Vidar Eikeset er ny sjef i Glassolutions Norway AS

Vidar Eikeset tiltrådte ved årsskiftet som ny direktør i Saint-Gobain Bøckmann. «Bøckmann» fornyes på flere fronter for tiden. Alle de norske enhetene samles nå under navnet Glassolutions Norway AS.

I europeisk sammenheng er Saint-Gobain konsernets produsenter av byggematerialer delt inn i to divisjoner; «The High-Performance Materials in Saint-Gobains Innovative Materials» og «Saint-Gobain Construction Products». Strategisk skal konsernets divisjoner jobbe på tvers for å kunne tilby komplette løsninger til byggebransjen under Saint-Gobain sin visjonen om å være referansen rundt komfort og bæredyktighet.

I desember startet utrullingen av denne organisasjonsstrukturen lokalt og de selvstendige merkevarene Glava, Weber og Gyproc ble samlet i selskapet Saint-Gobain Byggevarer AS, under divisjonen for byggematerialer. Saint-Gobain Bøckmann bytter navn til Glassolutions Norway AS og skal tilhøre divisjonen for innovative materialer.
– Vi har ryddet opp. Alle gamle navn og begreper hang til slutt opp i seg selv. Nå er all tvil fjernet og hele virksomheten i Norge er samlet under Glassolutions Norway AS. Dette vil også være med å styrke vår merkevare «Glassolutions», sier Vidar Eikeset,

Markeringen av navnebytte og strukturendringen markeres med et stort kick off for alle ansatte 26 januar, dette skjer på fabrikken i Sauda.

LES OGSÅ: Glassrådgiver fra Glassolution Norway AS

Konsernbakgrunn
Eikeset har lang erfaring i fra Saint-Gobain-konsernet. Før han tiltrådte i Strømsveien arbeidet han først fire år som salgsdirektør etterfulgt av 10 år i direktørstolen i Gyproc.
Nå skal han jobbe i et kjent konsern med nye produkter.
– Glass er representert i mange spennende produkter. Isolerglass leveres med høy ytelse og flere funksjoner som tilvalg. Herdet laminert glass har mange bruksområder og vi har smarte glassprodukter med stadig mer avansert teknologi. Glass er definitivt et «high value» produkt og etter min mening ligger det et uforløst potensial i våre produkter. Når man bygger en enebolig for 7 – 8 millioner kroner, er det svært lite som benyttes til oppgradering av glassløsninger. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Eikeset.
– På hvilken måte?
– Vi satser på å bygge oss opp igjen i Norge. Vi har fått på plass en norsk ledergruppe, bestående av salgsdirektør Linda Rorgemoen, supply chain manager Ingar Rø, økonomisjef Trine Berg og fabrikksjef i Sauda Lars Sigve Søndenå og undertegnede.
– Staben videre besitter også mye god kunnskap om både bransjen, produktene og markedet i Norge. Til tross for mange og store omveltninger de siste årene, opplever jeg en positiv energi i organisasjonen. Energien skal videreforedles og bringes ut til kundene.
– Strategisk skal konsernet fortsatt jobbe mot å levere komplette løsninger. Wenghuset er et godt eksempel på hvordan divisjonene kan samhandle og å levere gode løsninger og samtidig dyrke egne merkevarer. I dette tilfellet innenfor konseptet «My Comfort», sier Eikeset.

To nye selgere
Rune Langbråten og Christer Kvinge er de siste tilskuddene i Linda Rorgemoens salgsorganisasjon. Langbråten har lang erfaring i Saint-Gobain Bøckmann. Han startet sin karriere i det som en gang var fasadeavdelingen i selskapet. GlassTeam overtok som kjent den virksomheten ved inngangen til 2014, og som følge av den endringen fulgte Langbråten med overgangen. Han var en av flere montasjeledere tilknyttet GlassTeams avdeling på Kløfta. Langbråten er autorisert fasaderådgiver og har med seg god faglig balast til salgsavdelingen.
– Min base er i Oslo, men jeg dekker stor deler av Østlandet og Trøndelag og er følgelig mye ute på veien. Jeg synes det er spennende å ta steget ut i en ny retning og jeg ser frem til å være med å bidra i fagmiljøet i Glassolutions Norway AS, sier Langbråten.
Christer Kvinge er heller ikke ukjent med bransjen. Kvinge kommer fra stillingen som salgssjef i Glassmester Kaare Nilsen AS i Bergen. Han startet karrieren i bransjen som montør hos glassmester Berg-Hansen i Bergen, etterfulgt av mange år i Hole Glass.
– Jeg ser frem til å igjen bli en del av et større fagmiljø og ha et salgsteam i ryggen. Linda Rorgemoen og Vidar Eikeset lar oss også få være med å utvikle bedriften. Dette gir meg nye impulser. Min base blir fortsatt i Bergen og mitt område blir Vestlandet, men jeg vil være på plass i både Sauda og Oslo med jevne mellomrom, sier Kvinge.

– Programmet til GFD 2018 Lofoten tar form

Rammeprogrammet til Glass og Fasadedagene 2018 i Lofoten er snart klart. Første del av «Flott faglig fangst» er forankret i Miljøstiftelsen ZEROs rapport «Slik kutter vi energibruken i bygg».
– Rapporten omtaler virkemidler som er av stor interesse for oss og våre medlemsbedrifter. Energieffektivisering blir en av to bærebjelker i arrangementet, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Den andre bærebjelken omhandler prosjekter innenfor GFs virksomhetsområder.

– Etter at «Fagdagen» på høsten tradisjonelt har sterkt faglig fokus, retter vi det faglige innholdet på GFD mot rammebetingelser og «politiske saker» som påvirker vår bransje. Eksempelvis energieffektivisering, gjenvinning, sirkulær økonomi, lærlinger, utdanning og forbrukerinformasjon og forbrukerspørsmål. Dette er emner som i aller høyeste grad påvirker bransjen, og er avgjørende for hvordan vi bør legge opp driften i våre bedrifter. Dette er «Flott faglig fangst» for bransjen, sier Graff.

– Har dere noen klare poster i programmet?

– Rammeprogrammet er mer eller mindre klart. Første del av den faglige fangsten er forankret i Miljøstiftelsen ZEROs rapport «Slik kutter vi energibruken i bygg», sier Graff.

ZERO-rapporten beskriver tiltak som å innføre strengere komponentkrav til vinduer, økodesignkrav til vinduer og energieffektivisering ved bytte til vinduer med lav U-verdi. Hvordan man kan utnytte solenergi i fasader og vindusfelt er et annet område som belyses i rapporten og håndverkstøtte til håndverkere som gjennomfører energieffektiviseringstiltak drøftes. I det hele tatt kan rapporten forankres gjennom hele verdikjeden i vår bransje, sier Graff.

Etter at rapporten er presentert følger foreningen opp med foredrag om hvorfor isolerruter «dugger» og hvorfor energieffektivisering kan gi «dårligere» produkter.

Sekvensen toppes med en paneldebatt med tema «Energieffektivisering gir utvendig kondens. Hvordan løser bransjen problemet?»

– Vi følger opp konsekvenser og utfordringer bransjen får som følge av energieffektivisering. Blant annet fokuserer vi på utvendig kondens og hvordan vi kan bidra til å løse denne utfordringen. Forbrukerens rettigheter og informasjonsplikten er her viktig å ta med seg og vi skal forsøke å se saken også fra våre kunders ståsted. Vi håper denne debatten kan vise at vår bransje er løsningsorientert og «fremme i skoa», sier Graff.

LES OGSÅ: Velkommen til Glass og Fasadedagene

«Veileder for avviksbedømmelse. Bygningsglass» 

Glass og Fasades egne virksomhetsområder og prosjekter får naturlig nok behørig plass i arrangementet. Graff trekker denne gang frem emner som «Glass i pensum på fagskole-, høgskole- og universitetsnivå», «Veileder for avviksbedømmelse. Bygningsglass» og «Solskjerming gir energigevinst». Til slutt må alle huske at årets generalforsamling avholdes fredag 13. i Svolvær. Dette er medlemmenes sjanse til å si sin mening, sier prosjektlederen.

Utover faglig program i alle varianter inviteres det til en rekke sosiale sammenkomster og utflukter. Allerede torsdag morgen er det anledning til å delta på topptur på ski med guide for de spesielt interesserte. Fredag kveld skal Svolværs serveringssteder være arena for matstafett, med gode muligheter for å lære mer om Lofoten og miljøet i denne delen av Norge.

Lørdag går det slag i slag med fisketur, RIB-tur, golf, kajakk eller båtsafari og til slutt «Lofoten Opplevelsesbankett» på hotellet.

– Det er mange valgmuligheter og alle gjestene vil finne noe som passer. Tradisjonen tro inviteres ledsagere med til svært så hyggelige priser. En lunsj sammen med sin partner i Henningsvær kan jeg anbefale på det varmeste, sier Graff.

Ny Premium Partner

Kebo Glass fra Bergen er blitt Schücos femte Premium Partner i Norge. Kompetansenettverket har som formål å heve kvaliteten i leveranser mot både boligmarkedet og prosjektmarkedet.

Kebo Glass ble stiftet i 2003 og het opprinnelig Bergen Glass og Fasade AS. Fasadeentreprenøren har i dag 25 ansatte og en omsetning på nærmere 33 millioner kroner. Kebo har vært en produsent av vinduer, dører og fasader fra Schüco fra starten av og for to år siden flyttet de inn i nye og større lokaler i Blomsterdalen.

Nå er selskapet altså blitt en del av Premium Partner nettverket.
– Schüco Premium Partner legger til rette for erfaringsutveksling mellom partnerne og fungerer som en læringsplattform, sier Hanne Sofie Flem Bjørkestøl i Schüco, en pressemelding til glassportal.no.

Nettverket har i de siste årene fokusert på boligmarkedet, siden dette krever en helt annen tilnærming og strategi enn prosjektmarkedet.

– Målet er å skape en lønnsom drift for partnerne, bygge opp et bærekraftig marked vi alle kan leve av i fremtiden og samtidig ha fornøyde privatkunder som sitter igjen med et godt inntrykk av vår leveranse og merkevare, sier Bjørkestøl.
– Vi ser at Premium Partner-nettverket gir oss verdifull kunnskap og nyttige tips om hvordan vi skal utvikle oss videre – både mot privatmarkedet og prosjektmarkedet, sier Birte Berg Olsen.

100 % bestått

I samarbeid med Glass og Fasadeforeningen står Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret (KOVS) for den teoretisk utdannelsen i glassfaget for både lærlinger og praksiskandidater. Syv praksiskandidater og 12 lærlinger som har benyttet opplæringstilbud ved KOVS har nå vært gjennom eksamen. Alle har bestått.

Med 5 års arbeidspraksis fra glassfaget, kan du gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Glass og Fasadeforeningens kurs «Kurs i glassfaget for praksiskandidater» avholdes over en tredagers og en todagers samling og til slutt en offentlig eksamen. Eksamen gjennomføres i kandidatenes hjemfylke og alle som gjennomførte eksamen har bekreftet at de besto.
– Deltakere på våre kurs får god kunnskap om både materialene, byggeforskriften og norsk standarder. Disse tre elementene må man jo ha et forhold til skal man arbeide som glassfagarbeider. Skal du ta fagbrev, så må du vite hva som står i lover, standarder og regler. Vårt kursopplegg gir kandidatene opplæring i alle disse elementene. Uten en god teoretisk opplæring er du vanskelig stilt når du skal gå opp til fagprøve, sier Bakken.

Helt avgjørende
Alle praksiskandidater vi har snakket med skryter av kurset på Kongsberg.
Greig Scott har 15 års erfaring og er driftsleder for Altiglass i Drammen.
– Foreningens kurs var medvirkende til at jeg fikk god karakter på eksamen. Den faglige oppfølgingen og gjennomgang av oppgaver i undervisningen var til stor hjelp. Jeg gir honnør til kurslederne Geir Bakken og Arne S. Hansen. De ble aldri satt fast, kunne svare på alle typer spørsmål og var svært engasjert, sier Greig Scott i fra Altiglass AS avdeling Drammen.
Scott får støtte fra sin kollega ved firmaets Osloavdeling.
– Dette kurset kan jeg anbefale til alle med arbeidserfaring i glassfaget som ønsker seg fagbrev, sier Kim Andresen.
LES OGSÅ: Kritiske til tilbydere av fag- og mesterbrev

Alle lærlingene besto
12 lærlinger fra skolen gikk opp til eksamen. Tradisjonen tro var det 100% uttelling.
– Nå har vi holdt på med dette i 30 år. Første lærlingekull ble uteksaminert i 1988 og helt siden kunnskapsløftet ble innført har vi loset alle lærlinger som har fullført utdannelsen gjennom eksamen. Det er vi stolte av, sier Bakken.
– I motsetning til praksiskandidatene som har vært i arbeid noen år, mangler lærlingene selvfølgelig praktisk erfaring. Den teoretisk undervisning lærlingene gjennomgår gjør dem likevel i stand til å løse praktiske utfordringer de møter ute i bedriftene, sier Bakken.

LES OGSÅ: Ønsker fagprøve i glassfaget som praksiskandidater

Kritiske til tilbydere av fag- og mesterbrev

Har du minst 5 års allsidig praksis fra et fag, kan du ta fagbrev som praksiskandidat i det faget du har praksis fra. Dette er forankret i §3,5 i opplæringslova. Et samarbeid mellom Glass og Fasadeforeningen og Glassfagsenteret på Kongsberg videregående skole har lenge hatt et kurstilbud for §3.5 praksiskandidater. Nå gjør flere aktører det samme. Glassmester Arne S. Hansen i Vitrea AS er skeptisk.

Arne S. Hansen sitter i fire prøvenemnder, er sensor i teoretisk eksamen, underviser §3.5 kandidater på Glassfagsenteret og er autorisert glassrådgiver. I høst ble han kontaktet på telefon av en selger fra en av bedriftene som tilbyr fagbrev.
– Han sa at dersom vi hadde praksiskandidater, kunne de hjelpe til med å skaffe fagbrevet. Jeg ble nysgjerrig, og ba om ytterligere informasjon, forteller daglig leder Arne S. Hansen.
Hansen ville blant annet vite hva slags undervisningsmateriell som ble brukt. Det viste seg å være to bøker fra VG1 Bygg- og anleggsteknikk.
– Selgeren jeg hadde kontakt med mente at bøkene beskriver alt en trenger å vite for å ta fagbrev i glassfaget. I disse bøkene blir det presentert 20 fag.
Glassmesteren vet bedre enn de fleste at et fagbrev krever mer enn som så. Han har lang erfaring med undervisning fra Kongsberg, og har vært med på å utarbeide undervisningsmateriell.
– Faglig holder det ikke mål, slik jeg ser det. Det tilbys ikke undervisning, og lærematerialet er ubrukelig. I realiteten tilbys kun hjelp til å fylle ut to søknader, hevder Hansen.
I tillegg til lærebøkene kunne kandidatene få tilsendt gamle eksamensoppgaver. De er tilgjengelige for alle på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Faglig tyngde på Kongsberg
I samarbeid med Glass og Fasadeforeningen har Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret (KOVS) hatt et kursopplegg for praksiskandidater siden 2010.
– Vi treffer godt med konseptet, og får gode tilbakemeldinger Vi har først en innledende samling hvor vi forbereder elevene til egenstudier. Så er det korrespondanse på nett og selvstudier, før en eksamensforberedende samling, forteller faglærer Geir Bakken.
Han er ansvarlig for det faglige opplegget, sammen med Arne S. Hansen. Det er 10-12 praksiskandidater i hvert kurs. Siden oppstarten i 2010 har det vært gjennomført om lag 10 kurs. De aller fleste består. Kandidatene har jobbet mer enn fem år i bransjen, enkelte så mye som 20 år.
– Evalueringene er positive. Elevene mener at kurset er matnyttig. De lærer andre ting enn det de jobber med til daglig, og blir i stand til å ta eksamen på en god måte, forteller Bakken.
Etter at den teoretiske sentralgitte eksamen er bestått, gjenstår den praktiske prøven – fagprøven. De aller fleste gjennomfører den i bedrift, tilpasset kandidatens hverdag.

Bekymringsmeldinger
Det har i mange år vært mulig å søke mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. En aktør i markedet tilbyr nå bistand til denne søknadsprosessen.
– Det kan se ut som tilbudet kun handler om hjelp til å skrive en søknad. Et mesterbrev er personlig. Kandidaten må selv finne fram til de relevante dokumentene som underbygger søknaden, og gå inn i den arbeidskrevende prosessen en slik søknad krever sammen med oss, sier fungerende daglig leder Hilde Brodahl i Mesterbrevnemnda.
Mesterbrevnemnda har mottatt flere bekymringsmeldinger fra ulike bransjer, og tok derfor kontakt med det aktuelle firmaet.
– Vi oppfordret dem sterkt til å trekke tilbudet tilbake. Denne tjenesten har ikke noe for seg, slik vi ser det.
I praksis er det kun noen få veldig spesielle kandidater som søker om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse, og enda færre som får det innvilget.
– Den beste veien å gå for de aller fleste er mesterutdanningen, en skreddersydd lederutdanning som gode svenner og fagarbeidere med tilstrekkelig praksis har godt utbytte av, sier Brodahl.

Vurderer mesterbrev
HMS Vakten AS er en av flere bedrifter som tilbyr § 3.5 praksiskandidater hjelp til å ta fagbrev. Bedriften har tre års erfaring med dette produktet. Daglig leder og eier Jørgen Størksen kan fortelle at det i gjennomsnitt er 100 personer som tar teoretisk og praktisk prøve hvert semester.
– Praksiskandidatene har jobbet minst fem år i bransjen. Vår erfaring er at de har mye mer kompetanse enn de unge som går på videregående skoler. De lærer mye mer ute i jobb enn på skolen, noe som gjør det enklere å bestå både teoretisk og praktisk fagprøve, sier Størksen.
HMS Vakten gjør alt papirarbeidet, sender kandidatene relevant lesestoff og veileder dem fram mot prøvene. Fagfolk i selskapet skal stå for den faglige veiledningen.
– Vi har hatt kandidater fra alle fagområder, flest fra bygg- og anleggsbransjen. Vi har også hatt noen få fra glassbransjen. Alle som ønsker å ta fagbrev kan få hjelp hos oss og mange kjøper dette produktet av oss. Statistisk er det om lag 90 prosent som består prøvene, både den teoretiske og den praktiske.
– Kan du konkretisere hva som ligger i «relevant lesestoff og veiledning frem mot prøvene»?
– Det jeg mener med relevant lesestoff, er tidligere eksamensoppgaver, pensum og alle bøker (på nett) som de får utlevert fra skolen samt annet lesestoff som er relevant. Vi oversender kandidatene lesestoff som gjør at de kan friske opp kunnskapene sine frem mot den teoretiske prøven. Det opplyser vi om når vi snakker med kandidatene på telefon.
– Når det gjelder veiledning, kan de ringe oss med spørsmål de måtte ha, om vi ikke kan gi de disse svarene, kontakter vi de rette folkene for å kunne gi kandidatene det beste svaret, sier Størksen.
Størksen sier de vurderer å få inn mesterbrev som produkt.

– Har dere tilstrekkelig kunnskap om materialet glass, de byggetekniske kravene i TEK17 og beskrivelser for vår bransje i NS3510 til å kunne tilby faglig opplæring både overfor §3.5 praksiskandidater og mesterbrevkandidater i glassfaget?

– Mesterbrev er noe vi fremdeles jobber med, men når det gjelder fagbrev, så har vi den kunnskapen vi trenger både om forskrifter og paragrafer. Selv om glass ikke er det vi melder flest opp i, er det likevel et fag vi kan veilede godt i. De fleste vi melder opp, kan såpass mye i faget sitt at de ikke trenger veldig mye veiledning, avslutter Størksen.

Foreningen kritisk
Prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff, er i likhet med Arne S. Hansen, Geir Bakken ved Glassfagsenteret på Kongsberg og Hilde Brodahl i Mesterbrevnemnda kritisk til fag- og mesterbrevutdanning levert av kommersielle aktører.
– Jeg har ingen tro på at tilbud levert av selskaper som HMS Vakten er i nærheten av kunne levere et fullgodt utdanningsopplegg til verken lærlinger, § 3.5 praksiskandidater eller mesterbrevkandidater i glassfaget. Svarene de gir styrker også min oppfatning. Glassfaget er komplekst, krevende og har stor bredde. Det kreves innsikt i alle deler av faget og man må ha bakgrunn i bransjen for å drive både teoretisk og praktisk opplæring. Mitt råd til alle som ønsker fagbrev eller mesterbrev, enten det er glassfaget eller andre byggfag, kjør på det sikre og pass på å bli opplært av bransjefolk med skikkelig dokumentert erfaring. Aller helst bør man selvsagt benytte tilbudene Glass og Fasadeforeningen gir i samarbeid med KOVS og blimester.com, sier Graff.

Ny beleggteknologi i isolerglass

Saint-Gobain Building Glass Europes har lansert en ny beleggteknologi som åpner for ny generasjon isolerglass og en eksklusiv løsning for 2- og 3-lags isolerglass.

Den nye beleggteknologien gjør at glasset ikke bare har gode isolasjonsegenskaper, men også slipper inn store mengder dagslys. Det betyr for eksempel at 3-lagsglasset CLIMATOP ECLAZ, som er svært varmeisolerende, nesten kommer opp i de samme høye lysgjennomslippsverdiene som 2-lagsglasset CLIMAPLUS PLANITHERM XN. Saint-Gobain Building Glass Europe har dermed klart å kombinere fordelene fra 2- og 3-lags glass i ett og samme produkt, noe som er et stort teknisk gjennombrudd, skriver selskapet i en pressemelding til glassportal.no
Kjernen i nyvinningen er den høyeffektive lavenergiteknologien som brukes i belegget på glasset. For isolerglass på 4-18-4-18-4 mm oppnås et lysgjennomslipp på 77 % ved en Ug-verdi på 0,5 W/m2K.
Med CLIMATOP ECLAZ har Saint-Gobain Building Glass Europe utviklet et 3-lags isolerglass som utfyller den populære SGG PLANITHERM-serien perfekt, og som egner seg spesielt godt for bruk i kalde og tempererte klimasoner. I varmere områder er 2-lagsvarianten CLIMAPLUS ECLAZ ONE ofte tilstrekkelig.
CLIMATOP ECLAZ blir tilgjengelig i det norske markedet i februar.

Pilkingtons «GLASSFAKTA 2018» er lansert

Pilkingtons «GLASSFAKTA» er et praktisk hjelpemiddel hvor du finner alle viktige fakta du trenger for å velge eller beskrive riktig bygningsglass. Håndboken «GLASSFAKTA 2018» er nylig lansert som oppdatert utgave.

I håndboken kan man velge mellom et stort utvalg funksjonsglass innenfor følgende kategorier: energisparing, solbeskyttelse, brannvern, støydemping og sikkerhet og sikring. Dessuten får man basisfakta om produkter innenfor områdene; dekorglass, glassystemer og spesialglass.

Den første utgaven av «GLASSFAKTA» ble utgitt i 2000, og målgruppen for håndboken var designere og arkitekter. Prosjektet ble igangsatt mot slutten av nittitallet og formålet var å gi brukeren fakta om glass og en mulighet til å selv vurdere og sammenligne produkter for raskt å kunne ta riktige valg.
Etter hvert er «GLASSFAKTA» blitt et nyttig hjelpemiddel for hele byggebransjen og som undervisningsmateriell på høgskoler og universiteter.
– Vi får regelmessige tilbakemelding på at Pilkingtons «GLASSFAKTA» er et nyttig oppslagsverk for våre kunder, arkitekter, entreprenører, konsulenter og til og med våre konkurrenter, sier teknisk rådgiver i Pilkington, Anett Karlsson.