Frisk satsing på kvalitet og kompetanse

For et drøyt år siden ble B. Sørbø AS og Industribeslag AS til Sørbø Industribeslag AS. Nå har bedriften meldt seg inn i Glass og Fasadeforeningen. – En viktig og riktig vei å gå, sier salgssjef Kristian Hansen. Med på laget er Jan Frode Hagen. Han kommer fra stillingen som Key Account Manager i Pilkington.

Med fusjonen tar bedriften et steg videre, og satser på glass- og fasademarkedet. Medlemskap i Glass og Fasadeforeningen var slik sett en lett avgjørelse å ta.
– Vi vil ikke stå utenfor, og blir med på laget. Står vi sammen er vi sterkere. Medlemskap er et kvalitetsstempel, og vi ønsker være en seriøs aktør i markedet. Kvalitet og kompetanse er viktig. Vi har også vært med i Norsk Trevare i mange år. Det har vært bra for oss, ikke minst faglig, sier salgssjef Kristian Hansen i Sørbø Industribeslag AS.
Med fusjon blir det også ekspansjon. Som et ledd i satsing på Østlandet er glassrådgiver Jan Frode Hagen fra Pilkington nylig ansatt. Hansen regner med å forsterke staben ytterligere løpet av året.
– Vi har satset regionalt, mot Trøndelag og Rogaland som kjerneområder. Med Oslo åpner det seg nye muligheter. Det er på Østlandet det skjer. Etablering der betyr et betydelig løft. Mens andre sentraliserer, vil vi være der kundene er.
Hansen er så godt som født inn i familiebedriften B. Sørbø AS i Stavanger. Han tok imidlertid turen innom bank-, kles- og restaurantbransjen før han valgte å følge i farens fotspor for fire år siden.
– Fram til 1. januar 2017 var vi en familiebedrift. Nå er vi en del av noe større. Det er en kjempespennende bransje. Det vil skje en enorm utvikling i årene som kommer, ikke minst når det gjelder digitalisering, internett og sosiale medier mot sluttbrukerne.

Ny mann på plass i Oslo
Jan Frode Hagen er autorisert glassrådgiver med lang og bred erfaring fra bransjen, med blant annet montasje, byggeledelse og rådgivning. I mai i år gikk han fra stillingen som Key Account Manager i Pilkington til Distriktsansvarlig Østlandet i Sørbø Industribeslag.
– Bedriften skal i større grad satse på den bransjen jeg kjenner best. I tillegg får jeg jobbe tettere mot blant annet blikkenslagere, tømrere, entreprenører og andre håndverkere. Det blir lærerikt og interessant, sier Hagen.
Enn så lenge skal han jobbe fra hjemmekontor. Etter planen er nye lokaler i boks i løpet av høsten. Han ser fram til å være med på å bygge opp en avdeling i Oslo.
– Jeg tror det er en god og riktig satsing. Det skjer mye på Østlandet. Men det blir utfordrende. Det er ikke til å stikke under en stol at glassmesterbransjen er en presset bransje, sier Hagen.
Sørbø Industribeslag satser stort og dyrt. Det viser at det er engasjement og solid økonomi i bedriften.

Komplett leverandør
– Vi ønsker å være i forkant når det gjelder energi, og har en visjon om å være med på å bevisstgjøre bransjen, slår Hansen fast.
Det nytter ikke å snakke om energi og glasskvaliteter, så lenge det som er rundt glasset ikke er skikkelig gjort.
– Det er en viktig del av glassfaget. Vi utvikler oss hele tiden, og er opptatt av totalproduktet, ikke bare glasset. Innfestingen, monteringen, det å få ting tett, brannsikkert og lydisolert, sier han.
Bedriften har 11.000 produkter, og drøyt 3.500 kunder i Skandinavia, med hovedvekt på Norge. To tredeler av omsetningen går til dør- og vindusproduksjon. Nå går bedriften enda mer offensivt ut mot glassmestre og fasadeentreprenører.
– Etter fusjonen står vi sterkere. Vårt mål er å bli en komplett leverandør til flere bransjer. Vi legger vekt på god service i alle ledd ut mot kunden, kvalitetsprodukter med nødvendig testing og dokumentasjon, samt en landsdekkende og trygg logistikk.
B. Sørbø AS ble grunnlagt i Stavanger i 1966, og Industribeslag AS i Trondheim i 1980. Fusjonen trådde i kraft 1. januar 2017.

Fakta
Firma: Sørbø Industribeslag AS
Etablert: B. Sørbø AS grunnlagt i 1966 – Industribeslag AS i 1980. Fusjonen trådde i kraft 1. januar 2017. Nytt navn er Sørbø Industribeslag AS
Lokalisert: Stavanger og Trondheim – Oslo fra høsten 2018
Daglig leder: Jon Berg
Antall ansatte: 25
Driftsinntekter 2016: 150 millioner
Driftsinntekter 2017: 164 millioner

Kilde: Sørbø Industribeslag

Tekst: Guro Waksvik