100 % bestått

I samarbeid med Glass og Fasadeforeningen står Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret (KOVS) for den teoretisk utdannelsen i glassfaget for både lærlinger og praksiskandidater. Syv praksiskandidater og 12 lærlinger som har benyttet opplæringstilbud ved KOVS har nå vært gjennom eksamen. Alle har bestått.

Med 5 års arbeidspraksis fra glassfaget, kan du gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Glass og Fasadeforeningens kurs «Kurs i glassfaget for praksiskandidater» avholdes over en tredagers og en todagers samling og til slutt en offentlig eksamen. Eksamen gjennomføres i kandidatenes hjemfylke og alle som gjennomførte eksamen har bekreftet at de besto.
– Deltakere på våre kurs får god kunnskap om både materialene, byggeforskriften og norsk standarder. Disse tre elementene må man jo ha et forhold til skal man arbeide som glassfagarbeider. Skal du ta fagbrev, så må du vite hva som står i lover, standarder og regler. Vårt kursopplegg gir kandidatene opplæring i alle disse elementene. Uten en god teoretisk opplæring er du vanskelig stilt når du skal gå opp til fagprøve, sier Bakken.

Helt avgjørende
Alle praksiskandidater vi har snakket med skryter av kurset på Kongsberg.
Greig Scott har 15 års erfaring og er driftsleder for Altiglass i Drammen.
– Foreningens kurs var medvirkende til at jeg fikk god karakter på eksamen. Den faglige oppfølgingen og gjennomgang av oppgaver i undervisningen var til stor hjelp. Jeg gir honnør til kurslederne Geir Bakken og Arne S. Hansen. De ble aldri satt fast, kunne svare på alle typer spørsmål og var svært engasjert, sier Greig Scott i fra Altiglass AS avdeling Drammen.
Scott får støtte fra sin kollega ved firmaets Osloavdeling.
– Dette kurset kan jeg anbefale til alle med arbeidserfaring i glassfaget som ønsker seg fagbrev, sier Kim Andresen.
LES OGSÅ: Kritiske til tilbydere av fag- og mesterbrev

Alle lærlingene besto
12 lærlinger fra skolen gikk opp til eksamen. Tradisjonen tro var det 100% uttelling.
– Nå har vi holdt på med dette i 30 år. Første lærlingekull ble uteksaminert i 1988 og helt siden kunnskapsløftet ble innført har vi loset alle lærlinger som har fullført utdannelsen gjennom eksamen. Det er vi stolte av, sier Bakken.
– I motsetning til praksiskandidatene som har vært i arbeid noen år, mangler lærlingene selvfølgelig praktisk erfaring. Den teoretisk undervisning lærlingene gjennomgår gjør dem likevel i stand til å løse praktiske utfordringer de møter ute i bedriftene, sier Bakken.

LES OGSÅ: Ønsker fagprøve i glassfaget som praksiskandidater