– Reduserer energibruken til oppvarming med åtte prosent

Avstandsstykket (spacer) i et isolervindu er bare en liten komponent, men den har stor effekt på energibehovet i bygningen. Ny studie bekrefter at avstandsstykker av plast gjør energiglassvinduer mer energieffektive.

Avstandsstykker fås i metall eller plast. Tallene i en fersk studie utført av det uavhengige tyske Passivhaus-instituttet, bekrefter at avstandsstykker i plast gjør vinduer mer energieffektive. Varmkanten får ned energiforbruket, CO2-utslippene og oppvarmingskostnadene.
Resultatene for Frankfurt og Helsinki er representative for et varmtemperert og kaldt klima, slik vi har her til lands. Studien sammenligner avstandsstykker av aluminium, rustfritt stål og plast i vinduer på lavenergihus som oppfyller kravene i det tyske energidirektivet for nybygg, EnEV 2016. Resultatet viser at når det brukes høyeffektive avstandsstykker i plast istedenfor aluminium, er det mulig å spare inn 5,6 prosent oppvarmingsenergi i et varmtemperert klima og 4,8 prosent i et kaldt klima. Dette gjelder lavenergihus med tolags vinduer. Brukes trelags vinduer, er innsparingen på hhv. 8,6 og 7,1 prosent.

Det betyr lavere oppvarmingskostnader. På et 1,23 x 1,48 m stort standardvindu med en brukstid på 40 år er det mulig å spare inn 1249 NOK. Huseierne sparer penger selv om et vindu med varmkant koster noe mer, skriver SWISSPACER i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Har avstandsstykkene høye lineære varme-isolasjonskoeffisienter, forsvinner mye varme ut – til tross for toppmoderne rammeprofiler og isolerglass. Det er forskjell på avstandsstykker i plast også. Den høyeffektive varmkanten i studien har en verdi på 0,14 W/(mK). Rustfritt stål ligger på 0,6, mens avstandsstykker i aluminium er helt oppe i 160 W/(mK). Avstandsstykker i plast gir dessuten økt komfort. De forhindrer kondens langs glasskanten og reduserer faren for mugg, og temperaturen på innsiden av vinduet holder seg på et behagelig nivå.
Det er varmkantprodusenten SWISSPACER som har bestilt studien.