Ny daglig leder A.S Rubicon

Lars Mellerud er ansatt som daglig leder i fasadeentreprenøren A.S Rubicon i Rogaland. Han kommer fra rollen som Product Line Manager for Swire Oilfield Services AS. Mellerud har bred erfaring fra produksjon og markedsføring i både landbasert industri, elektro, bygg og anlegg, og ikke minst olje- og gassbransjen.

– Jeg er både stolt og ydmyk over å få muligheten til å ta over stafettpinnen etter Geir Bærheim. Han har sammen med de andre eierne gjort en fantastisk jobb med å bygge opp A.S Rubicon til å bli en av de ledende aktørene innen glass og fasade på Vestlandet, sier Lars Mellerud.
– Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven med å styrke bedriftens posisjon i markedet ytterligere. Med våre svært dyktige medarbeidere og med støtte fra eierne, har vi det aller beste utgangspunkt for å bygge videre på vårt solide fundament, legger han til.
Lars Mellerud er utdannet siv. Ing. fra NTH innen maskinteknikk med fokus på markedsføring og interne styringssystemer.
– Selv om overgangen fra olje- og gassindustrien til glass- og fasadebransjen er vesentlig, har jeg stor tro på at mine erfaringer og lærdom kan være nyttig også i landbaserte byggeprosjekter.
– Jeg gleder meg til å sette meg inn i en ny og spennende bransje hvor det er stort fokus på miljøriktige løsninger. Her tror jeg energieffektive fasadeløsninger i glass og aluminium, med ny smart teknologi, virkelig kan bidra til mer energieffektive bygg, sier Mellerud.
A.S Rubicon holder til ved Øksnevad Næringspark i Klepp Kommune. A.S Rubicon ble etablert i 1994, og sysselsetter i dag rundt 70 personer.
Mellerud tiltrer 1. august 2018.