Vil ha bedre brannsikring

Tidligere i år åpnet Dokumentert AS «Kompetansesenter for brann- og driftspersonell». Jet Bramo AS er blant et titalls bedrifter som representerer fagkompetansen innenfor brannsikkerhet på senteret. Bedriften vil styrke kunnskapen både hos egne kunder og byggebransjen generelt.

– Vi vil bidra til at det er god samhandling mellom prosjekterende og utførende innenfor for eksempel røykventilasjon. Samtidig ønsker vi å skape en bred forståelse for at god brannforebygging handler om å se alle fagområder i en helhet, sier daglig leder i Jet Bramo, Espen Bratlie.

Selskaper som leverer passive eller aktive installasjoner og systemer som skal ha en funksjon ved brann i et lokale er samlet på det nye kompetansesenteret. Både fysiske installasjoner og eksempler på dokumentasjon som viser at funksjonen er ivaretatt blir presentert.

Jet Bramo leverer blant annet åpningsautomatikk, røykventilasjon og overlyskupler. Dette er komponenter som hver for seg kan ha en funksjon og samtidig samkjøres styringen av funksjonene i et helhetlig brannsikkerhetssystem. I entrepriser er det ofte fasadeentreprenører som får i oppgave å prosjektere og montere denne typen bygningskomponenter.

­– Bakgrunn for vår deltakelse i «Kompetansesenter for brann- og driftspersonell»er todelt. Først og fremst ønsker vi å forbedre og utvikle bransjesamarbeidet om dimensjonering og montering av røykventilasjon innenfor glass- og fasadefaget. Som leverandør fungerer vi selvfølgelig som støtteapparat for våre kunder. Gjennom å bruke dette senteret kan vi legge til en dimensjon ved å invitere våre kunder til brede kurs og konferanser innenfor tema røykventilasjon i fasader og tak.

– Jet Bramo representerer en viktig, men likevel liten, brikke i det store fagområdet som handler om brannsikkerhet. Sammen med de 15 av de andre selskapene som deltar i dette prosjektet ønsker vi også å formidle at god brannsikkerhet handler om å skape en helhetlig forståelse hos byggherrer og driftsledere, brannkonsulenter, arkitekter og hovedentreprenører. Det er ofte en missing link mellom prosjektering og utførelse og montering av komponenter. Vi ser at det eksempelvis i enkelt tilfeller ikke tas høyde for et vindus slaglengde under prosjektering. Det er kjedelig når et vindu eller overlyskuppel i et røykventilasjonssystem butter i en annen bygnings del i en kritisk fase. Slike enkle og mer komplekse problemstillinger ønsker vi å forebygge ved å bruke dette kompetansesenteret, sier Bratlie.

Initiativtaker

– Det er Dokumentet AS, ved Anders Sandmæl, som tok initiativet til å opprette «Kompetansesenter for brann- og driftspersonell». Senteret er etterlengtet for både bransje og byggherrer, sier Espen Bratlie.

– «Kompetansesenteret for brann- og driftspersonell» representerer er tverrfaglig forum som viser frem produkter og komponenter som skal sikre brannsikkerheten i et bygg. Ikke bare fysiske installasjoner, men også eksempel på dokumentasjon som skal foreligge. Byggherre må ivareta sitt ansvar i forhold til brannsikkerheten. Det er byggherre som er ansvarlige for driften i et bygg og om skal sikre at nødvendig FDV-dokumentasjon foreligger. Utfordringen for byggherrer og eiere er at disse funksjonene, og den forutsatte dokumentasjonen, ikke foreligger når et nybygg blir overtatt. Dette gjelder også ved rehabilitering eller ombygning. Driftspersonell får ofte et ansvar, men ikke den nødvendige opplæring eller forutsetninger for å ivareta dette på en god og riktig måte. Denne kunnskapen tilfører vi gjennom «Kompetansesenter for brann- og driftspersonell», sier Sandmæl.