Glass- og fasaderådgivere over hele landet

Glass og Fasadeforeningen har autorisert 12 nye glassrådgivere. – Vi skal bidra til at våre medlemsbedrifter leverer både kvalitet og kompetanse på et høyt nivå. Derfor autoriserer vi rådgivere i glass- og fasadebransjen. Rådgiverkorpset dekker hele landet, sier prosjektlederne Per Henning Graff og Hans Olav Meen Nilssen.

Foreningen autoriserer både fasade- og glassrådgivere og kursopplegget er Glass og Fasadeforeningens mest omfattende utdanning.

Blant våre medlemsbedrifter er det stor vilje til å oppdatere seg og kursene retter seg mot de som ønsker å heve sin kompetanse betydelig. Kursdeltakerne får, etter bestått prosjektoppgave, retten til å titulere seg «Autorisert glassrådgiver» eller «Autorisert fasaderådgiver. Kandidatene tilhører dermed bransjens faglige elite.
– I tråd med økt bruk av glass, og økte krav til byggematerialet glass, må kompetansen økes hos de utførende i bransjen. Glass er et fantastisk materiale med utallige egenskaper, som i dag imøtekommer de fleste forventninger og krav som stilles til moderne byggematerialer. Kravene til dokumentasjon av byggematerialers egenskaper, og til utførelse av løsninger, blir stadig strengere. Kunnskap og kompetanse er en forutsetning for at de som skal ha glede av våre produkter og tjenester tilbys økonomiske, trygge og varige løsninger med best mulig funksjonalitet, sier Graff.

Vel 145 bransjefolk har i dag faglig autorisasjon gitt av Glass og Fasadeforeningen.
De tolv nye rådgiverne er Anette Østberg (Profilteam AS), Linda Ørnhoft Lyse (Glassolution Norway AS, tidl. Saint-Gobain Bøckmann AS), Bjørn Arve Bjelland (Glassolution Norway AS, tidl. Saint-Gobain Bøckmann AS avd. Sauda), Randi Ekeberg Bruun (Friva AS, Spydeberg), Thomas Hagen Pettersen (Friva AS, Spydeberg), Bent Kråkenes (Nordvestvinduet AS, Almenningen), Anders N. Tvetene (Glassfabrikken AS, Larvik), Erik Knudsen (Riis Glass & Metall AS, Trondheim), Johan Maurstad Kvamme (Glassmester Kvamme AS) Olav Maurstad Kvamme (Glassmester Kvamme AS), Leif Hogner (Smart Glass AS, Jessheim og Vennesla), og Ivan Larsen, (Agder Glass og Fasade, Arendal).
Her finner du landets autoriserte glass- og fasaderådgivere.

Krevende
Det benyttes foredragsholdere både fra Glass og Fasadeforeningen og eksterne samarbeidspartnere, og kurset går over tre tredagerssamlinger. Etter gjennomført kurs, må kandidaten levere en krevende prosjektoppgave. Erfaringene viser at det tar mellom 200 og 300 arbeidstimer for å komme gjennom denne oppgaven.

Fakta

Glassrådgiver
Glassrådgiverkurset gir grunnleggende innføring om glass og bearbeiding, energi, sikkerhet, TEK 10, TEK 17 og NS 3510 er sentrale temaer. Smarte glass og energiproduksjon via glasset, er spennende emner som vil bli viet oppmerksomhet. Forståelse av lover og regler, spesielt med tanke på reklamasjoner, anbud og tilbud blir gjennomgått.
De første autoriserte glassrådgiverne ble utdannet i 1996 etter å ha gjennomført kurs i regi av Glassbransjeforbundet.
Etter dette har Glassbransjeforbundet, og etter hvert Glass og Fasadeforeningen, utdannet over 170 glassrådgivere.

Fasaderådgiver
I 2007 ble det første gang utdannet fasaderådgivere. På fasaderådgiverkurset settes fokus på fasaden, og det som hører til inn under denne delen av faget.
Det er frem til nå utdannet og autorisert 70 fasaderådgivere gjennom Glass og Fasadeforeningen, og nytt kurs har allerede startet opp.

Oppgradering
For å holde denne gruppen med fagfolk oppdaterte, og for at de skal beholde sin autorisasjon, må rådgiverne hvert femte år inn til en oppgradering. Dette er et kurs som går over to dager, og er en oppfriskning av kunnskapen, og gjennomgang av nye regler og forskrifter.