EQUA presenterer fullspektral beregning for g-verdi i IDA ICE

EQUA Simulation AB har introdusert en ny versjon av simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE). En av de mest interessante nyhetene er at programmet nå gir en fullspektral beregning av solenergitransmisjon (g-verdi) for kombinasjoner av glass og ulike typer innvendig, utvendig og mellomliggende solavskjerming.

– Bestemmelse av lys og strålingsegenskaper er beskrevet i EN 410 hvor man også finner det matematiske grunnlaget for spektral beregning. Standarden beskriver også hvordan strålingsspekteret fordeler seg, kriteriene for individuell måling av transmisjon, refleksjon og absorbsjon for hvert bølgelengdeområde samt vektingen av dette mot det totale energiinnholdet i solinnstrålingen. Dette er egentlig ikke noen ny metode, men innebærer bare at beregningen fysikalsk sett blir riktigere enn når man beregner separat fra hver bølgelengde, konstaterer Bengt Hellström i EQUA i en pressemelding. 

– Den nye versjonen av vårt proffverktøy, IDA ICE 4.8, er en av de viktigeste nyhetene de spektrale beregningene. Spesielt skal man merke seg forskjellen i systemverdier mellom ulike typer solavskjermende glass i kombinasjon med innvendig screen, sier Lars Ålenius, produktansvarlig for IDA ICE.

I et regneeksempel får en trelags isolerrute med Saint-Gobain Xtreme 70/33 kombinert med Verosol Silver Screen en g-verdi for denne systemkombinasjonen på under 0,15 (screen trukket for), og en lystransmisjon opp mot 64% (screen oppe).

Oskar Storm i Saint-Gobain Building Glass er fornøyd med programvaren. 

– Programmet åpner for nye kostnadseffektive fasadeløsninger. Men det blir mer komplisert å spesifisere et prosjekt basert på fullspektra simulering i IDA-ICE. Gjennomsnittsverdiene for glass og solavskjerming som oppgis i dag er ikke tilstrekkelige siden analysen er avhengig av hele strålingsspekteret. Det blir derfor en utfordring å transformere simulering til en robust spesifikasjon, sier han.