Gismervik til Hydro Building Systems

Øyvind Gismervik er ansatt som ny salgsingeniør for varemerket Sapa i Hydro Building Sys-tems.

Gismervik kommer fra en tilsvarende stilling i Sika, hvor han har hatt ansvaret for glass-, vindu- og fasadeprodusenter. Han er 27 år, og er utdannet ingeniør og økonom. Gismervik tiltrer stillingen 1. april 2018.

Landssjef for Hydro Building Systems i Norge, Dag Ove Pettersen, og salgssjef for Sapa, Øystein Havik, er begge svært fornøyde med at Øyvind Gismervik har takket ja til stillingen som salgsingeniør for Sapa.

– Med sin bakgrunn vil Øyvind Gismervik bidra til å styrke Sapa og dermed Hydro Building Systems i det norske markedet, sier Pettersen i en pressemelding i fra Hydro Building Systems.