Termokromatisk glass styres av naturen

Nesten i hvert fall. Pilkingtons nye Suncool Dynamic er et innovativt solbeskyttelsesglass som automatisk tilpasser seg variable lysforhold. Glassets lystransmisjon og solfaktor
justerer seg selv uten bruk av mekanisk eller elektrisk utstyr.

Teknologisk utvikling gir oss stadig flere alternative måter å skjerme for solen. Alt etter hvilken type fasade- eller glassløsning man har som mål å bruke. Siste tilskudd for prosjekter hvor det ønskes løsninger uten utvendig solskjerming er termokromatisk og laminert sikkerhetsglass. Pilkington har utviklet et belegg som gjør glasset i stand til å respondere på mengden av solvarme som glasset utsettes for. Glasset tilpasser seg de innfallende solstrålene gjennom hele døgnet og de variable årstidene. Lystransmisjon og varmegjennomgang bestemmes altså av hvor sterk sol- og varmestråling glassoverflaten blir utsatt for.

– Men hvordan fungerer dette glasset når utetemperaturen er minus 10 grader og glasset får kalde overflater?

– Utetemperaturen bestemmer selvfølgelig nivået på lystranmisjonen og varmegjennomgangen, og følgelig sluttresultatet. Vinterstid vil glasset ha ganske lys tilstand og man vil kunne utnytte varmestrålingen. Dette gir energiøkonomiske besparelser og bidrar til bedre innemiljø og klima.

Teknologien gir med andre ord en dynamisk solskjerming uten å måtte legge til rette for kabler og tilkoblinger, skriver Pilkington Norge.

Pilkington Suncool Dynamic leveres som et varmeforsterket laminert glass i standard tykkelse 9,2 mm, og kan inngå som ytre side i to- og trelags isolerruter. Det kan også sammenbygges med andre funksjonsglass som selvrensende glass eller for eksempel energispareglass.

Lystransmisjonen i en trelagsrute oppgis til å være 51 % i klar tilstand og 9 % i tonet tilstand. Angitt solfaktor (g-verdi) er henholdsvis 39% og 16 %.