Glassklart restauranthus i Bergen

Et restauranthus i Bergen har fått et unikt tilbygg ut mot byen. Glassbruken skaper transparens og åpenhet – og gjennom det en glidende overgang mellom det ytre byrommet og restaurantene på innsiden. Det unike er likevel ikke bruken av glass i seg selv, men selve konstruksjonen.

En bærende glasskonstruksjon representerer noe nytt i Norge. Denne type konstruksjoner er kjent fra monumentale bygg særlig i utlandet, men for første gang er det blitt brukt i et mindre bygg i Norge.
Tilbygget som er oppført for restauranthuset i Vestre Torggate i Bergen, er nesten utelukkende bygget med glass som materiale. Det gir gjestene en følelse av å sitte på gaten, men samtidig fullstendig beskyttet mot vær og vind.

Som en forhage
Restaurantbygget i glass ligger langs en av de flotteste aksene i Bergen, i en gate som strekker seg fra Torgallmenningen, byens storstue, og opp til Johanneskirken som kneiser på Nygårdshøyden.
Både Johanneskirken og bygårdene nedenfor, der også restauranthuset holder til, er oppført i samme tidsperiode, rundt 1890. Som en del av datidens byplanlegging, ble det anlagt forhager mellom gaten og bygårdene. Restauranthusets tilbygg i glass ligger nettopp der forhagene lå før og viderefører ideen fra den gang om åpne rom og et islett av grøntarealer.
Glassbygget er på mange måter blitt som det en i eldre tider kalte for en vinterhage. Men konstruksjonen helt i glass gir bygget et futuristisk formspråk. Det er formet som to paviljonger, med karnapper, innhukk og brutte glassflater.
– Dette med forhager er noe spesielt i Bergen-bysammenheng, og reguleringsmessig måtte vi forholde oss til det, forklarer Nils Johan Mannsåker, sivilarkitekt og daglig leder i Fortunen arkitektur.
– Vi kunne ikke bygge et permanent bygg. Istedenfor ønsket vi å lage noe transparent og lett, som ikke er et bygg som sådan, men mer som en hage. Vi ønsket at det skulle være et klart tilskudd mot gaten, med blant annet sitteplasser og mye grønt.

Bærende glass
Mannsåker innrømmer at det var mye frem og tilbake med kommunen før prosjektet ble godkjent. Men, som han sier; det er ofte gjennom motstand at det smarte blir født. Det endelige designet er nå godkjent for hele kvartalet. Foreløpig er det den nordlige bygården som har fått oppført glasstilbygget. Der deler restaurantene Sumo, Starbucks og Salsa den nye «hagen».
– Vi undersøkte ulike konstruksjons- og materialsammensetninger før vi kom på sporet av det rene glassbygget der glasset i seg selv bærer hele konstruksjonen.
Hovedtanken bak designet er at dette skal ha en funksjon som vil være åpen langt ut på kvelden. Mannsåker poengterer at åpenhet er med til å symbolisere trygghet på gatenivå. Åpenheten signaliserer at byggene ikke stenger.
– Det var et sterkt ønske fra byggherren om å bygge noe unikt, blant annet ut fra et ønske om å øke byggets attraktivitet.
I utformingen av tilbygget har arkitekten villet lage et uttrykk som ikke blander seg med den eksisterende arkitekturen fra 1890-tallet. Istedenfor har målet nettopp vært å skape en separat forhage som har et aktivt forhold til gaten. Løsningen skulle fremme positivt liv og den før nevnte trygghetsfølelsen.

Null toleranseavvik
– Selv om utgangspunktet var at glasset skulle bære hele konstruksjonen, måtte det gjøres noen justeringer. Takkonstruksjonen ble for tung til at glasset kunne ta hele vekten, forteller fasadeentreprenør Harald Goksøyr i Fasader og Glass AS.
Dette ble løst ved å avstive konstruksjonen med 70×70 søyler i rustfritt stål som hovedbjelkene er hengt opp i. Til dette er det benyttet tre punktfester. Uten stålsøylene ville det ha vært nødvendig med ni punktfester.   
– Byggherren var i utgangspunktet skeptisk til stålsøylene, men i det ferdige bygget er de ikke synlige.
Hver paviljong har glass som bærende element. Det som også er spesielt med det nye tilbygget i Vestre Torggate er dimensjonene på glassbjelkene som er nærmere 5 meter lange og 30 centimeter høye. Taket består av til sammen tre glass som hver især veier 500 kg. I tillegg er det dimensjonert for 250 kg snølast. Bare sideglassene i karnappene har mekaniske fester. Alle annet glass er limt.
– Det er glasset som holder huset sammen, understreker Harald Goksøyr.
Hele glasskonstruksjonen er satt sammen av enten 8, 10 eller 12 millimeter herdede glass, som er laminert sammen. Tykkelsen varierer til de ulike bruksområdene. Det er brukt stiv lamineringsfolie av typen SentryGlas til laminering av glassene. Dette sikrer at glassene får bærende egenskaper og holdes på plass i konstruksjonen, selv om et glasslag granulerer.  Glassene er produsert og levert av Modum Glassindustri AS.
– Dette prosjektet har vært lærerikt og til tider spennende. Store og tunge formater, trippel laminater i kombinasjon med null toleranse til avvik, har i sum gjort prosessen kompleks og utfordrende. Vi har presset maskinkapasiteter til yttergrensen, og har blant annet måttet utvikle en egen lamineringsteknikk, basert på kombinert trykk og vakuum for å få dette i havn, sier daglig leder Henning Austad ved Modum Glassindustri AS

Lim
Thim Pettersson, leder for forretningsutvikling i Sika Europa med Norden og Baltikum som ansvarsområde, understreker at dette prosjektet er ganske avansert med bærende bjelker av glass, takglass, fasadeglass, karnapper og skyveglass.
Sika har levert lim til glassene. Det er benyttet Sikasil SG 500, som er en 2-komponent silikonbasert lim. Dette limet er laget med stivere og sterkere silikon og er beregnet for bærende fuger.
– De grunnleggende beregningene som kreves for å lime sammen en fasade, bygger på vindbelastningen på stedet, samt størrelsen på glasset. Når det ikke finnes noe mekanisk støtte under glasset for å bære egenvekten, må også glasstykkelsen oppgis slik at fugen kan dimensjoneres som en funksjon av egenvekten, forteller Pettersson.

Et monument for bransjen
I inngangen til paviljongene er det benyttet Dorma Magneo skyvedørsautomatikk der glassdørene glir på en magnetskinne. Videre er det satt inn Dorma BSW foldervinduer i karnappene, i tillegg til en Dorma HSW glassåpning i midten mellom de to paviljongene.
Alle glassene har UV-verdi 5,0 eller 5,7 som vanlig enkeltglass, og det er ikke lagt inn solskjerming. Det er plassert aircondition i lysboksene i karnappene.
– Dette prosjektet har jeg gledet meg til siden jeg først hørte om det, og jeg synes resultatet er blitt veldig bra. Jeg har vært i bransjen i over 40 år og stolt av å kunne levere det ypperste av glassmesterarbeid, sier Harald Goksøyr i Fasader og Glass AS.
Han peker på at det har vært litt av et puslespill med 54 biter av glass utenom dørene. Det er til sammen blitt 222 kvadratmeter glass til en samlet vekt på 13 tonn. Goksøyr retter også en takk til sine leverandører for løsningsorientert holdning i et komplekst prosjekt. Videre understreker han viktigheten av å ha gode norske produsenter i slike oppdrag.
– Modum Glassindustri sin meget profesjonelle deltakelse ga en trygghet for oss som utførende entreprenør, avslutter Goksøyr.

Fakta
Prosjekt:
Restaurantbygg i glass
Byggeår/ferdigstillelse: 2017/2018
Adresse: Vestre Torggate 3, Bergen
Type bygg: Selvbærende glassbygg
Byggherre: Simonnæs Holding AS
Arkitekt: Fortunen arkitektur AS v/ Nils Johan Mannsåker
RIB: Larsen og Solheim
Rådgiver glass: Modum Glassindustri, ACC v/ Jardar Nordeng og Prasanth Parameswaran
Rådgiver lim: Sika Norge AS v/Øyvind Gismervik
Hovedentreprenør: Obas Vest AS
Glassleverandør: Modum Glassindustri
Glassmester: Fasader og Glass AS v/Harald Goksøyr
Stålarbeider: Stokke Stål AS og Jensen Metallindustri AS
Grunn og betong: Brdr. Ulveseth AS

Denne artikkelen er skrevet av Otto von Münchow og er tidligere publisert i Glass og Fasadeforeningens tidsskrift, Glass & Fasade 0218.