AKTUELT

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møter #MEDBYGGERNE og Vestfold og Telemark Glassmesterlaug i Tønsberg. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD (fotomontasje).

Vil ha Telemark med i #MEDBYGGERNE

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har besøkt aktørene i Akrim Vestfold og sett på prosjektet #MEDBYGGERNE. Både Hauglie og Trond Hansen fra Centrum Glass og i glassmesterlauget mener tiltaket er overførbart til andre fylker og kommuner. – Nå vil vi ha med kollegaene i Telemark, sier Trond Hansen. I forbindelse med statsrådens besøk lanserte aktørene bak #MEDBYGGERNE en plan for et fireårig pilotprosjekt i Vestfold og Telemark. Pilotprosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med nasjonale myndigheter.

Gjennom kampanjer rettet mot privatmarkedet, elever i videregående skoler og mot kommuner og fylkeskommuner som utbyggere, skal det mobiliseres enda sterkere mot kriminalitet i byggebransjen. Et tipssamarbeid inngår også i kampanjen.

Det planlegges et A-krimbarometer som skal måle effekten av satsingen, basert på årlige målinger av holdninger og omfang av svart økonomi.

Arbeids- og sosialministeren likte det hun så og hørte, men departementet vil ikke direkte involvere seg i prosjektet.

– Vi har ulike utfordringer i landet og vi ønsker at lokale initiativ skal dyrkes frem av fylker, kommuner, organisasjoner og bedrifter som best kjenner lokale forhold. Når man utvikler gode samarbeidsprosjekter, som #MEDBYGGERNE her i Vestfold, kan hele eller deler av prosjektet overføres som idegrunnlag for andre deler av landet, sier Anniken Hauglie.

– På hvilken måte skal de ulike departement bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet. Er det ikke i dag for lett å både bryte lovverk og ikke minst komme tilbake om man blir tatt for å ha begått kriminelle handlinger?

– Vi må jobbe i mange akser for å få bukt med lovbrytere i byggenæringen og useriøse aktører. Disse problemstillingen går på tvers av departement og etater og vi må finne gode løsninger for å kunne kommunisere og dele informasjon, selv om vi må ta hensyn til strenge regler for personvern. Bedre samarbeid handler også om å jobbe internasjonalt. Det er på vei et direktiv som skal gjøre det mulig å forfølge kriminelle over landegrensene. Tidligere hadde vi ikke den muligheten. Vi vil også se på muligheten for å kunne gi større bøter, straff og innføre sanksjoner mot folk eller firmaer. Vi er villige til å se på flere tiltak. For å få bukt med problemet må vi være harde i klypa, godsnakk hjelper ikke, sier Hauglie.

Prosjektet utvides

Samarbeidsprosjektet #MEDBYGGERNE, som har vært etablert i Vestfold siden 2013, skal nå videreføres utenfor fylkets grenser til i første omgang å omfatte Telemark. Senere kan prosjektet bli en nasjonal modell.

Vestfold og Telemark Glassmesterlaug har medlemsbedrifter langt inn i Telemark og har samtidig en god forankring i den nasjonale interesseorganisasjonen, Glass og Fasadeforeningen.

– Vi deltar i alt kampanjearbeid og gjennom laugets virksomhet kan vi forsøke å selge inn konseptet til bransjemiljøet og våre medlemsbedrifter i Telemark og Buskerud. Telemark fylke og Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping, svart økonomi og sikre gode arbeidsforhold i bedrifter og har særskilte kontraktsbestemmelser som skjerper kravene ved utlysning av offentlige anbud. Stadig flere kommuner tar i bruk slike virkemidler. Det er dermed grunn til å tro og håpe at #MEDBYGGERNE kan bli realisert i vårt nabofylke og flere steder i landet. Alle seriøse aktører i samfunnet ønsker å bidra. Vi skal i hvert fall ta vår del av ansvaret med å påvirke våre kollegaer i Telemark, sier representanten for Vestfold og Telemark Glassmesterlaug, Trond Hansen.

Fakta

#MEDBYGGERNE springer ut av prosjektet Akrim Vestfold, som er et samarbeid mellom fylkesmannen, fylkeskommunen, Skatt Sør, Arbeidstilsynet, politiet, Kommunenes Sentralforbund, Kommunesamarbeidet i Vestfold, NHO, LO og byggebransjen i Vestfold. Kampanjen retter seg først og fremst mot kundene i privatmarkedet. Et vesentlig kommunikasjonsgrep for kampanjen er å fortelle om de positive sidene ved å benytte hvite tjenester.

Skatteetaten har gjort anslag som viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet kan være på 3-4 milliarder kroner, bare i Vestfold. Det var initiativ fra bransjen selv som førte til at #MEDBYGGERNE ble etablert.

Deltakere fra Vestfold og Telemark Glassmesterlaug er aktive i #MEDBYGGERNE og følgende som har vært med så langt er Kvams Glass Horten, Kvams Glass Sandefjord og CC-Glass Tønsberg, Glassmester Børresen, Glassmester Dysthe, Svelvik Kunstglass, Kværnstuen Glasservice, Centrum Glass, Revetal Glasservice AS og Tønsberg Glassliperi.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Oskar Storm
Foto av Orona Ideo
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.