Rekordoppslutning om Ruteretur

Returselskapet Ruteretur AS har nå 200 bedrifter som deltakere, en dobling siden 2014. Økningen skyldes at antall aktører som sender vinduer og andre isolerglassprodukter ut på det norske markedet har økt kraftig siden Ruteretur ble etablert i 2002. Ruteretur og Miljødirektoratet samarbeider for å sikre en høy oppslutning om den lovpålagte ordningen.

Alle som produserer og importerer vinduer, og andre enheter med isolerglass, er pliktig til å være deltaker i et godkjent retursystem for PCB-ruter (isolerglassruter fra 60- og 70-tallet som er farlig avfall på grunn av PCB). Ruteretur er det eneste godkjente returselskapet for PCB-ruter og selskapet finansieres ved at deltakerne betaler et vederlag for hver ny isolerglassenhet som sendes ut på det norske markedet. Vederlaget er for tiden kr 9 per isolerglassenhet.

Sverre Valde, som er daglig leder i Ruteretur, sier i pressemeldingen at selskapet har jobbet systematisk med å øke oppslutningen om returselskapet, en jobb som har blitt mer krevende med årene. De fleste isolerglass og isolerglassprodukter kommer nå fra utenlandske aktører og importeres ofte direkte til prosjekter. Aktørene er lite kjent med Ruteretur og det er et tidkrevende arbeid å kartlegge, informere og følge opp disse. Men økte ressurser hos Ruteretur og godt samarbeid med myndighetene har gitt resultater.

En rekke firmaer har blitt kontaktet av Miljødirektoratet det siste året. Ruteretur er for tiden i dialog med direktoratet for å få til en tilsynsaksjon mot entreprenører, sier Valde.

– Det syndes dessverre en del hos entreprenører ved at vinduer og andre isolerglassprodukter som importeres til byggeplass ikke alltid rapporteres til Ruteretur. Vi har en god tone med aktørene og de fleste gjør som de skal. De som ikke gjør som de skal bør kontakte Ruteretur slik at de kan ivareta sine miljøforpliktelser og kommer myndighetene i forkjøpet, avslutter daglig leder i Ruteretur, Sverre Valde.

Ruteretur er et non-profit-selskap som eies av Glass og Fasadeforeningen, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norsk Trevare.