Holvik Glas AS skal montere Wicona-fasade med semitransparente solceller

Billingstadsletta 19 i Asker kommune er et kontorbygg som skal rehabiliteres. Førde-selskapet Holvik Glas AS skal levere Wiconafasade og -takkonstruksjon med semitransparente solceller i glasset. – Stor betydning for utviklingen nasjonalt, sier Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen.

Billingstadsletta 19 er et kontorbygg som ligger i umiddelbar nærhet til E18 og Billingstad stasjon. Eiendommen, som eies og forvaltes av Lilleberg Eiendom AS, er nær 9000 kvadratmeter og ble bygget i 1986.

Byggherre og Meinich Arkitekter ønsker en total ombygging av dagens kontorer i 1. etasje til kantine/restaurant og treningsrom. Fasaden for de to nederste etasjene trekkes ut en og en halvmeter og den nye delen får et glasstak som overgang til gammel fasade. Tiltaket skaper tilførsel av mye lys og samtidig gode glassarealer med solceller i form av tynnfilm på glasset. Byggherrene har gjennom entreprenøren bestilt 200 kvadratmeter glass med semitransparente solceller.

– De semitransparente solcellene har to funksjoner i bygget. Estimert strømproduksjoner med dette arealet er 7 – 8.000 kilowatt timer år. Økonomien for oss er besparelsen i solskjerming på en utsatt fasade. Løsningen er uansett spennende og innovativt og vi håper dette også gir oss en markedseffekt, sier Joakim Hereng i Lilleberg Eiendom AS.

Fra Førde til Asker

– Dette har vi jobbet med svært lenge. Med hjelp fra vår partner Soltech Energy har Kristian Sivertsen og staben vår prosjektert og skal endelig få levere vårt første BIPV-prosjekt. Prosjektet gir oss nyttig lærdom og vil helt sikkert gi oss flere BIPV-leveranser. Ekstra hyggelig er det at en våre trofaste kunder skal stå for utførelsen. Holvik Glas AS er en av landets største Wicona-byggere og vil naturlig nok hente med seg nyttig erfaring, sier Dag Ove Pettersen, landssjef i Hydro Building Systems.

Holvik Glas vant anbudet på fasadeentreprisen. Selskapet feiret 50 år i fjor og har lang erfaring, først og fremst fra Vestlandet. 

– Normalt opererer vi ikke på Østlandet. Vi fikk forespørsel og valgte å levere inn tilbud siden dette prosjektet var banebrytende og spennende å være med på, sier driftssjef i Holvik Glas AS, Magne Ove Tonning.
Glasset leveres av Hydro Building Systems samarbeidspartner Soltech Energy og det skal benyttes standard aluminiumsprofiler fra Wicona.

Glad for referansen
Direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen, har lenge vært talsmann for at de naturlige «eierne» av dette markedet skal finnes i Glass og Fasadeforeningens medlemslister. Arealene hvor dise produktene skal installeres finner vi i tak- og fasadeflater. Der ligger mye av bransjens omsetning av høyteknologiske glass og fasadeprodukter i dag. I nybygg, og ikke minst i eksisterende bygningsmasse skal de samme arealene bidra til å gjøre hvert bygg til sitt eget kraftverk. 

– Glass er materialet som bærer solcelleteknologiene. Våre fasadeentreprenører kjenner systemene godt og våre komponentleverandører er fremoverlente. Vi har med andre ord forutsetningene på plass. Derfor er det svært så gledelig at vi klarer å utnytte våre fortrinn. Dette er så vidt oss bekjent det første prosjektet med semitransparent solcelle (tynnfilm) levert i det norske markedet. I hvert fall fra nasjonale aktører. Jeg håper og tror at dette vil gi synergier i norsk bransje, sier han.

Les mer om prosjektet i Glass & Fasade 0318 som utkommer i september.
Klikk her om ønsker å motta bladet.

Fakta
Normalt deler man opp solceller i første, andre og tredjegenerasjons solceller. Første generasjon er silisium, andre generasjon er tynnfilmssolceller, som CdTe og CIGS. Tredje generasjon består av nanosolceller som foreløpig er på forskningsstadiet.
CdTe-teknologien som SolTech Energy jobber med, kan påføres i tynne striper som skaper en halvtransparent solcelle. Transparens kan variere mellom 10-90%. SolTech Energy har også muligheten til å levere aktive mønstersolceller, hvor både mønsteret og den halvtransparente bakgrunnen produserer strøm.

– Trygghetsruter kan ikke monteres av hvem som helst

Glass og Fasadeforeningen har i samarbeid med FG Skadeteknikk utgitt veilederen «Retningslinjer for montering av trygghetsruter». Samtidig har partnerskapet beskrevet nye og tydelige krav til FG-godkjente produkter og bedrifter som skal montere disse.

Veilederen angir prinsipper for montering av glassruter med motstand mot og evne til å forsinke eller forhindre innbrudd. Prinsippene som er beskrevet er basert på tester utført i samarbeid mellom Glass og Fasadeforeningen (GF) , Modum Glassindustri og FG Skadeteknikk (FG).

– Det mangeårige samarbeidet mellom faglig ekspertise fra FG Skadeteknikk og Glass og Fasadeforeningen (GF) har resultert i effektive tiltak mot innbrudd og hærverk. «Veileder for montering av trygghetsruter» er et av resultatene av vårt felles arbeid. Men like viktig er at vi gjennom samarbeidet har laget en sertifiserings- og merkeordning av glassprodukter og godkjenningskrav til bedrifter som skal montere trygghetsruter som innfrir FG skadeteknikk sine krav, sier direktør Bjørn Glenn Hansen i GF.

– Det er i dag 16 FG-godkjente bedrifter og 14 sertifiserte produkter. Produsenter som ønsker sine produkter sertifisert henstilles om å ta kontakt med FG Skadeforsikring eller GF og gjennom kursvirksomheten vil GF legge til rette for at antallet godkjente bedrifter økes, fortsetter Hansen.

FG-sertifiserte produkter er sertifisert etter FG-300. Disse produktene er listeført på FG Skadeteknikk sine hjemmesider. Glass og Fasadeforeningen på sin side forvalter merkeordningen og listefører bedrifter som har FG-godkjenning for merking og montering av trygghetsruter

Verdifull erfaring
– Tidligere ha vi kun beskrevet krav til produktene som skal brukes til å sikre eiendom mot innbrudd og hærverk. Gjennom dette samarbeidet og testene vi har utført, har vi lært mye om materialet glass og hvordan det opptrer ved ulike ytre påkjenninger. Ikke minst er det viktig for oss å forstå at det ikke bare er ruta som er viktig, men at kvaliteten på både karmer og innfesting har stor betydning for optimal verdisikring, sier Arve Haug i FG Skadeteknikk.
– Forsikringsselskapene opplyser om vilkårene, forankret i sikkerhetsforskriften, ved inngåelse av avtaler om forsikring mot innbrudd og hærverk. Denne nye merkeordningen og beskrivelsene i veilederen vil gjøre det både enklere å innfri opplysningsplikten ved inngåelse av avtaler og konkludere ved eventuelle skadeoppgjør, sier Haug.

Fakta
Innsetting av dører med glass og vinduer samt utskifting av glass i eksisterende konstruksjoner skal utføres med FG-sertifiserte produkter.
Glass og Fasadeforeningen er satt til å føre register over glassprodusenter som omsetter produkter testet og sertifisert etter FG-300. Glass og Fasadeforeningen forvalter merkeordningen og gir bedriftene rett til å merke FG-sertifiserte glass.

Bedrifter som gis slike rettigheter skal ha gjennomført kurset «Krav til dokumentasjon og merking av FG-sertifiserte trygghetsruter» hos Glass og Fasadeforeningen, og
må kunne fremlegge dokumentasjon på produktenes motstandsevne.

Merket eies av FG Skadeteknikk og Glass og Fasadeforeningen. Med godkjenning for merking listeføres bedriften hos FG Skadeteknikk (www.fgsikring.no) og Glass og Fasadeforeningen (www.glassportal.no).

FG Skadeteknikk
FG er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. FG står for Forsikringsgodkjent.

Q-railing kommer med nytt monteringssystem

I april 2018 vil Q-railing lansere et revolusjonerende monteringssystem som skal gjøre det svært så enkelt å montere glass. Q-railing vil presentere det nye monteringssystemet på messen Fensterbau Frontale i Nürnberg 21. – 23- mars og via en direktestrømming på Facebook kl. 14.00 21. mars.

– Dette er banebrytende. Det er så annerledes enn alt annet som finnes innen rekkverk i verden. Denne innovasjonen gjør at installatørene kan sikre et glasspanel med kun ett verktøy og et enkelt håndgrep, sier Robin Zoutewelle, Product Manager i Q-railing, i en pressemelding.
– Vi inngår ingen kompromisser når det gjelder sikkerhet, og Q-disc-systemet sikrer glasset like godt som før, sier han.

Det nye monteringssystemet vil være tilgjengelig fra april 2018. Det vil være på plass i Q-railings katalog for 2018/2019 og på nettsiden www.q-railing.com.

EQUA presenterer fullspektral beregning for g-verdi i IDA ICE

EQUA Simulation AB har introdusert en ny versjon av simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE). En av de mest interessante nyhetene er at programmet nå gir en fullspektral beregning av solenergitransmisjon (g-verdi) for kombinasjoner av glass og ulike typer innvendig, utvendig og mellomliggende solavskjerming.

– Bestemmelse av lys og strålingsegenskaper er beskrevet i EN 410 hvor man også finner det matematiske grunnlaget for spektral beregning. Standarden beskriver også hvordan strålingsspekteret fordeler seg, kriteriene for individuell måling av transmisjon, refleksjon og absorbsjon for hvert bølgelengdeområde samt vektingen av dette mot det totale energiinnholdet i solinnstrålingen. Dette er egentlig ikke noen ny metode, men innebærer bare at beregningen fysikalsk sett blir riktigere enn når man beregner separat fra hver bølgelengde, konstaterer Bengt Hellström i EQUA i en pressemelding. 

– Den nye versjonen av vårt proffverktøy, IDA ICE 4.8, er en av de viktigeste nyhetene de spektrale beregningene. Spesielt skal man merke seg forskjellen i systemverdier mellom ulike typer solavskjermende glass i kombinasjon med innvendig screen, sier Lars Ålenius, produktansvarlig for IDA ICE.

I et regneeksempel får en trelags isolerrute med Saint-Gobain Xtreme 70/33 kombinert med Verosol Silver Screen en g-verdi for denne systemkombinasjonen på under 0,15 (screen trukket for), og en lystransmisjon opp mot 64% (screen oppe).

Oskar Storm i Saint-Gobain Building Glass er fornøyd med programvaren. 

– Programmet åpner for nye kostnadseffektive fasadeløsninger. Men det blir mer komplisert å spesifisere et prosjekt basert på fullspektra simulering i IDA-ICE. Gjennomsnittsverdiene for glass og solavskjerming som oppgis i dag er ikke tilstrekkelige siden analysen er avhengig av hele strålingsspekteret. Det blir derfor en utfordring å transformere simulering til en robust spesifikasjon, sier han.

Gismervik til Hydro Building Systems

Øyvind Gismervik er ansatt som ny salgsingeniør for varemerket Sapa i Hydro Building Sys-tems.

Gismervik kommer fra en tilsvarende stilling i Sika, hvor han har hatt ansvaret for glass-, vindu- og fasadeprodusenter. Han er 27 år, og er utdannet ingeniør og økonom. Gismervik tiltrer stillingen 1. april 2018.

Landssjef for Hydro Building Systems i Norge, Dag Ove Pettersen, og salgssjef for Sapa, Øystein Havik, er begge svært fornøyde med at Øyvind Gismervik har takket ja til stillingen som salgsingeniør for Sapa.

– Med sin bakgrunn vil Øyvind Gismervik bidra til å styrke Sapa og dermed Hydro Building Systems i det norske markedet, sier Pettersen i en pressemelding i fra Hydro Building Systems.

Forslag til Eurokode for konstruktivt glass på høring

Det skjer interessante og viktige ting rundt utarbeidelse av europeiske standarder for
glass. Teknisk komité 250 i CEN – Den europeiske komiteen for standardisering, utarbeider nå Eurokode for konstruktivt glass.

Av Nils Landa, Bolseth Glass. Medlem CEN TC250/SC11 og TC129/WG8

Komiteen foreslår at glass skal prosjekteres etter samme metoder som andre konstruksjonsmaterialer. Eksempelvis stål, aluminium og betong hvor dimensjonering er basert på NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Samtidig tas det hensyn til glassets særegne egenskaper som et skjørt materiale – sprøtt brudd, sensitivt overfor harde støt og slag samt risiko for spontangranulering av varmebehandlet glass.
Foreløpig forslag til Eurokode, Konstruktivt glass – Prosjektering og konstruksjonsregler, består av tre deler:

Del 1: Grunnlag for prosjektering og materialer
Angir blant annet definisjoner, krav til sikkerhet, karakteristiske fastheter og generelle prinsipper rundt dimensjonering av glass komponenter.

Del 2: Glass komponenter belastet ut av planet
Typiske komponenter er glass i vinduer, fasader, dører, gulv og tak utsatt for vindlaster, egenlaster, snølaster og nyttelaster normalt på glassplanet.

Del 3: Glass komponenter belastet i planet, samt tilhørende mekaniske forbindelser
Typiske komponenter er avstivende glassfinner, søyler, bjelker og rammekonstruksjoner utsatt for trykk-, skjær- og bøyespenninger i glassplanet.

Forslaget er til dels omfattende og det en må kalle teknisk komplisert, i alle fall sett i forhold til hva som har vært vanlig i glassbransjen i Norge av regler for dimensjonering av glass. Standardene er utformet under forutsetning av at brukeren har kompetanse og erfaring i prosjektering av konstruksjoner generelt, og i tillegg har kjennskap til glass som materiale og hvordan det kan anvendes i konstruksjoner.

Det innføres helt nye metoder for å klassifisere og prosjektere glass. Glass komponenter skal klassifiseres etter konsekvensene av et glassbrudd, definert som Glass-komponent bruddkonsekvens klasser CCC-0 til CCC-3, og hvor det stilles ulike krav til sikkerhet og dimensjonerings prosedyre i hver klasse.
VEDLEGG «Figur 1.PDF» illustrerer dette.

I CCC-1, -2 og -3 stilles det krav om dokumentasjon i Brudd-grensetilstand (Fracture Limit State, FLS) som i denne standarden er definert som tilstanden i det øyeblikket glasset går i brudd. Det skal altså dokumenteres at glass komponenten har ufarlig brudd for å hindre blant annet personskade. Dette er i tråd med dagens NS 3510. Det vil være tilstrekkelig dokumentasjon at man bruker eksempelvis laminert glass klasse 2(B)2 etter NS 3510 for aktuelt bruksområde og CCC-n klasse.

I CCC-2 og -3 stilles det også krav om at glasset skal ha en viss bæreevne etter brudd i ett eller flere glasslag. Dette kalles Post Brudd-grensetilstand (PFLS, Post Fracture Limit State). I et konstruktivt rekkverk eller i en takbjelke med laminert glass kan det da være krav om at intakte glasslag, som ikke har brudd eller skade, skal ha en viss bæreevne i en nærmere definert tidsperiode. Eksempelvis at den skadede glass konstruksjonen skal bære egenvekten og 25% av nyttelasten i ett døgn, inntil området er sikret og skadet glass er fjernet.

En liten detalj kan nevnes. I bruddkonsekvens klasse CCC-1, -2 og -3 foreslås det krav om Heat Soak testing av termisk herdet glass. Dette har det ikke vært tradisjon for i Norge, og stiller nye krav til bransjen med hensyn til produksjonsutstyr.

Arbeidet med Eurokode for glass er ventet å ta noen år før det kan sluttføres. Foreløpig forslag fra januar 2018 er nå på såkalt informativ høring frem til 30. mars 2018. Forslaget er ikke ferdigstilt i alle deler, men komiteen ønsker allikevel tilbakemeldinger fra bransjen for å sikre riktig kvalitet og brukervennlig utforming av standarden. Det er ventet nytt forslag sommeren 2018 etter at kommentarene fra høringen er gjennomgått i CEN TC250/SC11.

I tillegg til Eurokode for glass arbeider CEN TC129/WG8 med prEN 16612 og 16613. Disse
har vært ute på høring og har blitt godkjent for videre bearbeiding til endelige standarder. prEN 16612 omhandler dimensjonering av ikke-konstruktivt glass i vanlige vinduer og fasader, altså glass som i hovedsak er utsatt for vindlaster normalt på glassflaten. prEN 16613 omhandler laminerte glass og laminatfolier. Standardene er nå under sluttføring i TC129/WG8 hvor de innkomne kommentarene fra høringen blir gjennomgått, besvart og tatt hensyn til i de endelige standardene. Det antas at disse blir utgitt som europeiske og derav også norske standarder i løpet av 2018 eller senest 2019.

LES OGSÅ: Nils Landa er «vår mann» i Brüssel

Kontaktpersoner høring forslag Eurokode for konstruktivt glass:
Standard Norge v/Lisbet Landfald, lla@standard.no
Standard Norge v/Roald Sægrov, ros@standard.no

Kunnskap som bærebjelke

Tar vi en titt bak fasaden til Riis Glass og Metall AS i Trondheim ser vi en bedrift som har kunnskap og kompetanse som bærebjelker. – Et av våre fortrinn er at vi satser på medarbeidere på alle nivåer. Julie Rekstad er en av dem som gir mye tilbake gjennom sin iver og sitt engasjement. Hun fikk nettopp fagbrev, sier daglig leder Roger Thorvaldsen.

Hvert år gjennomfører Opplæringskontoret for håndverksfag i Vestfold (OKH), Kongsberg VGS – Glassfagsenteret og Glass og Fasadeforeningen, opplæringsturneer rundt i de store byene. Denne vinteren sto Oslo og Trondheim på programmet.
– Hensikten er å gi elever og lærere fra VG1, Bygg og anleggsteknikk, innsikt i glassfaget, opplæringen ved Glassfagsenteret og hvilke muligheter som finnes for de som vil ta steget inn i et lite, men engasjerende og spennende fag. Spesielt viktig er det å få knyttet kontakt med lærerne på VG1 slik at de blir kjent med faget og med skolen. For å gjennomføre turnéen er vi avhengig av at bedrifter stiller opp som vertskap og faglig ressurs, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.
I 2013 hadde rekrutteringsturneen byene Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim på programmet. Det året tok Riis Glass & Metall AS og Riis Bilglass AS i Trondheim i mot totalt 51 elever og 6 lærere fra VG1, Bygg og anleggsteknikk i byen. Julie Rekstad var blant elevene.
Julie forsøkte seg i flere fag, men ble aldri helt sikker på hvilken retning yrkeskarrieren skulle ta. Helt til hun gikk inn døren til Riis Glass og Metall i 2013.
– Tilfeldighetene gjorde at jeg kom bort i dette arrangementet. Glassfagets faglige bredde fasinerte meg. Derfor søkte jeg senere om å få utplasseringsplass hos Riis Glass og Metall. Heldigvis fikk jeg positivt svar. Etter dette ble jeg tilbudt lærlingekontrakt, forteller Julie.

– Hva var det som fasinerte deg ved glassfaget og bedriften?

– Glassfaget er kjempestort og har en stor bredde. Vi jobber både inne på verkstedet med å produsere elementer i glass og aluminium og montasje ute på bygg. Serviceoppdrag på store og mindre bygg er også morsomt. Like viktig er det at Riis Glass og Metall satser mye på kunnskap og jeg får god faglig oppfølging. Personlig gir det meg faglig trygghet. Jeg har egentlig verdens beste arbeidsplass og gleder meg til å gå på jobb hver dag. Jeg har funnet mitt fag og min arbeidsplass, sier Julie.
Julie fikk fagbrevet rett før jul.
– Julie har hatt Kjetil Bjørnbeth som faglig veileder i læretiden. Nå klarer hun seg godt ute på oppdrag. Hennes innsats og fremgang blir lagt merke til også i Riis-konsernet. Under Riis konsernets felles jubileum høsten 2017, fikk Julie utmerkelsen «årets medarbeider» i Riis Glass og Metall. Alle hennes kollegaer er enige i denne utnevnelsen, sier Roger Thorvaldsen

Kunnskapsrikt
35 ansatte har sitt daglige virke i Riis Glass og Metall AS. 17 håndverkere, inkludert Julie Rekstad, har fagbrev i glassfaget, to medarbeidere har fagbrev som tømrer, én mann har fagbrev i betong og to elektrikere har spesialisering innenfor dørautomatikk.
– Vi er godt skodd faglig på alle nivåer. Tore Staverløkk, Stine Bakheim og Erik Knudsen er i tillegg autoriserte glassrådgivere. Disse tre utgjør halvparten av alle autoriserte glassrådgivere i Midt-Norge. Tømrer Stein Erik Stabell har sågar mesterbrev, sier daglig leder Roger Thorvaldsen.
To ingeniører er prosjektledere og tar vare på riktig prosjektering og grunnlaget for riktig utførelse av arbeidet.
Bedriften er en gren i treet til Andr L Riis AS. Dette selskapet er en nasjonal tradisjonsbærer og har drevet virksomhet innenfor glassfaget i 145 år.
– Vår satsing på å dyrke og foredle medarbeidernes kunnskap og responsen vi får tilbake dokumenterer våre fortrinn. Vi har faglig stolthet og slikt sett bidrar vi til å holde konsernets tradisjoner i hevd, sier Thorvaldsen

– Hva betyr dette for bedriften og har dette betydning for kundene?

– Vi opplever at flere og flere kunder er opptatt av å få levert produkter og tjenester fra lokale fagfolk. Spesielt gjelder dette for kundene vi har rammeavtaler med, men også andre private kunder er opptatt at vi kan levere komplette løsninger utført med lokale håndverkere. sier Thorvaldsen.

Lås og beslag
Riis Glass og Metall AS har vært gjennom et generasjonsskifte, en viss omorganisering og modernisering. Satsingen på å sikre seg rett kompetansen gir resultater. Selskapet er nå en av de få som leverer komplette dør- og vindusløsninger, inkludert en god del lås og beslag.
– Vi er ikke unike på selve leveransen. Vår fordel er at vi kan skrive gode serviceavtaler med kundene etter at vi har levert produktene. Per i dag har vi omtrent 900 serviceavtaler for dører og vinduer i offentlige bygg.

Vellykket satellittetablering i Stjørdal
Riis Glass & Metall er store i Trondheim, men i 2016 valgte de å etablere en egen avdeling i Stjørdal. Erik Knudsen og Knut Lindqvist kom først med ideen som som nå er blitt en suksesshistorie.
– I fjor hadde vi dobbelt så høy omsetning i Stjørdal enn hva vi budsjetterte med. Vi har fått en mye større rekkevidde. Vi er nå inne med faste kunder i Stjørdal, Trondheim Fosen, Meråker og Selbu. Jeg må si at Erik og Knut har vært gode under etableringen og de har hentet inn mange nye kunder, sier Thorvaldsen.

Otto Robsahm, «inn i glassbransjen»

Glassfagkjeden har avholdt sitt årsmøte på Radisson Blu Resort Trysil. Der befestet kjeden at det er inngått et samarbeid med «Team Otto». Otto Robsahm skal i 2018 medvirke i små filmsnutter som skal markedsføre glass som et attraktivt byggemateriale.

Glassfagkjedens følger opp tradisjonen med å kombinere årsmøte, faglig seminar og opplevelser. Etter besøk i Cognac og Tromsø var denne gang medlemsbedriftene samlet i Trysil.
– Pilkington Norges AS sin fabrikk på Elverum hadde åpent for oss torsdag og noen av kjedens medlemmer benyttet anledningen til å besøke fabrikken. Der ble vi godt tatt imot og fikk omvisning på fabrikken og gode forklaringer på hva Pilkington Elverum kan levere. Etter et par timer i Elverum satte vi nesen videre mot Trysil og påfølgende fagseminar, sier markedskoordinator i Glassfagkjeden Anne-Charlotte Braastad.
Ett av fagseminarets temaer var brannvern og brannglass. Tore Tronrud var som vanlig folkelig og forståelig i sin presentasjon om krav til brannglass og dets funksjoner.
– Ambulansesjåfør Bjørn Lind, som tidligere har jobbet i brannvesenet, engasjerte forsamlingen med sine fortellinger og bilder fra en brannmanns hverdag. Han snakket også om hva han har vært med på gjennom årenes løp. Det var både lærerikt, personlig og fascinerende å høre på ham, sier Braastad.
Lind avsluttet med å demonstrere hvor mange plagg og mengde utstyr en brannmanns utrustning består av. En fullt utrustet brannmann ble «avkledd» plagg for plagg. Brannmannen som dukket opp, om ikke helt avkledd, var Otto Robsahm.
– Dette var vår måte å introdusere Otto Robsahm og «Team Otto» på. Glassfagkjeden har i løpet av de to siste årene arbeidet med å være tydelig i markedsføringen mot privatmarkedet. Vår Facebook-aktivitet, våre blogger og nyhetsbrev skal nå toppes med at vi slipper informasjonsfilmer på YouTube om glass. Robsahms konsepter og stil passer vår tilnærming til markedet. Han har derfor en naturlig og sentral rolle. Vi har allerede laget en film, som ble vist i Trysil. Tilbakemeldingene fra medlemmene våre var positive. Nå gleder vi oss til lanseringen, sier Braastad.
Glassfagkjeden og Pilkington Norge AS er hovedsponsor for Glass og Fasadeforeningens arrangement – Glass og Fasadedagene i Lofoten (GFD 2018 Lofoten) i april.
– I den anledning benyttet Glass og Fasadeforeningens Per Henning sjansen til
å orientere Glassfagkjedens medlemmer om arrangementet. Han var klar og tydelig på hva de som IKKE blir med til Lofoten går glipp av.

LES OGSÅ: – Programmet til GFD 2018 Lofoten tar form.

PS: Avslutningsvis kan vi opplyse om at Tore Tronrud fra 31. januar går over i pensjonstilværelsen. Etter 35 år i Hole Glass/Pilkington Norge AS tok han på årsmøtet farvel med bransjen.

VIDEO: Glassfagkjeden på hundekjøring