AKTUELT

– Foreningen styrker vår kompetanse

Glass og Fasadeforeningen får stadig flere medlemmer. Balkongentreprenøren AS er siste tilskudd til porteføljen. Selskapet tilbyr ulike balkong -og fasadesystemer. – Glass er en viktig del av selskapets kjerneområder. Et medlemskap i GF bidrar til å styrke vår kompetanse rundt alt som omhandler glass og aluminium, sier daglig leder Runar Soltveit.

Balkongentreprenøren AS leverer alle typer balkongløsninger, inkludert innglassede balkonger, vinduer og fasader. Selskapet har sterk vekst, og forventer en omsetning på over 140 millioner i 2018. 60 årsverker er fordelt på fem avdelingskontorer. Firmaet vil være representert ved administrerende direktør Runar Soltveit, salg- og markedsdirektør Nils-Atle Torsvik og avdelingsdirektør Østlandet Kåre Halle.

– Hvorfor har dere valgt å tegne medlemskap i GF?

– Våre prosjekter er ofte et resultat av lange og kompliserte prosesser. Dette krever inngående innsikt og kompetanse innen flere ulike fagområder. Vi valgte å bli med i foreningens fagmiljøet av tre årsaker.

– For det første ser vi at utviklingen innen glassbransjen er sterkere enn noensinne. Medlemskapet sørger for at vi er faglig oppdatert på den løpende utviklingen.

– For det andre er GF også en arbeidsgiverorganisasjon som tilfører oss kompetanse knyttet til ulike myndighetskrav, arbeidsliv og tarifforhold innenfor vår bransje.

– For det tredje har medlemskapet også en salgsdimensjon. Balkongentreprenøren er opptatt av å inneha en sterk salgs-/ markedskompetanse. Vi opplever at GF gjennom sin organisasjon har mye å by på her. Eksempelvis når det gjelder teknisk kompetanse på glass.  Dessuten handler salg om tillit, noe et medlemskap i GF representerer. GF er jo på mange måter en kompetansebank. I tillegg er nettverket viktig. Når en møter mennesker i samme eller tilsvarende bransje er det mye å hente av ideer og erfaringsutvekslinger, , sier Runar Soltveit.

– Glass og Fasadeforeningen består av over 200 medlemsbedrifter fra hele glassfagets bredde. Hva kan Balkongentreprenøren AS og dere medarbeidere tilføre bransjen og fagmiljøet?

– Vi håper jo at vi oppleves som et positivt tilskudd. Balkongbransjen er en nisje innen bygg og anleggsfaget, der glass er en vesentlig del av det totale produktet som vi leverer. Samtidig er vi en totalentreprenør som representerer flere fagområder innen området bygg- og anlegg. Vi mener at vår kompetanse på dette feltet kan bidra til å styrke bredden innenfor konseptet glass og fasade . Balkongentreprenøren besitter tverrfaglig kompetanse, noe vi mener gir synergieffekter– og som vi mener er positivt for bransjen, sier Soltveit.

– Dere har mange ansatte og har flere avdelingskontoret. Hvor av avdelingene lokalisert og hvordan er dere organisert?

– Vi har hovedkontor i Bergen, men er også lokalisert i Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bodø. Som aktør liker vi å kalle oss «Glocal». Dette er en sammenslåing av ordene global og lokal. Vi skal kunne levere våre løsninger over hele landet, men vi skal samtidig være lokalt forankret. Kun på den måten sikrer vi at våre kunder får den beste håndtering, ikke minst i ettertid av et prosjekt.

Solid vekst

– Dere hadde en voldsom vekst fra 38 millioner i omsetning i 2016 til over 100 millioner i 2017. Dere forventer også å passere 140 millioner allerede inneværende år. Hvordan har dere klart dette?

– Balkongentreprenøren ble etablert i 2009 og i 2013 etablerte vi en fokusstrategi der vekstambisjoner var sentralt. Innsalget i vår bransje kommer som et resultat av lange prosesser, og med mange involverte parter. At vi har klart å nå de målene vi har satt oss er i så måte gledelig. Dette er et resultat av å tenke langsiktige og prioritere riktig. På en annen side har en slik omsetningsvekst også utfordringer. Mye blir enda mer komplekst. Vi skal levere et produkt med høy fagmessig utførelse, hvor fokuset på god kvalitet er ivaretatt i alle ledd. Generelt er mye av vårt virke knyttet opp mot prosjekteringsarbeid herunder statiske beregninger, brannprosjektering etc. Dette er krevende og tar tid. Derfor har vi parallelt med salgsprosessene hatt et sterkt fokus på utviklingen av entreprenøravdelingen. Blant annet gjennom å prioritere ansettelse av egne faste ansatte, har vi lykkes å beholde en stabil og god kompetanse i bedriften. I tillegg har bedriften satset mye på kompetanseheving av den enkelte medarbeider, noe som har hvert vært avgjørende for å håndtere den sterke veksten vi nå er inne i.

– Kort fortalt så tror jeg nøkkelen til suksess går gjennom å hele tiden sikre nødvendig kompetanse, evne til å forstå denne og vilje til å gjennomføre. Jeg er svært godt fornøyd med måten organisasjonen har absorbert denne omsetningsveksten. Vi står i dag sterkere rustet enn noensinne, sier Soltveit.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.