle ødelegges under frakten, sier han.

Ferdig før vinteren

Hele høsten i 2017 ble benyttet til å få ferdig glassarbeidet.

– Vi måtte få på glasstaket før vinteren, men det var utfordrende ettersom vi måtte kun frakte ett og ett glass av gangen og at vi måtte være svært forsiktige. Totalt bygde vi mellom 25 og 30 glass til langhuset, og alle var spesialtilpassete. Det tok tid å montere hvert enkelt glass, men vi rakk å få jobben gjort før vinteren satte inn, sier Knudsen. 

Fakta
Prosjekt: Langhus på husmannsplass
Byggeår/ferdigstillelse: 2018
Sted/adresse: Lånke i Stjørdal kommune
Type bygg: Langhus, fritidseiendom
Arkitekt: Torbjørn Sletvold, Sletvold Arkitekter MNAL AS
Byggherre: Torbjørn Sletvold
Entreprenør: Torbjørn Sletvold
Fasadeentreprenør: Riis Glass og Metall AS
Glassleverandør: Press Glass 
Profiltype fasade: Schuco FW 50 – SG Structual Glazing 
Glasstak: Schuco FWS 50
Dører: Schuco AWS/ADS 50.NI
Vindu: Schuco AWS/ADS 70HI
Glasstype: 2-lags isolerglass, med to herdede 8 mm glass og 18 mm spacer

Artikkel er tidligere publisert i Glass & Fasade

Tekst: Frank Skaufel Foto: Glen Musk

Ny produksjonsansvarlig hos Glassfabrikken

Jørn Arne Nilsen er ansatt som produksjonsansvarlig hos Glassfabrikken. Jørn kommer fra stillingen som reklamasjonsansvarlig ved NATRE, hvor han har utført både praktiske og kontorrelaterte oppgaver.

Nilsens sine primære oppgaver ved Glassfabrikken er å være et bindeledd mellom produksjon, fabrikksjef og produksjonsplanlegger. Han vil følge opp og være aktiv i den daglige driften.

– Jeg takket ja til stillingen fordi jeg var klar for nye utfordringer, i tillegg til at jeg ser på Glassfabrikken som en spennende arbeidsplass med trivelige kollegaer, sier Nilsen.

Hans mål er å bidra til effektive prosesser, flyt og kvalitet i alle ledd. Og som tidligere bauta på strekposisjon til en av Larviks stoltheter, FRAM håndball, er han opptatt av samspill og lagfølelse.

Denne nyopprettede stillingen er et ledd i Glassfabrikken satsning for å øke produksjonskapasiteten og levere best mulig kvalitet til avtalt tid.

Nytt opptak av mesterstudenter

Sammen med bransjeforeningene i BNL tilbyr Glass og Fasadeforeningen et utdanningsopplegg for glassfagarbeidere som ønsker å ta mesterbrev. Nå er det klart for et nytt opptak av studenter.

BLIMESTER er en skole som ble etablert av Glass og Fasadeforeningen og 9 andre landsomfattende bransjeforeninger tilknyttet Byggenæringens Landsforening (BNL) i 2016. Etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbyr BLIMESTER mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfagene over hele landet.

Hvert kull skal gjennom tre semester før avsluttende eksamen. Til sammen har skolen hatt to kull gjennom hele utdanningen. Tredje kull avslutter med eksamen nå 16. desember. Men nytt kull har oppstart lørdag 02. og søndag 03. februar 2019.

– Glass og Fasadeforeningen er glade for at vi ble med på denne ordningen. Nå kan vi tilby vår bransje en tydelig og målrettet mesterbrevutdanning. Mesterbrevnemda bestemmer innholdet i Mesterbrevutdanningen og følgelig har ikke utdanningen først og fremst fokus på de individuelle håndverksfagene. Mesterbrevet skal først og fremst være et synlig bevis på at man har den nødvendige kompetansen for å etablere og drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser hos en glassmesterbedrift, eller for å lede en faglig avdeling hos en fasadeentreprenør, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

GFD 2019: Fremtidens fag

De to første kullene hos BLIMESTER ble uteksaminert henholdsvis våren og sommeren 2018, og av de totalt 48 som så langt har fullført mesterutdanning i regi av BLIMESTER har 44 bestått eksamen.

– Vårt mål er at de studentene som går opp til eksamen skal unngå å stryke, og de foreløpige eksamensresultatene våre er en god pekepinn på at vi har gjort noen riktige valg på veien mot dette målet, sier daglig Jørgen Ofstad i BLIMESTER.

Jørgen Ofstad trekker fram organiseringen av den nye mesterutdanningen som en av hovedgrunnene til at strykprosenten er lav.

Modellen er delt i tre over tre semestre:

1. Faglig ledelse, som handler om utvikling og rammebetingelser for bransjen og mesterfaget, og om viktige oppgaver og roller som skal ivaretas, med vekt på hele byggeprosessen og -prosjektet

2. Faglig fordypning, som handler om hvordan ulike leveranser i byggeprosjekter gjøres med god kvalitet og innenfor tekniske og økonomiske krav, med vekt på det enkelte håndverksfaget.

3. Bedriftsledelse – ledelse, markedsføring og økonomi – som knytter sammen alle emnene i mesterutdanningen og fokuserer på hvordan man kan drive en håndverksbedrift med utgangspunkt i kompetansen fra de to første semestrene.

– Hvert semester avsluttes med eksamen i form av en prosjektoppgave som er relevant for innholdet i det enkelte semesteret, forklarer Ofstad.

Sensorene er høyst kvalifisert fagfolk som kommer fra både ledende posisjoner i ulike håndverksbedrifter i byggenæringen og fra bransjeforeningene som står bak BLIMESTER. Dette sikrer at eksamensvurderingen blir solid forankret og i tråd byggenæringens rammer, krav og metoder!

Her kan du søke om opptak 

BLIMESTER

Blimester.com er en flerfaglig, uavhengig, ideell non-profit utdanningsinstitusjon, med oppgave å bidra til utdanning av mestere innenfor byggenæringen.

Bransjeforeningene som står bak Blimester.com med både fag-, bransjekunnskaper og undervisningsressurser er: Glass og Fasadeforeningen, Byggmesterforbundet, Norske Murmestres Landsforening, Takentreprenørenes Forening, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører, Rørentreprenørene Norge, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og Norske Trevarer.